Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

ปกป้องข้อมูลสำคัญด้วย Backup on Cloud จาก CS LOXINFO

ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำหรับของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล หากข้อมูลสูญหายหรือถูก Ransomware โจมตีอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการดำเนินธุรกิจได้ CS LOXINFO จึงเปิดให้บริการ Backup on Cloud สำหรับปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรจากเหตุภัยพิบัติหรือการโจมตีไซเบอร์ ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะมีข้อมูลพร้อมให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

การสำรองข้อมูลแบบ On-site อย่างเดียวไม่เพียงพอ

หลังเกิดเหตุการแพร่ระบาดของ WannaCry Ransomware ทำให้องค์กรทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการสำรองข้อมูลมากยิ่งขึ้น หลายองค์กรต่างเริ่มวางกลยุทธ์การสำรองข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลผ่าน NFS Storage หรือนำโซลูชัน Backup & Recovery เฉพาะทางเข้ามาใช้ อย่างไรก็ตาม การสำรองข้อมูลแบบ On-site อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจาก Ransomware หลายชนิดสามารถแพร่กระจายตัวไปยังระบบสำรองข้อมูลบนเครือข่าย หรือเลวร้ายกว่านั้น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุจลาจล อาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลสำรองที่จัดเก็บไว้ในไซต์เดียวกันทั้งหมดไปได้

ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นกฎการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การสำรองข้อมูลสำหรับองค์กรทุกระดับ โดยแนะนำให้เก็บข้อมูลสำคัญเอาไว้ 3 ชุดเป็นอย่างน้อย ได้แก่ ข้อมูลต้นฉบับ 1 ชุดและข้อมูลสำรองอีก 2 ชุด โดยข้อมูลสำรอง 2 ชุดนี้ควรเก็บไว้ในอุปกรณ์ต่างเทคโนโลยีกัน เช่น HDD และ Cloud สุดท้าย ข้อมูลสำรองชุดหนึ่งควรเก็บแบบ Off-site เพื่อให้มั่นใจว่าถ้าอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลมีปัญหา หรือเกิดเหตุภัยพิบัติทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสำนักงานได้ ยังคงมีข้อมูลสำรองที่ปลอดภัยเหลืออีก 1 ชุดแน่นอน

จากกฎการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 นี้ ทำให้นำไปสู่การทำระบบ Local Backup และ Remote Backup นั่นเอง

Credit: Veeam.com

Backup on Cloud ทางเลือกใหม่สำหรับการสำรองข้อมูลแบบ Off-site

Backup on Cloud เป็นบริการ Backup as a Service ของ CS LOXINFO ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการทำ Remote Backup โดยแทนที่จะเก็บข้อมูลสำรองไว้ที่สำนักงานสาขา (ซึ่งบางองค์กรอาจจะไม่มี) ก็ให้จัดเก็บข้อมูลสำรองบนระบบ Cloud แทน ซึ่งข้อดีของการเก็บข้อมูลสำรองบนระบบ Cloud มีดังนี้

  • สำรองข้อมูลจากที่ไหนก็ได้เก็บไว้ ณ สถานทีเดียวกันคือ ระบบ Cloud
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุนฮาร์ดแวร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล ทั้งยังสามารถขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอนาคตได้อย่างอิสระ
  • บริหารจัดการข้อมูลสำรองได้ง่ายจากศูนย์กลาง
  • ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้อมูลสำรองของสาขาต่างๆ ไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ภายนอก
  • ลด RPO และ RTO ให้เหลือน้อยที่สุด

จุดเด่นของ Backup on Cloud ของ CS LOXINFO คือ รองรับการสำรองข้อมูลจากทั้ง Physical Server และ VM โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการสำรองข้อมูลได้ทั้งแบบ ทุกชั่วโมง, ทุกวัน หรือทุกเดือน และเมื่อต้องการกู้คืนข้อมูลกลับมาก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของ CS LOXINFO เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่สำรองไว้ทั้งหมดออกมา ให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานได้ทันที

บริการ Backup on Cloud จาก CS LOXINFO นี้คิดค่าบริการเป็นแบบรายเดือนตามขนาดพื้นที่ของ Server และ VM ที่ต้องการสำรองข้อมูล

Backup on Cloud บนระบบ Cloud อันทันสมัยของ CS LOXINFO และเทคโนโลยีจาก VEEAM

ข้อมูลที่ถูกสำรองจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบ Cloud อันทันสมัยของ CS LOXINFO ซึ่งผ่านการรับประกันคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญระดับสากลถึง 4 รายการ ได้แก่ ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC 27001:2013 และ ISO 22301:2012 ทั้งยังมี Service Availability สูงกว่า 99.98% (อ้างอิงจากสถิติย้อนหลังตั้งแต่เปิดให้บริการระบบ Cloud มาจนถึงวันนี้) ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของลูกค้าจะได้รับการปกป้องและพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

เบื้องหลังการให้บริการระบบ Backup อันทรงพลัง คือ เทคโนโลยีอันล้ำสมัยของ VEEAM ที่หลายๆ องค์กรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการสำรองข้อมูลทั้งจาก Physical Server และ VM ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเรียกกู้คืนได้ถึงระดับไฟล์โดยไม่จำเป็นต้องกู้ข้อมูลสำรองคืนมาทั้งหมด ที่สำคัญคือมีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่สำรองเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมกู้คืนได้ตลอดเวลา

โซลูชัน Backup on Cloud ของ CS LOXINFO นี้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับ License ของ VEEAM ที่องค์กรใช้งานอยู่ ในกรณีที่องค์กรไม่มี License ของ VEEAM ก็สามารถเช่าใช้บริการจาก CS LOXINFO ได้เช่นกัน นอกจากนี้ CS LOXINFO ยังมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยองค์กรวางแผนกลยุทธ์การสำรองข้อมูล เพื่อให้การทำ Backup & Recovery ทั้งแบบ On-site และ Off-site มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย

เหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับและทุกอุตสาหกรรม

Backup on Cloud โดย CS LOXINFO เป็นบริการสำรองข้อมูลแบบ Off-site ที่เหมาะกับองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ธุรกิจ SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกลุ่ม Content และ Media ที่ต้องจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล การซื้อฮาร์ดแวร์สำหรับสำรองข้อมูลมาใช้เองอาจก่อให้เกิดการลงทุนมหาศาล ทั้งยังยากต่อการขยายระบบในอนาคต ทีมวิศวกรของ CS LOXINFO พร้อมที่จะเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา ออกแบบ และให้บริการพื้นที่สำรองข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อที่มีความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ เมื่อจำเป็นต้องดึงข้อมูลบางส่วนกลับมาใช้งานก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ CS LOXINFO เพื่อประสานงานการนำข้อมูลที่สำรองไว้ออกมาได้ทันที

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Backup on Cloud โดย CS LOXINFO สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล presales@csloxinfo.net หรือโทร 02-263-8185


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

SolarWinds Webinar: เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน

SolarWinds ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วม SolarWinds Webinar เรื่อง “เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีด้าน IT Operation Management (ITOM) ล่าสุดให้สอดคล้องกับ New Normal ของการทำงานในองค์กร เช่น การพลิกโฉมธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน หรือการทำงานจากภายนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล