[Guest Post] QAD ปรับการใช้งานใน QAD Adaptive ERP และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องให้เป็น Adaptive Manufacturing Enterprises เพื่อตอบสนอง Industry Disruption

ผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง  และสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ในปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้หลายๆ ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และเพื่อความอยู่รอด ผู้ผลิตจะต้องสามารถคิดค้นและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจด้วยความรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน QAD เรียก บริษัท ผู้ผลิตเหล่านี้ว่า “Adaptive Manufacturing Enterprises”

 

QAD ให้บริการโซลูชั่น ERP แก่ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพัฒนาซอฟแวร์ให้เหมาะและดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมผลิต เพื่อช่วยให้ Adaptive Manufacturing Enterprises สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น QAD Adaptive ERP 2020 จึงเป็นโซลูชั่น ERP รุ่นใหม่ล่าสุดของ QAD รวมไปถึง Adaptive User Experience (UX) และ QAD Enterprise Platform นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตอีกมากมายในกลุ่มโซลูชั่น QAD Adaptive Applications ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของลูกค้า ให้สามารถนำโซลูชั่นมาใช้อย่างชาญฉลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งจะทำให้ Adaptive Manufacturing Enterprises สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและการหยุดชะงักของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานของ QAD มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถจัดการกับความท้าทายและตอบสนองต่อการหยุดชะงักในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของ QAD Adaptive ERP 2020

การพัฒนา QAD Adaptive ERP ประกอบไปด้วย:

QAD Enterprise Platform ได้เพิ่มความสามารถที่อนุญาตให้ผู้ใช้และนักพัฒนาสร้างส่วนขยายหรือแอปพลิเคชั่นอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสเพียงเล็กน้อย ซึ่งเราได้ปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถสร้างแอปพลิเคชั่นใหม่ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียนสคริปต์ (Type Scripting) และการประมวลผลสูตร (Formula) นอกจากนี้เราได้ปรับปรุงการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการดึงข้อมูลที่อยู่และปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล

Action Centers ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย Adaptive UX เพื่อสนับสนุนประสบการณ์การทำงานแบบไดนามิกและการโต้ตอบมากขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึง KPI ด้านความสามารถการบำรุงรักษาและการดึงข้อมูลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีด้วยการสนับสนุนการตัดสินใจที่มากขึ้น ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยง KPI หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนั้น Action Centers จะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่ผู้ใช้งานเท่านั้น (Personalized data)

สำหรับ Customer and Service Management ความสามารถในการใช้งานและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งไปตามตารางการส่งของจากลูกค้า (Customer Scheduled Orders) ความสามารถในการจัดการการขาย และการบริการภาคสนาม (Field Service Management) เพื่อเพิ่มระดับการบริการลูกค้าและความสามารถในการจัดการ อย่างไรก็ดีโซลูชั่นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใหม่ (Customer Relationship Management) สำหรับโรงงานผู้ผลิตได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ผลิต ในด้านของการหาลูกค้าใหม่ และการจัดการบัญชี ทั้งนี้โซลูชั่น CRM สำหรับผู้ผลิตแบบใหม่จะถูกพัฒนารวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ภายใน QAD Adaptive ERP ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมและเป็นมุมมองเดียวกับลูกค้า

QAD Enterprise Asset Management ได้ปรับปรุงการบำรุงรักษาโรงงาน โครงการของการลงทุน และความสามารถในการจัดซื้อ MRO สำหรับการพัฒนาการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง โดยมีการเพิ่ม KPI ใหม่เพื่อติดตาม Meantime-Between-Failure (MTBF), Meantime-to-Repair (MTTR) และการปฏิบัติตามกำหนดการของ PM (PM Schedule Compliance) อย่างไรก็ดีฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เช่น การขอเบิกสินค้า จะช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ไม่ว่างจะเป็นการสั่งสินค้า การคืนสินค้า และการจองสินค้า ทั้งนี้ระบบการจัดการการลงทุนได้ถูกรวมเข้ากับ QAD Fixed Assets และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมถึงส่วนของภาษีอีกด้วย

