NTC เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ และโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น Robotics Programming Workshop”

สร้างหุ่นยนต์แบบง่ายได้ภายใน 3 วัน!

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์

พร้อมทั้ง Workshop ที่สนุก ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

 

 

รายละเอียดการอบรม

อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Industrial Robotics อาจารย์บวร เหลืองประกาย

 

ผู้คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในหลายวงการ
มีประสบการณ์ด้านการสอนเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาและควบคุมหุ่นยนต์
ไม่ว่าจะเป็น การอบรมการพัฒนา Telepresent Robot เพื่อใช้ในด้านการแพทย์
รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม Arduino Robo Camp ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ

 

 • อบรมระหว่างวันที่: 3-5 ตุลาคม 2561 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน)
 • เวลา: 09:00 – 17:00 น.
 • สถานที่: VICTOR CLUB, SATHORN SQUARE (MAP)

 

โปสเตอร์ Robotics Programming Workshop

รายละเอียดโครงการ Robotics Programming Workshop

 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)
รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน

 

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “ROBOTICS PROGRAMMING CAMP”

 • ชำระค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 18,000 บาท (รวมค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่มทุกมื้อ/ เอกสารประกอบการอบรม)
 • พิเศษ! สำหรับโปรโมชั่น Early Bird! เพียงชำระค่าอบรมภายในวันที่ 10 กันยายน 2561

รับส่วนลดพิเศษเหลือท่านละ 16,500 บาท

 • หากสมัครพร้อมกัน 2 ท่าน (Buy 2 Seats) ชำระเหลือเพียงท่านละ 15,900 บาท

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/pqFq7SjCs5lE3euC2
 2. รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อมูล ได้รับอีเมล์การยืนยัน หรือ ทางโทรศัพท์ (ช่องทางที่สมัคร)
 3. ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561

** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 1. ส่งเอกสารการชำระเงินที่คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง 0-2634-7995

 

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม

หากประสงค์ให้ทาง NTC เตรียม Laptop ให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท/เครื่อง (500 บาท/วัน)

 

ที่มา

“บุคลากรไทย” ถือเป็นผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติ องค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรทุกคน รู้จักคิด รู้จักวางแผนสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สังเกตได้จากปัจจุบัน “ในสังคมแห่งนวัตกรรม ณ ตอนนี้” มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย หากบุคลากรทุกท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ตรงจุด จะทำให้ประเทศมีกำลังคนดิจิทัลที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีศักยภาพเพียบพร้อมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นกำลังสำคัญเพื่อวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นว่า “การประดิษฐ์หุ่นยนต์ : Robotics” ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการเรียนรู้ที่นำเอาความรู้หลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยผู้เข้าอบรมแต่ละท่านสามารถนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา, พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน, สามารถจัดการระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ, พัฒนาการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ, เพิ่มโอกาสแสดงผลงานรวมถึงพัฒนาทักษะการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และใช้ศักยภาพที่มีเป็นวิชาชีพติดตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

 

หัวข้อการอบรมโครงการ “ROBOTICS PROGRAMMING CAMP”

ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:

 

DAY 1

 • ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
 • อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

: ปูพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และทราบถึงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของ “Arduino Robot” ซึ่งเป็นชุดโครงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่และการทำงานของหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ ได้

 • ประกอบหุ่นยนต์ Arduino Robot

: ฝึกทักษะและพัฒนาแนวคิดเพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของหุ่นยนต์ Arduino Robot

 • การติดตั้งโปรแกรม

: เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม “Arduino Software IDE” ซึ่งเป็นโปรแกรม Opensource เพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งต่างๆ ในการควบคุมหุ่นยนต์

 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

: ฝึกเขียนโปรแกรมและคำสั่งต่างๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และทดสอบการใช้งานด้วยตนเอง

 

DAY 2

 • การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์

: เขียนคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ (Movement) ได้แก่ เคลื่อนที่ไปด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านซ้ายและด้านขวา

 • การใช้งาน Infrared Sensor

: เรียนรู้การใช้งานและควบคุม Infrared Sensor” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเส้นสนาม โดยการสะท้อนของคลื่นแสง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเเพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นสนามได้โดยอัตโนมัติ

