ติดตามการใช้อุปกรณ์ IoT ด้วย PRTG Network & Performance Monitoring

Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีที่หลายองค์กรต่างเริ่มให้ความสนใจและนำเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในรูปของเซ็นเซอร์สำหรับเก็บข้อมูล อุปกรณ์สำหรับใช้พิสูจน์ตัวตน อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์ Gadget ขนาดเล็กเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน เป็นต้น โดย Gartner ประมาณการณ์ไว้ว่า อุปกรณ์ IoT จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านในปัจจุบัน ไปเป็น 20 ล้านภายในปี 2020

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด Smart City ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งเมืองเพื่อคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพการจราจร ควบคุมระบบไฟบนท้องถนน และตรวจสอบพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้คนสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งได้ รวมไปถึงระบบ CCTV ที่คอยติดตามเรื่องความปลอดภัยของผู้คนบนท้องถนนตลอดเวลา เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันมีมากขึ้น หลากหลายรูปแบบมากขึ้น คำถามสำคัญที่ตามมาคือ “แล้วเราจะคอยติดตามการทำงานของอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร”

ความท้าทายของอุปกรณ์ IoT ที่มีความหลากหลายและปริมาณมหาศาล

ระบบเครือข่ายขององค์กรในอดีตมักประกอบด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค ปรินเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบ Cloud แต่ในยุคของ Internet of Things นี้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ และพร้อมทำงานด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทำให้ระบบ Monitoring แบบดั้งเดิมไม่สามารถรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ เนื่องด้วยปริมาณของอุปกรณ์ IoT ที่มีจำนวนมาก และมีการนำเข้าและนำออกจากระบบเครือข่ายตลอดเวลา ทำให้ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องคอยติดตามอัปเดตรายการของอุปกรณ์ IoT อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาด้าน Shadow IT ที่มีการนำอุปกรณ์ภายนอกหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย ที่สำคัญคือปริมาณ Bandwidth ที่เพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนอุปกรณ์ เหล่านี้ส่งผลให้ภาระงานของผู้ดูแลระบบเพิ่มมากขึ้น และอาจเกิดปัญหาคอขวดตามมาได้

PRTG Network & Performance Monitoring ตอบโจทย์การใช้อุปกรณ์ IoT

Paessler Router Traffic Grapher หรือ PRTG เป็นซอฟต์แวร์ชื่อดังจากเยอรมนีที่มีประสบการณ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค Windows 98 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ถูกออกแบบมาสำหรับติดตามและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย รวมไปถึงอุปกรณ์ปลายทางอย่าง IoT ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ (Availability) และปริมาณ Bandwidth ที่ใช้ของอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย รวมไปถึงสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เช่น อุปกรณ์หยุดให้บริการ เกิดปัญหาคอขวด หรือประสิทธิภาพเปลี่ยนไปจากค่ามาตรฐานเดิม เป็นต้น

คุณสมบัติเด่นที่สำคัญของ PRTG Network Monitoring ประกอบด้วย

  • สามารถมอนิเตอร์การใช้งานอุปกรณ์ IoT ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X, Linux และ Unix ผ่าน SNMP, WMI, NetFlow, sFlow, jFlow, Constrained Application Protocol (CoAP) และ RESTful HTTP โดยไม่จำเป็นต้องลง Agent แต่อย่างใด
  • มี Sensor พร้อมให้บริการมากกว่า 200 รายการสำหรับติดตามการใช้เว็บไซต์ อีเมล แอพพลิเคชัน ฐานข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการใช้งานแบบ Virtualization ไม่ว่าจะเป็น Bandwidth, Usage, Activity, Uptime, Downtime และ SLA ได้อย่างครอบคลุม
  • ติดตามและเฝ้าระวังการใช้ระบบเครือข่าย LAN และ WAN ของทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาได้แบบรวมศูนย์ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple iOS และ Android รวมไปถึงอีเมลและ SMS
  • สามารถทำ Service Level Agreement (SLA) Monitoring ได้ โดยผูกเงื่อนไขการออก Ticket แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้น และมีกระบวนการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา
  • จัดทำ Network Diagram แบบ Interactive พร้อมแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ หน้า Dashboard มีความสวยงาม ปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือกดูรายละเอียดเชิงลึกได้ทันที
  • จัดเก็บ Log แบบ RAW ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตมากกว่าการเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล SQL
  • จัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงจัดเก็บ Event Log แล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ SIEM เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Security Intelligence ต่อได้
  • รองรับการทำ Failover Cluster ได้ เพื่อการทำงานในระดับพร้อมใช้ขั้นสูง (High Availability)

ค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT อย่างอัตโนมัติด้วย Remote Probes

ปัญหาสำคัญของการใช้เทคโนโลยี IoT คือ ปริมาณอุปกรณ์อันมหาศาลที่มีการนำเข้าและนำออกจากระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ติดตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ยาก แต่ด้วยฟีเจอร์ Remote Probes ของ PRTG ซึ่งทำหน้าที่สแกนระบบเครือข่ายเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบถึงอุปกรณ์ IoT ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเชื่อมต่อ รวมไปถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอยู่แล้วได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นได้อย่างครบถ้วน

ลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของแฮ็คเกอร์

อุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่มักเป็นฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะทางโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยมากนัก ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้มีแนวโน้มตกเป็นเป้าหมายของแฮ็คเกอร์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซอร์สโค้ดของมัลแวร์ Mirai ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ อุปกรณ์ IoT ทั่วโลกเสี่ยงต่อการถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกองทัพซอมบี้สำหรับใช้โจมตีแบบ DDoS ส่งผลให้หลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ IoT

ด้วยโซลูชันของ PRTG ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมของอุปกรณ์ IoT ได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้เมื่อพบสัญญาณความผิดปกติ เช่น มีอัตราการใช้ CPU หรือ Bandwidth สูงเกินความจำเป็น ย่อมทำให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และสามารถวางแผนรับมือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ PRTG ยังผสานการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ SIEM เพื่อส่งข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไปวิเคราะห์ Security Intelligence เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT ให้ดียิ่งขึ้นได้

Paessler ร่วมมือกับ ITE พร้อมให้บริการโซลูชัน Network Monitoring ในประเทศไทย

บริษัท ไอที เอสเซนเชียล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือ ITE จับมือเป็น Silver Partner กับ Paessler ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ PRTG อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ทางด้านการจัดหาโซลูชัน IT ระดับ Enterprise-class แบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถของ PRTG ครบทุกรายการ ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถให้บริการโซลูชันของ PRTG แก่องค์กรในประเทศไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ และคืนผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ที่สนใจโซลูชันของ PRTG สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ support.th@ite-intl.com หรือโทร 0-2714-0088 หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ite-th.co.th/

ลงทะเบียนใช้งานฟรี 100 Sensors

สิทธิ์พิเศษสำหรับผู้อ่าน TechTalkThai ผู้ที่สนใจซอฟต์แวร์ PRTG Network Monitoring สามารถลงทะเบียนด้านล่างเพื่อขอ License สำหรับใช้งานตลอดชีพได้ฟรี* สูงสุดถึง 100 Sensors** โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ความต้องการเบื้องต้นสำหรับ PRTG Core Server คือ CPU 2 Cores, RAM 3 GB และ HDD 250 GB สำหรับเก็บข้อมูล 1 ปี ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 (64 bits) พร้อมติดตั้ง .NET Framework 4.0 หรือ 4.5

ลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/forms/uC3THac39S5yJVdi2

* เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงของผู้ผลิต
** โดยเฉลี่ยแล้วอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 1 เครื่องใช้ 10 sensors


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CDNetworks เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมรุกตลาดประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการ Content Delivery Network (CDN) , Media Solution & Security ในงานสัมมนาที่ผ่านมา[Guest Post]

CDNetworks ผู้ให้บริการเครือข่าย Edge as a Service ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการและพร้อมให้บริการแพลตฟอร์มเต็มรูปในประเทศไทยทั้งด้าน CDN, Media Solution ครอบคลุมถึงบริการด้าน Cyber Security ในงาน …

Arm ประกาศเปิดตัวชิปรุ่นใหม่ สำหรับอุปกรณ์ Smartphone

Arm ประกาศเปิดตัวชิปรุ่นใหม่ Arm Cortex-X4 CPU และ Arm Immortalis-G720 GPU สำหรับอุปกรณ์ Smartphone