Tag Archives: robotics programming workshop

NTC เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ และโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น Robotics Programming Workshop”

สร้างหุ่นยนต์แบบง่ายได้ภายใน 3 วัน! เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ พร้อมทั้ง Workshop ที่สนุก ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

Read More »