Breaking News

ติดตามการใช้อุปกรณ์ IoT ด้วย PRTG Network & Performance Monitoring

Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีที่หลายองค์กรต่างเริ่มให้ความสนใจและนำเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในรูปของเซ็นเซอร์สำหรับเก็บข้อมูล อุปกรณ์สำหรับใช้พิสูจน์ตัวตน อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ Gadget ขนาดเล็กเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน เป็นต้น โดย Gartner ประมาณการณ์ไว้ว่า อุปกรณ์ IoT จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านในปัจจุบัน ไปเป็น 20 ล้านภายในปี 2020

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด Smart City ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งเมืองเพื่อคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพการจราจร ควบคุมระบบไฟบนท้องถนน และตรวจสอบพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้คนสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งได้ รวมไปถึงระบบ CCTV ที่คอยติดตามเรื่องความปลอดภัยของผู้คนบนท้องถนนตลอดเวลา เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันมีมากขึ้น หลากหลายรูปแบบมากขึ้น คำถามสำคัญที่ตามมาคือ “แล้วเราจะคอยติดตามการทำงานของอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร”

ความท้าทายของอุปกรณ์ IoT ที่มีความหลากหลายและปริมาณมหาศาล

ระบบเครือข่ายขององค์กรในอดีตมักประกอบด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค ปรินเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบ Cloud แต่ในยุคของ Internet of Things นี้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ และพร้อมทำงานด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้ระบบ Monitoring แบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ เนื่องด้วยปริมาณของอุปกรณ์ IoT ที่มีจำนวนมาก และมีการนำเข้าและนำออกจากระบบเครือข่ายตลอดเวลา ทำให้ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องคอยติดตามอัปเดตรายการของอุปกรณ์ IoT อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาด้าน Shadow IT ที่มีการนำอุปกรณ์ภายนอกหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย ที่สำคัญคือปริมาณ Bandwidth ที่เพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนอุปกรณ์ เหล่านี้ส่งผลให้ภาระงานของผู้ดูแลระบบเพิ่มมากขึ้น และอาจเกิดปัญหาคอขวดตามมาได้

PRTG Network & Performance Monitoring ตอบโจทย์การใช้อุปกรณ์ IoT

Paessler Router Traffic Grapher หรือ PRTG เป็นซอฟต์แวร์ชื่อดังจากเยอรมนีที่มีประสบการณ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค Windows 98 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ถูกออกแบบมาสำหรับติดตามและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย รวมไปถึงอุปกรณ์ปลายทางอย่าง IoT ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ (Availability) และปริมาณ Bandwidth ที่ใช้ของอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย รวมไปถึงสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เช่น อุปกรณ์หยุดให้บริการ เกิดปัญหาคอขวด หรือประสิทธิภาพเปลี่ยนไปจากค่ามาตรฐานเดิม เป็นต้น

คุณสมบัติเด่นที่สำคัญของ PRTG Network Monitoring ประกอบด้วย

  • สามารถมอนิเตอร์การใช้งานอุปกรณ์ IoT ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, Linux และ Unix ผ่าน SNMP, WMI, NetFlow, sFlow, jFlow, Constrained Application Protocol (CoAP) และ RESTful HTTP โดยไม่จำเป็นต้องลง Agent แต่อย่างใด
  • มี Sensor พร้อมให้บริการมากกว่า 200 รายการสำหรับติดตามการใช้เว็บไซต์ อีเมล แอพพลิเคชัน ฐานข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการใช้งานแบบ Virtualization ไม่ว่าจะเป็น Bandwidth, Usage, Activity, Uptime, Downtime และ SLA ได้อย่างครอบคลุม
  • ติดตามและเฝ้าระวังการใช้ระบบเครือข่าย LAN และ WAN ของทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาได้แบบรวมศูนย์ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple iOS และ Android รวมไปถึงอีเมลและ SMS
  • สามารถทำ Service Level Agreement (SLA) Monitoring ได้ โดยผูกเงื่อนไขการออก Ticket แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้น และมีกระบวนการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา
  • จัดทำ Network Diagram แบบ Interactive พร้อมแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ หน้า Dashboard มีความสวยงาม ปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือกดูรายละเอียดเชิงลึกได้ทันที
  • จัดเก็บ Log แบบ RAW ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตมากกว่าการเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล SQL
  • จัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงจัดเก็บ Event Log แล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ SIEM เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Security Intelligence ต่อได้
  • รองรับการทำ Failover Cluster ได้ เพื่อการทำงานในระดับพร้อมใช้ขั้นสูง (High Availability)

