PwC เผยรายงาน Industry 4.0 สรุปสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลก และปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจในยุค Digital

PwC ได้ออกมาเปิดเผยรายงานการสำรวจในหัวข้อ 2016 Global Industry 4.0 ที่มีการระบุถึงสถานการณ์ของการก้าวสู่ Industry 4.0 หรือการผลิตในยุค 4.0 สำหรับธุรกิจองค์กรจากการสำรวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 2,000 คนใน 26 ประเทศทั่วโลก พร้อมระบุปัจจัยในการก้าวสู่ Industry 4.0 ให้ประสบความสำเร็จเอาไว้ได้ในรายงาน ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาคร่าวๆ ได้ดังนี้

pwc_2016_industry_4_0_blueprint-for-success-6
Credit: http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html

สถานการณ์ปัจจุบันของ Industry 4.0

 • Industry 4.0 เริ่มก้าวจากขั้นตอนของการพูดคุย เป็นการลงมือทำจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบ Digital และการปรับปรุง Value-chain Process ทั้งหมดให้กลายเป็น Digital โดยการลงทุนต่างๆ นั้นก็จะมองถึงการเพิ่มรายรับให้เหนือกว่าธุรกิจแบบเดิม หรือลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงกว่าเดิม
 • องค์กรที่ปรับตัวไปทำ Industry 4.0 ได้สำเร็จนั้นจะสามารถทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับการลดต้นทุนได้ ต่างจากะธุรกิจในแบบเดิมที่มักจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยภายในอีก 5 ปีนันเหล่าองค์กรเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายรับได้ 2.9% และสามารถลดต้นทุนลงได้ 3.6% โดยเฉลี่ย
 • ลูกค้าจะเข้ามากลายเป็นศูนย์กลางของทุกๆ Value Chain, ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยองค์กรต่างๆ จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ด้วยระบบ Data Analytics และสามารถเชื่อมโยงหรือสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงได้มากขึ้น
 • ความท้าทายสูงสุดในการก้าวไปสู่ Industry 4.0 ไม่ใช่การเลือกเทคโนโลยีให้ถูก แต่มันคือการที่พนักงานภายในองค์กรขาดความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมพนักงานและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
 • ก่อนจะก้าวสู่การทำ Industry 4.0 ได้นั้น การมีระบบ Data Analytics ที่สามารถใช้สร้างประโยชน์กับองค์กรให้ได้ก่อนถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลก็เป็นประเด็นต่อเนื่องที่ทุุกองค์กรต้องใส่ใจ
 • องค์กรต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ทุกแผนกและภาคส่วนสนับสนุนการใช้งาน Data Analytics ภายในองค์กรให้ได้ โดยองค์กรส่วนใหญ่นั้นมักจะเลือกสร้างทีม Data Analytics เฉพาะขึ้นมา ในขณะที่องค์กรที่เหลือยังคงให้การทำ Data Analytics นั้นเป็นงานของพนักงานเฉพาะคน และองค์กรส่วนน้อยก็ยังคงไม่รองรับการทำ Data Analytics เลย
 • Industry 4.0 จะช่วยให้ธุรกิจขยายออกไประดับโลกได้ง่ายขึ้น แต่ในแต่ละประเทศเองนั้นก็มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน เช่น ในเยอรมันและญี่ปุ่นนั้นจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้ดีขึ้นและลดต้นทุนได้เป็นหลัก ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองจะมุ่งเน้นการสร้าง Business Model แบบใหม่ๆ ส่วนจีนนั้นตอบรับทั้งการลดต้นทุนและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน
 • การลงทุนเพื่อก้าวไปสู่ Industry 4.0 นั้นจะมีขนาดใหญ่ พร้อมกับความคาดหวังในผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน โดยผลสำรวจชี้ว่าในปี 2020 การลงทุนด้านนี้ที่รวมทั้งฝั่ง Hardware และ Software นั้นจะเติบโตถึง 907,000 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 31.745 ล้านล้านบาท และมีความคาดหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะคืนทุุนได้ภายในเวลาเพียง 2 ปี

 

แนวทางการก้าวสู่ Industry 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ

 • กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน Industry 4.0 ขององค์กรพร้อมตั้งเป้าหมายภายในเวลา 5 ปีให้ได้ชัดเจนก่อน
 • สร้างโครงการสำหรับทดลองขึ้นมาหลายๆ โครงการภายใต้สโคปที่จำกัด โดยถึงแม้บางโครงการจะล้มเหลวไปบ้าง แต่ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กับองค์กรไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรไปในตัว รวมถึงสร้าง Connection ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็นในภาคเทคโนโลยีไปด้วย
 • หลังจากได้บทเรียนจากโครงการทดลองต่างๆ แล้ว ก็ต้องระบุุความสามารถที่องค์กรต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ และปรับให้องค์กรมีความสามารถที่ต้องการเหล่านั้น โดยต้องไม่ลืมการดึงดููดพนักงานใหม่ๆ ที่มีความสามารถ, การปรับปรุงกระบวนการการทำงาน และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้คนในองค์กรมีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการได้ เพราะสุดท้ายแล้วข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดในการก้าวสู่ Industry 4.0 อาจกลายเป็นการจ้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้
 • ต้องปรับตัวให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ Data Analytics ให้ได้ในทุกๆ ส่วนของการทำงานภายในองค์กร ทั้งในการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์, บริการ และกระบวนการใหม่ๆ ภายในองค์กร
 • ปรับองค์กรให้มีความเป็น Digital Enterprise โดยมีวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและชัดเจน ในขณะที่มีวัฒนธรรมในการทำงานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการอยู่ตลอดเวลา ให้พนักงานมีนิสัยในการทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ และเรียนรู้วิธีการทำงานในแนวทางใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • วางแผนเผื่อไปถึงระดับ Ecosystem ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสามารถทำงานร่วมกับระบบขององค์กรอื่นๆ ได้ เพื่อให้กลายเป็นโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ Partner, Supplier และ Customer ทั้งหมดภายใน Ecosystem ได้มากขึ้น

 

สำหรับผู้ที่สนใจสรายงานฉบับเต็ม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf เลยนะครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

[Guest Post] SBP ผนึกพันธมิตรไอทีระดับโลก Alcatel มุ่งสู่ผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลครบวงจร

บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด (SBP) ในเครือบริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล ผนึกกำลังกับอัลคาเทล-ลูเซ่น ประเทศไทย จำกัด (Alcatel) ผู้ให้บริการทางด้านอุปกรณ์การสื่อสารและระบบเครือข่ายชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส …