[PR] อรูบ้ากำหนดนิยามใหม่ในระดับพื้นฐานให้แก่ระบบ Core Switch ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ Mobile , Cloud และ IoT

Aruba 8400 Core Switch รุ่นใหม่และระบบปฏิบัติการ ArubaOS-CX ได้นำความสามารถ Intelligent Edge มาสู่ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายด้วยความสามารถในการติดตามในระดับสูง, การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของระบบเครือข่าย, การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และประสิทธิภาพในการทำงานระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม

ประเทศไทย – 9 มิถุนายน 2017 – วันนี้ อรูบ้า หนึ่งในบริษัทของ Hewlett Packard Enterprise ได้ประกาศเปิดตัว Core และ Aggregation Switch รุ่นใหม่พร้อมกับเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ที่ก้าวล้ำที่สุดในวงการ ArubaOS-CX ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับรองรับความต้องการด้าน  Mobility , Cloud  และ IoT ในสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดจากแพลตฟอร์มระบบ Switching แบบเดิมๆ โดย Aruba 8400 Core Switch Series และ ArubaOS-CX ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรองรับแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจแบบ  Mobile-Cloud  ที่กำลังเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจราจรบนเครือข่ายที่ถูกขับเคลื่อนโดยแหล่งข้อมูลจำนวนมหาศาลและจากการเติบโตของจำนวนอุปกรณ์  IoT

Gartner ได้ประมาณการเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) จำนวนมากถึง 20.4 พัน ล้านอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายขององค์กร (1)  ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างรวดเร็วเช่นนี้ อุปกรณ์ Core Switch ภายในระบบเครือข่ายกลับยังคงมีนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการออกแบบและซอฟต์แวร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา องค์กรเองนั้นแม้จะมีการมุ่งหน้าไปสู่ระบบเครือข่ายที่รองรับ  Mobile  และ Cloud อย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับต่อแอพพลิเคชั่นและ “Thing” (อุปกรณ์  IoT)  ใหม่ๆ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี Core Switch แบบเดิมๆ ที่ใช้งานกันอยู่นี้ยังคงไม่สามารถรองรับการจราจรบนเครือข่ายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว, ความซับซ้อนภายในระบบที่สูงขึ้น และความต้องการในการตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วได้

Aruba 8400 Switch Series นี้ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ภายในระบบเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานในส่วนของ Core และ Aggregation ด้วยการเพิ่มความชาญฉลาดให้กับระบบเครือข่ายตั้งแต่ Edge ขึ้นมายัง Core นี้เองก็ทำให้เหล่า CIO สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นได้จากระบบเครือข่ายเหล่านี้ ในขณะที่ Aruba 8400 เองยังคงมีความทนทานและประสิทธิภาพเทียบเท่าอุปกรณ์ในระดับผู้ให้บริหารโครงข่าย (Carrier-Class) ซึ่งเหล่าองค์กรต้องการใน Core Switch นั้น นวัตกรรมที่มาพร้อมกันนี้เองได้ก้าวล้ำไปสู่การตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที, การมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น, ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น และการทำงานแบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น ทำให้องค์กรมีความเร็วในการทำงานได้อย่างแท้จริงในขณะที่มุ่งไปสู่การเป็นธุรกิจแบบ Mobile-first, Cloud และ IoT

 

นำความชาญฉลาดมาสู่ศูนย์กลางของระบบเครือข่าย :  ArubaOS-CX

ความแตกต่างจากอุปกรณ์ Core Aggregation Switch อื่นๆ ในตลาดของ Aruba 8400 คือการมีนวัตกรรมที่โดดเด่นเฉพาะตัวที่สุดคือ  ArubaOS-CX  รุ่นใหม่ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ต่างจากการออกแบบระบบปฏิบัติการที่ตายตัวและไม่ยืดหยุ่นในปัจจุบัน โดย  ArubaOS-CX  นี้จะทำหน้าที่เป็นมันสมองให้กับอุปกรณ์ Switch เพื่อให้งานทางด้านระบบเครือข่ายที่มีความสำคัญและความซับซ้อนสูงจำนวนมากกลายเป็นงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย โดยประโยชน์หลักๆ ที่จะได้รับจากระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับฝ่าย IT มีดังนี้:

  • ทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ค้นพบเหตุการณ์ต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น: Aruba Network Analytics Engine ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมนี้จะทำให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT สามารถตรวจสอบระบบเครือข่าย, ระบบแม่ข่าย, แอพพลิเคชั่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยได้ด้วยการตรวจสอบตามกฎที่ได้ตั้งไว้ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้มาพร้อมกับฐานข้อมูลแบบ Time-series ภายในตัวที่ผสานกับระบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ทำให้เหล่าผู้ดูแลระบบสามารถตรวจพบปัญหาได้ทันที, วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และทำนายหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการเพิ่มขยายระบบ, ความมั่นคงปลอดภัย และคอขวดทางประสิทธิภาพได้
  • แก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย: ด้วยการใช้อุปกรณ์ Switch รุ่นเก่าๆ ฝ่าย IT นั้นไม่เพียงแต่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังต้องใช้เครื่องมือเก่าๆ อย่าง CLI และ SNMP ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจกินเวลานานและเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลต่อธุรกิจ Aruba 8400 สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วจากความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้ และการผสานนโยบายอัจฉริยะเข้ากับระบบตรวจสอบเครือข่าย และระบบจัดการประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้ในตัว
  • รองรับการเขียนโปรแกรมได้ ทำให้ฝ่าย IT สามารถเพิ่มขยายระบบได้ง่ายขึ้น: Aruba 8400 นี้รองรับการควบคุมด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาจากการที่มีตัวแปลงภาษา Python และ REST-based APIs ที่รองรับการเข้าถึงได้ทุกความสามารถ ทำให้การผสานระบบเป็นไปได้ง่ายและเกิดความยืดหยุ่นในระยะยาวในการทำงานร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ รวมถึง Aruba Mobile First Program สำหรับการตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย, การตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการจัดการกับประเด็นทางด้านประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยอย่างครบวงจรได้

 

ถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับการเพิ่มขยาย และทำงานได้อย่างทนทานตั้งแต่เริ่มต้น

ถึงแม้จะมีซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมได้นั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้โซลูชั่นของ Aruba 8400 มีความเป็นเอกลักษณ์ ตัวอุปกรณ์ Switch นี้เองก็ยังถูกออกแบบมาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นให้มีประสิทธิภาพสูง, มีความทนทาน และสามารถเพิ่มขยายเพื่อรองรับระบบเครือข่ายสมัยใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การออกแบบระบบ Fabric ที่เพิ่มขยายได้อย่างเต็มที่ของ Aruba 8400 นี้ทำให้การอัพเกรดระบบสามารถทำได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้สามารถเพิ่มขยายแบนด์วิดธ์ได้ตามต้องการ ความสามารถในการทำ Virtual Switching Framework (VSF) ร่วมกันระหว่าง Chassis 2 ชุดเองก็ทำให้สามารถรองรับพอร์ตความเร็ว 10GbE ได้สูงสุดถึง 512 ช่อง, 40GbE ได้สูงสุดถึง 128 ช่อง หรือ 100GbE ได้สูงสุดถึง 96 ช่อง

 

การเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ, การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการแก้ไขปัญหา ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และส่งผลลัพธ์ต่อการทำธุรกิจที่ดีขึ้น

ด้วยซอฟต์แวร์ ArubaOS-CX ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Aruba 8400 ฝ่าย IT ก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ไปจนถึงสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้นได้จากโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย และสาธิตให้องค์กรได้เห็นถึงคุณค่าใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นมาเพิ่มเติม โดยความสามารถในการตรวจสอบและวิเคราะห์การเชื่อมต่อเครือข่ายและรูปแบบของการจราจรของข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น  รวมถึงการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายและนโยบายเพื่อคาดการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาจนระบบเครือข่ายต้องหยุดทำงาน ทำให้องค์กรสามารถที่จะประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงานอันมีคุณค่าได้  อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอย่างมหาศาลอีกด้วย คุณประโยชน์เหล่านี้ยังสามารถต่อยอดเพิ่มขึ้นไปได้อีกด้วยการใช้ Aruba AirWave Network Management และ ClearPass Policy Manager  โดยทั้งสองระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับ Aruba 8400 ได้อย่างง่ายดาย

นอกเหนือจาก Aruba 8400 Switch Series และ ArubaOS-CX ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ทางอรูบ้าเองยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับระบบเครือข่ายส่วน  Edge สำหรับผู้ใช้งานด้วย Aruba 2930M Switch Series ที่ซึ่งถูกปรับแต่งให้รองรับการทำงานสำหรับทั้งระบบเครือข่ายไร้สายและการทำงานร่วมกับ IoT ได้เป็นอย่างดีด้วยความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบผนวกรวม, การจ่ายพลังงานด้วย PoE+, มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการได้ทั้งจากภายในองค์กรเองด้วย Aruba AirWave หรือบริหารจัดการผ่าน Cloud ด้วย Aruba Central และยังคงสามารถสร้างระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบเครือข่ายผู้ใช้งานภายในองค์กร, สาขา และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่เสริมเข้ามานี้ก็ได้รวมถึงการทำ Micro Segmentation ได้ตามนโยบายที่กำหนด สำหรับรองรับการใช้งานและการควบคุมบังคับใช้งานนโยบายได้แบบผนวกรวมสำหรับการเชื่อมต่อผ่านสายและการเชื่อมต่อแบบไร้สาย อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้งานมาตรฐาน IEEE 802.3bz รุ่นใหม่เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet ได้ด้วยความเร็วระดับ Multi-gigabit ในตัว

Aruba 8400 Core Switch Series รุ่นใหม่นี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรม Intelligent Edge ที่อรูบ้าได้เปิดตัวในสัปดาห์นี้ในงาน HPE Discover โดยอรูบ้ายังได้ทำการเปิดตัวโซลูชั่นติดตามทรัพย์สิน ที่ทำให้บริการอ้างอิงสถานที่และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Mobile Engagement ที่องค์กรต่างๆ ใช้งานอยู่ โดยเฉพาะองค์กรในอุตสาหกรรมค้าปลีกและสาธารณสุขสามารถติดตามทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูง, ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ด้วย ทั้ง Aruba 8400 Core Switch และโซลูชั่นติดตามทรัพย์สินของอรูบ้านี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นใน  HPE  อันหลากหลายที่ถูกประกาศในงาน  HPE  Discover

 

กำหนดการวางจำหน่าย

ปัจจุบัน Aruba 8400 Core Switch และ Aruba 2930M Switch Series วางจำหน่ายแล้ว

 

คำกล่าวชื่นชมของลูกค้า

“ในโรงเรียนชั้น K-12 ระดับเขตอย่างเรา การบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติและการควบคุมด้วยโปรแกรมได้นี้หมายถึงการที่เราใช้เวลาและทรัพยากรในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการน้อยลง” คุณ Thomas Brawley ผู้ดำรงตำแหน่ง Director of Technology Services แห่งโรงเรียน Tomball Independent School District ใน Texas ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนชั้น K-12 จำนวน 20 แห่งในพื้นที่กล่าว “ด้วยความสามารถใหม่ใน Aruba 8400 Core Switch อย่างการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย เราจะสามารถแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติทำให้หยุดยั้งปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานระบบเครือข่ายที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานของเรา Aruba 8400 ยังช่วย ให้เราลด  ‘งานที่ต้องใช้คนลงไปทำ’ ลงได้ ทำให้ทีม IT ของเรามีเวลาที่จะไปมุ่งเน้นกับงานสำคัญงานอื่นได้มากขึ้น”

 

คำกล่าวชื่นชมของพันธมิตร

“ในฐานะของผู้นำทางด้านผู้ให้บริการโซลูชั่น  IT  เรายังคงมองหาหนทางที่จะขยายการนำเสนอสถาปัตยกรรมที่ดีขึ้นและส่งมอบโซลูชั่นและบริการที่สนับสนุนต่อเป้าหมายของลูกค้าเราได้ดีที่สุด” คุณ Chris Saso ผู้ดำรงตำแหน่ง CTO แห่ง Dasher Technologies, Inc. กล่าว “เพื่อตอบรับต่อความต้องการใหม่ ๆ  บนระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นจาก IoT และแอพพลิเคชั่นระดับองค์กร  Aruba 8400 Core Switch จะทำให้พนักงานฝ่าย IT สามารถให้การสนับสนุนผู้ใช้งานได้ดีขึ้นด้วยการใช้การกำหนดการตั้งค่าแบบอัตโนมัติไปพร้อมๆ กับการเพิ่มความเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายด้วย Network Analytics Engine ส่งผลให้พนักงานฝ่าย  IT  มีเวลามากขึ้นในการทำงานเชิงกลยุทธ์ อย่างเช่นการเร่งให้เกิดการก้าวไปสู่ธุรกิจแบบ Digital สำหรับธุรกิจของพวกเขา”

Matrix Integration  มีจำนวนลูกค้ากว่า 1,000 รายในอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่ได้ให้บริการอยู่ในทุกวันนี้ และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้งาน “ในขณะที่เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ  IoT ,  Mobile และ Cloud อย่างต่อเนื่อง  Aruba 8400 Core Switch รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ ArubaOS-CX  นี้จะทำให้องค์กรมีโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเพื่อให้รับมือกับความต้องการทางด้าน  Mobile , Cloud  และ IoT ได้อย่างมั่นคงด้วยความสามารถในการควบคุมด้วยโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนให้งานที่เคยต้องทำเองที่เคยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าขององค์กร กลายเป็นงานแบบอัตโนมัติไป” คุณ James Aldridge ผู้ดำรงตำแหน่ง VP ด้าน Technology แห่ง Matrix กล่าว “เราเห็นความก้าวหน้าของ  Aruba Switching  และซอฟต์แวร์ เป็นอีกหนึ่งความต่อเนื่องในเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของเรา”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ด

อรูบ้าเป็นหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติดตามโดยการ follow onTwitter และ Facebook สำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com.


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Oracle เตรียมสร้าง Data Center ใต้ดินในอิสราเอล

Oracle ประกาศ เตรียมสร้าง Data Center ใต้ดินในอิสราเอลเพื่อหลบการโจมตีจากจรวด

Microsoft ออก Sysmon สำหรับใช้บน Linux

แอดมินของเครื่อง Linux สามารถนำ Sysmon ของ Microsoft ไปใช้งานเพื่อดูพฤติกรรมและเก็บ Log สิ่งผิดปกติในระบบได้แล้ว