ค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT อย่างอัตโนมัติด้วย Remote Probes

ปัญหาสำคัญของการใช้เทคโนโลยี IoT คือ ปริมาณอุปกรณ์อันมหาศาลที่มีการนำเข้าและนำออกจากระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ติดตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ยาก แต่ด้วยฟีเจอร์ Remote Probes ของ PRTG ซึ่งทำหน้าที่สแกนระบบเครือข่ายเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงอุปกรณ์ IoT ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเชื่อมต่อ รวมไปถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอยู่แล้วได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน

ลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของแฮ็คเกอร์

อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่มักเป็นฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะทางโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยมากนัก ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของแฮ็คเกอร์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซอร์สโค้ดของมัลแวร์ Mirai ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ อุปกรณ์ IoT ทั่วโลกเสี่ยงต่อการถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกองทัพซอมบี้สำหรับใช้โจมตีแบบ DDoS ส่งผลให้หลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ IoT

ด้วยโซลูชันของ PRTG ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมของอุปกรณ์ IoT ได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้เมื่อพบสัญญาณความผิดปกติ เช่น มีอัตราการใช้ CPU หรือ Bandwidth สูงเกินความจำเป็น ย่อมทำให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และสามารถวางแผนรับมือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ PRTG ยังผสานการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ SIEM เพื่อส่งข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไปวิเคราะห์ Security Intelligence เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT ให้ดียิ่งขึ้นได้

Paessler ร่วมมือกับ ITE พร้อมให้บริการโซลูชัน Network Monitoring ในประเทศไทย

บริษัท ไอที เอสเซนเชียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือ ITE จับมือเป็น Silver Partner กับ Paessler ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ PRTG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านการจัดหาโซลูชัน IT ระดับ Enterprise-class แบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถของ PRTG ครบทุกรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถให้บริการโซลูชันของ PRTG แก่องค์กรในประเทศไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ และคืนผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ที่สนใจโซลูชันของ PRTG สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ support.th@ite-intl.com หรือโทร 0-2714-0088 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ite-th.co.th/

ลงทะเบียนใช้งานฟรี 100 Sensors

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้อ่าน TechTalkThai ผู้ที่สนใจซอฟต์แวร์ PRTG Network Monitoring สามารถลงทะเบียนด้านล่างเพื่อขอ License สำหรับใช้งานตลอดชีพได้ฟรี* สูงสุดถึง 100 Sensors** โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ความต้องการเบื้องต้นสำหรับ PRTG Core Server คือ CPU 2 Cores, RAM 3 GB และ HDD 250 GB สำหรับเก็บข้อมูล 1 ปี ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 (64 bits) พร้อมติดตั้ง .NET Framework 4.0 หรือ 4.5

ลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/forms/uC3THac39S5yJVdi2

* เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงของผู้ผลิต
** โดยเฉลี่ยแล้วอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 1 เครื่องใช้ 10 sensorsAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

IDC วิเคราะห์ ยอดการลงทุนด้าน IT ทั่วโลกน่าจะหดตัวลง 2.7% จาก COVID-19

IDC ได้ออกมาเผยถึงผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของวงการ IT ทั่วโลกว่าการลงทุนนั้นน่าจะหดตัวลง 2.7% จากการแพร่ระบาดของ Coronavirus หรือ COVID-19 และมีการทำนายในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี VMware EVOLVE Online 2020 ลุ้นรับฟรี iPad Pro และ Apple Watch

ขอเชิญทุกท่านในวงการ IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี VMware EVOLVE Online 2020 งานสัมมนาออนไลน์ใหญ่จาก VMware ที่อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมกันทั่วโลก พร้อมทำ Online Hands-on Lab เพื่อทำความรู้จักกับ VMware vSphere 7, VMware Tanzu Mission Control, Container, Software-Defined Networking, Hybrid Cloud และ VMware Cloud on AWS ซึ่งสามารถเข้าร่วมในเวลาใดก็ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2020 พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ Apple iPad Pro, Apple Watch, Apple AirPods Pro และ Bang & Olufsen BeoPlay E8 2.0 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้