QAD Financials ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ (User experience) เพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในบัญชี โดยสามารถแบ่งตามประเภทดังนี้ บัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, บัญชีแยกประเภททั่วไป, ธนาคาร และส่วนของการเงินด้านอื่นๆ

QAD Manufacturing มีการพัฒนาระบบการทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม และปรับปรุงการใช้งานสำหรับการวางแผนการผลิต การคาดการณ์ และวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้การจัดตารางการผลิตอัตโนมัติ (Production Scheduling Automation) พร้อมใช้งานเพื่อสร้างตารางการผลิตหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยกระจายคำสั่งผลิต และจัดสรรคำสั่งซื้อในสายการผลิต ด้วยเทคนิคและอัลกอริธึมที่หลากหลาย ทำให้ตัวจัดตารางการผลิตสามารถจัดการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของ Supply Chain เราได้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับการสร้างใบสั่งซื้อ การอนุมัติ และการตอบรับของระบบ ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มกฎการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเออร์ เพื่อปรับปรุงการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรและลดต้นทุนอีกด้วย นอกจากนี้การจัดซื้อและการอนุมัติคำสั่งซื้อจะสามารถกำหนดให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติที่จำเป็น นอกจากนี้การอนุมัติ PO อีกครั้งสามารถจัดการได้ตามข้อจำกัดที่ยอมรับได้

จุดเด่นอื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น QAD Adaptive ERP

จุดเด่นสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับ QAD Adaptive ERP ได้แก่:

QAD Dynasys DSCP ได้เพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์พกพา และเพิ่มความฉลาดในตัวและความสามารถในการวิเคราะห์ โดยถูกพัฒนาในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องจักร และตัวเลือกการวางแผนให้สามารถตอบสนองอย่างชาญฉลาดมากขึ้นและปรับปรุงความแม่นยำในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์

QAD CEBOS Quality Management System (QAM) ระบบการจัดการคุณภาพ QAD CEBOS ได้มีการเพิ่มความสามารถใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการ RFQ ของซัพพลายเออร์ และสามารถกำหนดเวลาการตรวจสอบประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเวอร์ชันล่าสุดนี้ ซัพพลายเออร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

QAD Precision Global Trade & Transportation Execution ความแม่นยำของการดำเนินการการค้าและการขนส่งระดับโลกของ QAD ได้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการนำเข้าใหม่ ทำให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบการนำเข้าได้ดีขึ้น โดยความสามารถใหม่นี้รวมไปถึงการจำแนกประเภท Harmonized Tariff Schedule (HTS), การสร้างแบบจำลองหน้าที่, การจัดประเภทข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements – FTA), การคัดกรองซัพพลายเออร์และ Automated Broker Interface (ABI) สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับความซับซ้อนของการค้าระดับโลกในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงความล่าช้าเนื่องจากข้อกำหนดอื่นๆ อีกด้วย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมขอคำแนะนำฟรี! สำหรับ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่ QAD ประเทศไทย 02 202 9363
เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://www.qad.com/th-TH


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Dell ออกอัปเดต PowerScale OneFS 9.5 เพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพ

Dell ออกอัปเดต PowerScale OneFS 9.5 เพิ่มฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย และช่วยเร่งประสิทธิภาพ All-flash F600 และ F900 PowerScale Node ได้ถึง 55%

Ubuntu Pro พร้อมใช้งานแล้ว

แนวทางด้าน Security เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในการพัฒนาแอปด้วยโอเพ่นซอร์สที่มีการใช้เครื่องมือภายในมาประกอบกันเป็นปัญหามานานว่าจะรักษาให้ทุกส่วนอัปเดตอย่างเหมาะสมได้อย่างไร หนึ่งในแนวทางที่ Canonical ทีมงานเบื้องหลัง Ubuntu จึงได้ปล่อย Subscription ล่าสุดที่ชื่อ Ubuntu Pro ออกมาให้องค์กรได้ใช้งาน