Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

PwC เผยรายงาน Industry 4.0 สรุปสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลก และปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจในยุค Digital

PwC ได้ออกมาเปิดเผยรายงานการสำรวจในหัวข้อ 2016 Global Industry 4.0 ที่มีการระบุถึงสถานการณ์ของการก้าวสู่ Industry 4.0 หรือการผลิตในยุค 4.0 สำหรับธุรกิจองค์กรจากการสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 2,000 คนใน 26 ประเทศทั่วโลก พร้อมระบุปัจจัยในการก้าวสู่ Industry 4.0 ให้ประสบความสำเร็จเอาไว้ได้ในรายงาน ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ได้ดังนี้

pwc_2016_industry_4_0_blueprint-for-success-6
Credit: http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html

สถานการณ์ปัจจุบันของ Industry 4.0

 • Industry 4.0 เริ่มก้าวจากขั้นตอนของการพูดคุย เป็นการลงมือทำจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบ Digital และการปรับปรุง Value-chain Process ทั้งหมดให้กลายเป็น Digital โดยการลงทุนต่างๆ นั้นก็จะมองถึงการเพิ่มรายรับให้เหนือกว่าธุรกิจแบบเดิม หรือลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงกว่าเดิม
 • องค์กรที่ปรับตัวไปทำ Industry 4.0 ได้สำเร็จนั้นจะสามารถทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับการลดต้นทุนได้ ต่างจากะธุรกิจในแบบเดิมที่มักจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยภายในอีก 5 ปีนันเหล่าองค์กรเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายรับได้ 2.9% และสามารถลดต้นทุนลงได้ 3.6% โดยเฉลี่ย
 • ลูกค้าจะเข้ามากลายเป็นศูนย์กลางของทุกๆ Value Chain, ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยองค์กรต่างๆ จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ด้วยระบบ Data Analytics และสามารถเชื่อมโยงหรือสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงได้มากขึ้น
 • ความท้าทายสูงสุดในการก้าวไปสู่ Industry 4.0 ไม่ใช่การเลือกเทคโนโลยีให้ถูก แต่มันคือการที่พนักงานภายในองค์กรขาดความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมพนักงานและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
 • ก่อนจะก้าวสู่การทำ Industry 4.0 ได้นั้น การมีระบบ Data Analytics ที่สามารถใช้สร้างประโยชน์กับองค์กรให้ได้ก่อนถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลก็เป็นประเด็นต่อเนื่องที่ทุุกองค์กรต้องใส่ใจ
 • องค์กรต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ทุกแผนกและภาคส่วนสนับสนุนการใช้งาน Data Analytics ภายในองค์กรให้ได้ โดยองค์กรส่วนใหญ่นั้นมักจะเลือกสร้างทีม Data Analytics เฉพาะขึ้นมา ในขณะที่องค์กรที่เหลือยังคงให้การทำ Data Analytics นั้นเป็นงานของพนักงานเฉพาะคน และองค์กรส่วนน้อยก็ยังคงไม่รองรับการทำ Data Analytics เลย
 • Industry 4.0 จะช่วยให้ธุรกิจขยายออกไประดับโลกได้ง่ายขึ้น แต่ในแต่ละประเทศเองนั้นก็มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน เช่น ในเยอรมันและญี่ปุ่นนั้นจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้ดีขึ้นและลดต้นทุนได้เป็นหลัก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองจะมุ่งเน้นการสร้าง Business Model แบบใหม่ๆ ส่วนจีนนั้นตอบรับทั้งการลดต้นทุนและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน
 • การลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ Industry 4.0 นั้นจะมีขนาดใหญ่ พร้อมกับความคาดหวังในผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน โดยผลสำรวจชี้ว่าในปี 2020 การลงทุนด้านนี้ที่รวมทั้งฝั่ง Hardware และ Software นั้นจะเติบโตถึง 907,000 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 31.745 ล้านล้านบาท และมีความคาดหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะคืนทุุนได้ภายในเวลาเพียง 2 ปี

 

แนวทางการก้าวสู่ Industry 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ

 • กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน Industry 4.0 ขององค์กรพร้อมตั้งเป้าหมายภายในเวลา 5 ปีให้ได้ชัดเจนก่อน
 • สร้างโครงการสำหรับทดลองขึ้นมาหลายๆ โครงการภายใต้สโคปที่จำกัด โดยถึงแม้บางโครงการจะล้มเหลวไปบ้าง แต่ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กรไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรไปในตัว รวมถึงสร้าง Connection ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็นในภาคเทคโนโลยีไปด้วย
 • หลังจากได้บทเรียนจากโครงการทดลองต่างๆ แล้ว ก็ต้องระบุุความสามารถที่องค์กรต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ และปรับให้องค์กรมีความสามารถที่ต้องการเหล่านั้น โดยต้องไม่ลืมการดึงดููดพนักงานใหม่ๆ ที่มีความสามารถ, การปรับปรุงกระบวนการการทำงาน และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้คนในองค์กรมีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการได้ เพราะสุดท้ายแล้วข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดในการก้าวสู่ Industry 4.0 อาจกลายเป็นการจ้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้
 • ต้องปรับตัวให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ Data Analytics ให้ได้ในทุกๆ ส่วนของการทำงานภายในองค์กร ทั้งในการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์, บริการ และกระบวนการใหม่ๆ ภายในองค์กร
 • ปรับองค์กรให้มีความเป็น Digital Enterprise โดยมีวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและชัดเจน ในขณะที่มีวัฒนธรรมในการทำงานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการอยู่ตลอดเวลา ให้พนักงานมีนิสัยในการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ และเรียนรู้วิธีการทำงานในแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • วางแผนเผื่อไปถึงระดับ Ecosystem ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถทำงานร่วมกับระบบขององค์กรอื่นๆ ได้ เพื่อให้กลายเป็นโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ Partner, Supplier และ Customer ทั้งหมดภายใน Ecosystem ได้มากขึ้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจสรายงานฉบับเต็ม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf เลยนะครับAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Fortinet Webinar Series EP #7: Fortinet’s Management and Analytics

ในยุค Digital Transformation การโจมตีทางไซเบอร์จากภัยคุกคามขั้นสูงกำลังขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว ทำให้ยากที่จะป้องกัน จากการสำรวจพบว่า เกือบ 80% ขององค์กรต่างๆ ที่กำลังนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลที่รวดเร็วอยู่นั้น กลับขาดความสามารถในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์

A10 Webinar: COVID-19 สอนอะไรเราในการรับมือภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ SSL/TLS Protocol

A10 Networks ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วม A10 Webinar เรื่อง “COVID-19 สอนอะไรเราในการรับมือภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ SSL/TLS Protocol” พร้อมรู้จักเทคโนโลยี Centralized SSL/TLS Decryption เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในยุคที่การเข้ารหัสข้อมูลกลายเป็น New Normal บนระบบเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:30 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี