CDIC 2023

วางรากฐานดิจิทัลด้วย Infor LN – ซอฟต์แวร์ ERP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจโรงงานโดยเฉพาะ by ProSoft Co.,Ltd.

ระบบ ERP คือสิ่งที่องค์กรมักจะนึกถึงเป็นอย่างแรกๆในการทำ Digital Transformation ระบบ ERP สมัยใหม่นั้นไม่เพียงแต่จะต้องจัดการกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ยังต้องเปิดกว้างต่อการพัฒนานวัตกรรม มีโครงสร้างรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และมั่นคงพอที่ธุรกิจจะต่อยอดใช้ในระยะยาวได้ ProSoft เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีซอฟต์แวร์ ERP ที่มีความสมดุลระหว่างความสามารถในการบริหารการดำเนินงาน ความเข้าใจในอุตสาหกรรม และการปูโครงสร้างเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตได้ป็นอย่างดี

Infor เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2002 ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา พวกเขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการให้บริการซอฟต์แวร์ธุรกิจแก่องค์กรทั่วโลก และมีการลงทุนและเข้าซื้อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท ส่งผลให้ Infor มีจุดแข็งในด้านความเข้าใจในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 170 รายการที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านได้อย่างลึกซึ้ง และเมื่อรวมกับซอฟต์แวร์ที่มุ่งเป้าไปที่การใช้งานที่ง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกๆคน ปัจจุบัน Infor จึงมีลูกค้ามากกว่า 67,000 องค์กรใน 175 ประเทศทั่วโลก 

หนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ Infor มีความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษ คือธุรกิจที่มีโรงงานและการผลิต Infor มีซอฟต์แวร์ ERP ที่ชื่อว่า Infor LN ที่สามารถรองรับขั้นตอนต่างๆในธุรกิจการผลิตทุกรูปแบบได้อย่างครอบคลุม ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

Infor LN คืออะไร

Infor LN คือซอฟต์แวร์ ERP ครบวงจรสำหรับธุรกิจโรงงานและธุรกิจที่มีการผลิต เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ อุตสาหกรรมไฮเทค ยานยนต์ และอากาศยาน โดยดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Infor มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างดี และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบเฉพาะทาง ฉะนั้นโซลูชัน Infor LN จึงสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจการผลิตและโรงงานได้อย่างลึกซึ้ง ตรงจุด ไม่ว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดก็ตาม 

Infor LN จะเข้ามาช่วยจัดการกับกระบวนการต่างๆของธุรกิจที่มีการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีฟีเจอร์สำหรับจัดการตั้งแต่การเสนอราคา การขาย รับออเดอร์ วางแผนโครงการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์  ติดต่อ Supply Chain Supplier ไปจนถึงการส่งสินค้า ครอบคลุมตลอด Supply Chain และการให้บริการซ่อมหลังการขาย โดย Infor LN มีให้บริการทั้งในรูปแบบ Cloud และ On-Premise 

ภายในโซลูชัน Infor LN จะประกอบไปด้วย Module หลัก 12 ส่วน ซึ่งคอยดูแลการทำงานในส่วนต่างๆของธุรกิจ ได้แก่

 • Common
 • CRM
 • Sales
 • Procurement
 • Manufacturing
 • Warehousing
 • Quality
 • Service
 • Project
 • Finance
 • Technology
Credit: Infor

และสำหรับการใช้งานในธุรกิจเฉพาะทางที่เจาะจงลงไป Infor LN ก็จะมีเครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมนั้นๆเพิ่มเติมเข้ามา เช่น การ Configuration การผลิต, Kanban ในอุตสาหกรรมยานยนต์, หรือการจัดการกับคลังสินค้าตาม Vendor ในอุตสาหกรรมไฮเทค, การรองรับการอดิทจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน,และด้วยเครื่องมือ Specialized เหล่านี้เองที่ทำให้ Infor LN โดดเด่นและแตกต่างจากโซลูชัน ERP อื่นๆ

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจาก Infor LN คือประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ความแม่นยำในการตัดสินใจด้วยข้อมูล การเชื่อมต่อการทำงานของทั้งองค์กรไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถร่วมงานระหว่างฝ่ายและใช้ข้อมูลร่วมกันได้ อีกทั้ง Infor LN ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทุกคนในองค์กร และสามารถเป็น Digital Core ให้กับองค์กรในอนาคตได้อย่างแท้จริง 

Manufacturing 

จุดแข็งที่สำคัญของ Infor LN คือการรองรับการจัดการกับการผลิตหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Make to Order (MTO), Make to Stock (MTS), Configure to Order (CTO), Assemble to Order (ATS), Engineer to Order (ETO) หรือรูปแบบอื่นๆก็ตาม 

การผลิตแตกต่างเหล่านี้มีวิธีการบริหาร Supply Chain ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีเป้าหมายของการดำเนินการที่แตกต่างกันด้วย เช่น การผลิต Make to Order นั้นเป็นการผลิตจำนวนสินค้าตามคำสั่งซื้อและจะเริ่มต้นเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ ในการผลิต จะต้องสามารถผลิตให้ได้ตามกำหนดที่ได้รับ โดยมี Lead time ที่สั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันในตลาด ซึ่ง Infor LN เข้าใจในธรรมชาติของการผลิตแต่ละรูปแบบเป็นอย่างดี และในหลายธุรกิจการผลิตก็มีรูปแบบการผลิตมากกว่าหนึ่งรูปแบบในองค์กร Infor LN จึงเป็นทางเลือกเพื่อให้รองรับการผลิตที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี

Credit: Infor

Infor LN มีระบบรองรับตั้งแต่การจัดการกับ Bill of Materials, การทำ Routing ขั้นตอนต่างๆในการผลิต, การคาดการณ์ Demand, การวางแผนการผลิตและค่าใช้จ่าย, การสร้าง Production Order, Shop Floor Control สำหรับควบคุมการผลิต, ไปจนถึงการจัดการ Assembly Line และการตรวจสอบคุณภาพในการผลิต 

Credit: Infor
Credit: Infor

ระบบทั้งหมดในโมดูลการผลิตนี้จะทำงานเชื่อมต่อกันในระบบ ERP หลักที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการเงิน ระบบบริหาร Supply Chain ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบจัดซื้อ และระบบบริหารงาน Project ทำให้องค์กรสามารถควบคุมการทำงานการผลิตโดยเห็นข้อมูลภาพรวมจากทุกฝ่ายแบบ Real-time ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเตรียมส่งออกไปถึงมือลูกค้า 

ด้วยการใช้ข้อมูลจริงจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาวิเคราะห์ รวมทั้งเทคโนโลยีอย่าง IoT ที่ช่วยให้มีข้อมูลแบบ Real-time และ Machine Learning ที่ช่วยในการทำนายค่าต่างๆ Infor LN จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต ลดข้อผิดพลาด ลดต้นทุนและความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องเผชิญในกระบวนการผลิต

Service

Credit: Infor

หลังการผลิต Infor LN ก็รองรับการให้บริการหลังการขายเต็มรูปแบบ และเนื่องจาก Infor LN นั้นถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจการผลิตโดยเฉพาะ ฟีเจอร์บริการหลังการขายของ Infor LN จึงมีความเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมกรณีต่างๆที่ธุรกิจการผลิตมักจะต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Field Service, การรับของเข้ามาซ่อมเอง, การเคลมสินค้าโดย Supplier หรือการเคลมโดยลูกค้า โดยมีฟีเจอร์ที่สำคัญ ดังนี้ 

 • รับเรื่องบริการหลังการขาย
 • วางแผนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่/ช่วงเวลาที่ว่าง
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและสิ่งที่ต้องใช้ในการซ่อม
 • Quotation การซ่อมบำรุง  
 • การจ้าง Subcontract
 • Preventive Maintenance
 • ระบบ Inspection, จัดการ Warranty, Failure Analysis

Project

โมดูล Project ของ Infor LN นั้นถูกออกแบบมาให้กับงานร่วมกับกระบวนการทั้งหมดของระบบ ERP และรองรับการดำเนินธุรกิจแบบโครงการที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี โดยมีความสามารถบริหารและจัดการโครงการ ลงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการขาย (การชำระเงินตามความสำเร็จของงาน หรืออื่นๆ), การผลิตแบบโครงการ, การบริการที่ครอบคลุมถึงการให้บริการในโครงการและหลังการขาย, การจัดซื้อตามโครงการ, การควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ, การบริหารคลังที่สอดคล้องกันในระบบโครงการ ซึ่งโมดูล Project นั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 • Estimative – ส่วนของการประเมินล่วงหน้า เช่น สโคปของงาน (สิ่งที่ต้องทำและการแบ่งงาน) งบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนสำรอง
 • Bid – ใช้สำหรับการเตรียมการประมูลโครงการ การคิดราคา ข้อกำหนดการชำระ คู่แข่ง และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • Project – ส่วนที่เป็นการจัดการโครงการโดยละเอียด การจัดการทรัพยากร การจัดการ Requirements การติดตามความคืบหน้า การดำเนินการของโครงการ 
 • Contract – ส่วนที่จัดการกับสัญญา ราคา ใบเสนอราคา ขั้นตอนการชำระเงิน และผลลัพธ์ของโครงการ เช่น รายได้ รายจ่าย และ Margin ที่ได้รับ 
Credit: Infor

ข้อมูลทั้งหมดที่จัดการผ่านโมดูล Project นี้จะมีการอัพเดทแบบ Real-time ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนเช่นนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงข้อผิดพลาดและความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนอีกด้วย 

Implementation Accelerators 

อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับ Infor LN คือ Implementation Accelerators ที่เปรียบเสมือนโซลูชันกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม โดยการเลือกใช้Implementation Accelerators  มีข้อดีคือธุรกิจไม่ต้องปรับแต่งโซลูชันมากนัก มี Best Practice ของอุตสาหกรรมProcess ธุรกิจที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญของ Infor ได้มีครบพร้อมให้ใช้งานทันที ทำให้การติดตั้งระบบ ERP มี Cost of ownership ที่ต่ำลง ลดความเสี่ยง ลดเวลาในการติดตั้ง และมีความแน่นอนในผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน Infor มี Implementation Accelerators สำหรับอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ (Equipment) อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรม Process Manufacturing อุตสาหกรรมการกระจายสินค้า อุตสาหกรรมอากาศยานและยุทโธปกรณ์

Mobile Application 

เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา Infor LN ก็ได้จัดเตรียมแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนไว้ให้ได้ใช้งาน โดยภายในแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยข้อมูลและการควบคุมที่จำเป็นที่พนักงานจะสามารถเรียกใช้ในหน้าไซต์งานได้ทันที เช่น ในแอปพลิเคชันสำหรับงาน Service ก็จะมีฟีเจอร์อย่าง การตรวจสอบสถานะของการให้บริการ การตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่าย และการจัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการเซ็นต์แบบดิจิทัล หรือการอนุมัติเอกสาร 

Credit: Infor

ปัจจุบัน Infor LN เปิดให้บริการแอปพลิเคชันทั้งหมด 7 แอปพลิเคชันในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ Service Requests, Call Requests, Hours Registration, Resource Assignments, Customer 360, Quality Inspections, และ Non-comfomance Reporting โดยมีแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 

Infor OS 

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจมีความต้องการใช้และพัฒนาเทคโนโลดิจิทัลเฉพาะองค์กรขึ้นมาใช้งานมากขึ้นเพิ่มเติมจากระบบ ERP ที่ใช้ในกระบวนการธุรกิจขั้นพื้นฐาน Infor จึงได้พัฒนา Infor OS ขึ้นเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่จะเข้ามารองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ โดย Infor OS จะทำหน้าที่ช่วยจัดการแอปพลิเคชันและข้อมูลทั้งหมดภายในระบบ Inofr LN ซึ่งจะช่วยให้การทำงาน การเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูล และการกำหนดสิทธิ์และความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีระบบ พนักงานในองค์กรสามารถเริ่มใช้งาน Infor OS นี้ผ่าน Social Business Homepage ได้อย่างรวดเร็ว โดย Infor OS มีส่วนประกอบทั้งหมด 8 ส่วน ได้แก่ 

 1. Infor Ming.le ระบบที่รวบรวม Workflow และเครื่องมือการสื่อสารของพนักงานในองค์กรเอาไว้ในที่เดียว ช่วยในการติดต่อ ประสานงาน และทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 2. ION – Middleware สำหรับการทำ Integration ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันของ Infor กับแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือการเชื่อมระหว่างแอปภายใน Infor ด้วยกัน โดยมีความสามารถในการจัดทำ Workflow และ Alert เพื่อเฝ้าระวังและดูแลระบบแบบ Real-time ด้วย
 3. IDM – ระบบจัดการเอกสารกลางขององค์กร ที่ผู้ดูแลสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้
 4. Infor BI – ระบบ Business Intelligence ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ โดยมีเครื่องมือสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงที่จะช่วยธุรกิจสร้างวัฒนธรรม Data-driven ภายในองค์กร
 5. Homepages – ระบบจัดทำหน้า Homepage ส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกแอปพลิเคชันหรือโมดูลที่ใช้งานบ่อยมาไว้ในหน้าแรกของตัวเองได้
 6. User Management – ระบบจัดการการยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลในส่วนต่างๆของแต่ละบุคคล
 7. Infor ION BV – คลังเก็บข้อมูลระยะยาวที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและมั่นคง โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในส่วนนี้ออกไปวิเคราะห์หรือจัดทำรายงานได้
 8. Infor Enterprise Search – ระบบค้นหาข้อมูลภายในองค์กรจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้งาน 

Technology

โซลูชันของ Infor นั้นมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รองรับการทำงานในอนาคต และใน Infor LN ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ระบบ Analytics ที่ทำงานร่วมกับหลายๆ Module ในแพลตฟอร์ม การนำ Machine Learning เข้ามาช่วยทำนายและแนะนำแนวทาง, เทคโนโลยี Automation, เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก, IoT, แนวคิดการจัดการโรงงานรูปแบบที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่, และอื่นๆอีกมากมาย 

นอกจานี้ Infor LN ยังมี Infor OS ที่เข้ามาช่วยเพิ่มความความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบและแอปพลิเคชันอื่นๆ และช่วยจัดการการใช้งานระบบ ERP ให้สะดวก และง่ายกับผู้ใช้ ทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก Infor LN อีกทั้งยังสามารถเปิดรับเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาใช้งานโดยไม่ถูกจำกัดว่าต้องใช้เทคโนโลยีของ Infor เพียงเท่านั้น 

Infor LN พร้อมแล้วที่จะพาธุรกิจการผลิตเข้าสู่เส้นทาง Digital Transformation

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานในธุรกิจนั้นไม่มีคำตอบที่ตายตัวถูกต้องที่สุด สิ่งที่สำคัญคือธุรกิจจะต้องประเมินปัญหา ความต้องการ และความเหมาะสมกับการดำเนินการของธุรกิจเอง ทั้งในแง่การใช้งานแบบ Out of the box การปรับแต่ง Customize หรือเพิ่มแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปได้เต็มประสิทธิภาพ และการรองรับการดำเนินการในอนาคต

ด้วยพื้นฐานการพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจ และเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจเฉพาะด้านที่แท้จริง ผนวกกับเครื่องมือที่รองรับกระบวนการทำงานครบครัน ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ และการผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย ในซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ดูแลง่าย และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทำให้Infor LN เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจการผลิตและโรงงานทั้งสำหรับปัจจุบัน และอนาคต 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Infor LN ได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://www.infor.com/solutions/erp/ln หรือติดต่อทีมงาน Prosoft ที่คุณสุพินดา เชื้อสัตตบงกช โทร. 02-541 4501-10 EXT. 1303 หรือ 097-3916954 และอีเมล์ supinda@proline.co.th

เกี่ยวกับ Prosoft 

Prosoft เป็นผู้ให้บริการด้าน IT ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบบริหารองค์กรให้กับธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมซื้อมาขายไปมามากกว่า 30 ปี ทีมงานของ Prosoft  เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการติดตั้งระบบ ERP และ WMS ด้วยซอฟต์แวร์ชั้นนำได้มาตราฐานจาก Infor ทั้งด้านการผลิต การจัดซื้อ การจัดจำหน่าย การเงิน การบัญชี การจัดการคลังสินค้า การซ่อมบำรุง และการบริหารโครงการ


Check Also

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …

[รีวิว] Asus Zenbook 14X OLED รุ่น Sandstone Beige สีเบจ ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก

Asus Zenbook 14X OLED มีการออกแบบที่โดดเด่นในสีเบจ Sandstone Beige เคลือบผิวด้วยเซรามิกรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนฝาแล็ปท็อป มีรูปทรงบางเบา ขนาดหน้าจอ 14.5” (2880×1800) OLED มาพร้อมพลังขับเคลื่อนชิป CPU …