 • ทดสอบหุ่นยนต์บนสนาม Liner

: ทดสอบครั้งที่ 1 ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านเขียนโปรแกรมเพื่อบังคับหุ่นยนต์บนสนาม Liner

 • การใช้งาน Ultrasonic Sensor

: เรียนรู้การใช้งาน Ultrasonic Sensor” หรืออุปกรณ์วัดระยะห่างจากวัตถุด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้สามารถเคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้

 

DAY 3

 • ทดสอบหุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง

: ทดสอบครั้งที่ 2 ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

โดยสามารถออกแบบ, สร้างและทดสอบสมรรถนะในการทํางานของหุ่นยนต์ของตนเอง เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ

 • การใช้งาน Remote Infrared

: เรียนรู้วิธีการใช้งาน “Remote Infrared” หรืออุปกรณ์ควบคุมระยะไกลด้วยแสง เพื่อควบคุมหุ่นยนต์แบบ Manual

(ผ่าน Remote)

 • แข่งขัน Sumo Attract Robot

: ทดสอบครั้งที่ 3 ผู้เข้าอบรมทุกท่านนำความรู้ เทคนิค รวมถึงวิธีการที่ได้รับมาปรับใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ของตนเอง และทำการแข่งขัน “Sumo Attract Robot” กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ

 • เสร็จสิ้นการอบรม

: ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot ท่านละ 1 ชุด เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาทักษะการ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและบังคับหุ่นยนต์ของตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์, กลไกการเคลื่อนที่, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน, การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยดิจิทัลเบื้องต้น รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุขั้นพื้นฐาน (Arduino Robot)
 • สามารถออกแบบและเขียนคำสั่งพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ โดยใช้โปรแกรมสั่งงาน (Arduino IDE)
 • ได้รับความรู้และแนวทางใหม่ๆ สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในระดับที่สูงขึ้น
 • สามารถอภิปรายพร้อมสาธิตการใช้โปรแกรมต่างๆ ทดลองการใช้งานและสร้างผลงานแต่ละโปรแกรม

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ)

 

หลังจากเข้าร่วมโครงการผู้เรียนสามารถ

 

 • มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อออกแบบและบังคับหุ่นยนต์ ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานไปจนถึงคำสั่งในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงต่อยอดไปสู่การทำงานและการศึกษาต่อในอนาคต
 • มีองค์ความรู้และศักยภาพที่เพียบพร้อมในหลากหลายด้าน อันได้แก่
 • ความรู้ด้านกลศาสตร์

: ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ความรู้ด้านโครงสร้างในการประกอบหรือต่อเติมหุ่นยนต์

 • ความรู้ด้านไฟฟ้า

: ในเรื่องของอุปกรณ์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละประเภท

 • ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

: การเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบหลักการและวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เรียนรู้ทั้งทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 17:00 น.)
 • อบรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
 • ชุดฝึกหุ่นยนต์ Arduino Robot ท่านละ 1 ชุด
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรไทย           บัญชีกระแสรายวัน       เลขที่ 001-130904-6
 • ธนาคารกรุงเทพ           บัญชีกระแสรายวัน       เลขที่ 101-337379-8
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           บัญชีออมทรัพย์          เลขที่ 125-976968-6

 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ :

คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995

 

สถานที่อบรม

VICTOR CLUB, SATHORN SQUARE (MAP)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ K.มยุรกาญจน์ หาญชเล 0-2634-7993-4 ต่อ 12

Email: support@trainingcenter.co.th

Line: @NTC-LINE

 

เกี่ยวกับ NTC

Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Website: http://www.trainingcenter.co.th/

Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub

LINE Official: @NTC-LINE


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

5 แนวคิด สู่การพลิกโฉม Digital Transformation

Digital Transformation ยกระดับธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มจากแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

[Guest Post] Red Hat Enterprise Linux 9 สร้างนิยามใหม่ให้กับเทคโนโลยีที่เป็นจุดศูนย์กลางของนวัตกรรม

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2565 – เร้ดแฮท อิงค์ (Red Hat) ผู้ให้บริการด้านโซลูชันโอเพ่นซอร์สระดับ แนวหน้าของโลก แนะนำ Red Hat Enterprise …