เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

NTC ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล!” วันที่ 14-15 ม.ค 2562

โครงการ “Artificial Intelligence (AI) Comprehensive”

เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ AI
พร้อม Workshop การเขียน ‘AI Program’ ด้วย Python& Keras

ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมในทิศทางใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
เพื่อปรับใช้และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 14-16 มกราคม 2562 รับจำนวนจำกัด 20 คน

 

 

 

ที่มาโครงการ “Artificial Intelligence (AI) Comprehensive”

“โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ”

หากกล่าวถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ถูกพูดถึงและได้รับความสนใจสูงมากจากผู้คนทั่วโลกในขณะนี้ คงต้องยอมรับว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence: AI” มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในแวดวงธุรกิจเเละอุตสาหกรรม รวมถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไปโดยปริยาย

“AI” เป็นปัญญาประดิษฐ์สาขาหนึ่งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่รวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม จิตวิทยา ปรัชญาและชีววิทยา ที่มีแนวคิดโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก ผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผลและการปรับตัว โดยการสร้าง “ความฉลาดเทียม” ให้กับ “สิ่งที่ไม่มีชีวิต” ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น “รถยนต์ที่ใช้ระบบ AI เข้ามาควบคุมการทำงาน” หรือ “ผู้ประกาศข่าว AI คนแรกของโลกจากประเทศจีน” ถือเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ สามารถแยกแยะรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจและนักพัฒนาจำนวนไม่น้อยเริ่มตื่นตัวกับการลงทุนด้าน AI เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าและความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจมากยิ่งขึ้น

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (NTC) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่การนำไปปรับใช้ในแง่มุมต่างๆ จึงจัดโครงการฝึกอบรม ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE ขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน AI ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน โดยเรียนรู้ผ่านการเขียน AI Program, AI Games, Machine Learning และ Reinforcement Learning ด้วยภาษา Python เพื่อต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ทั้งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการ, ควบคุมกระบวนการ, ป้อนคำสั่งต่างๆ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิดและทักษะด้านการเขียนโปรแกรมให้รองรับกับยุคที่ AI และวิทยาการหุ่นยนต์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนโลก

 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดของ AI ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ
 • เรียนรู้แนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้งาน และสามารถนำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
(*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)

หัวข้อการอบรมโครงการ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) COMPREHENSIVE
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้:

DAY 1

 • ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
 • ARTIFICIAL INTELLIGENCE (A.I.) หรือ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
 • ความหมายของปัญญาประดิษฐ์
  : ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) พร้อมร่วมกันหาคำตอบว่าเพราะเหตุใด AI ถึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัล
 • ประเภทของปัญญาประดิษฐ์
  : เรียนรู้ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่
  1) ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Thinking Humanly)
  2) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)
  3) ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Thinking rationally)
  4) ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (Acting rationally)
 • ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานจริง
  : การนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งในด้าน การแพทย์, การผลิต, การเงินการธนาคาร, การขนส่ง, การเงิน, การประกันภัย รวมถึง บริการ Online Streaming, Data Analytics เป็นต้น
 • ทดลองเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์แบบเดิมๆ (Logic Based)
  : เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรม AI เชิงตรรกะ (Logic Based)

DAY 2

 • FULL DAY WORKSHOP
 • การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาระดับสูง (Python)
  : ฝึกเขียนโปรแกรมโดยเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของภาษา Python รวมถึงเทคนิคการใช้ Library PyGame ซึ่งถือเป็น Module สำคัญของ Python ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและพัฒนา A.I. Game

DAY 3

 • Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Machine Learning ด้วยภาษา Python
 • ความหมายของ Machine Learning
  : ทำความรู้จักกับ Machine Learning หลักการทำงาน ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้
 • ความหมายของ Neuron Network
  : ระบบโครงข่ายประสาท หรือ Neural Network ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการฝึกฝน และการเรียนรู้การ ประมวลผลในหลากหลายรูปแบบ
 • การใช้ภาษา Python เขียน Neuron Network ด้วย Keras
  : สามารถเขียนและพัฒนา Neuron Network ด้วย Keras ที่ถือเป็น Deep-Learning Library ที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
 • การเขียน Reinforcement Learning ด้วย Python และ Keras
  : ทำความเข้าใจถึงหลักการเขียน Reinforcement Learning (RL) หรือ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในของ AI ซึ่งถือเป็น Algorithm ที่ช่วยให้ AI ตัดสินใจตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ โดยการใช้รางวัลหรือแรงจูงใจมาช่วย
 • การนำ Reinforcement Learning ไปใช้กับ Robotic
  : เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการนำ Reinforcement Learning (RL) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Machine Learning เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์ (Robotics)

 

อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน “ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร”
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) และ ROBOTIC PROGRAMMING

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
  (*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เรียนรู้ทั้งทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • อบรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุระหว่าง 18 – 45 ปี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
(*ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น หากไม่มีสามารถเรียนรู้ได้ในการอบรม*)
รับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

 

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 14 -16 มกราคม 2562 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน) สถานที่: NETWORK TRAINING CENTER (MAP)

 

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ “ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) COMPREHENSIVE”

พิเศษ! สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 23,500 บาท/ที่นั่ง

(ปกติท่านละ 27,500 บาท ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม, ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม, ขนมเบรกและอาหารกลางวัน)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 

Early Bird Promotion!
ลงทะเบียนอบรมก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เหลือเพียง 25,500 บาท/ที่นั่ง

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/2R4pFqO
 • รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อมูล ได้รับอีเมล์การยืนยัน หรือ ทางโทรศัพท์
 • ชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
  ** การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน

 

การชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
– ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-130904-6
– ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-337379-8
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 125-976968-6
แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ I kedsiri.c@trainingcenter.co.th
หรือทาง Fax. 0-2634-7995

 

สถานที่อบรม

NETWORK TRAINING CENTER (MAP)

 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 Email: support@trainingcenter.co.th

 

http://ntc.trainingcenter.co.th

Tel: 0-2634-7993-4
Website: http://www.trainingcenter.co.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/ntcfanclub
LINE Official: @NTC-LINEAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

วางรากฐานดิจิทัลด้วย Infor LN – ซอฟต์แวร์ ERP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจโรงงานโดยเฉพาะ by ProSoft Co.,Ltd.

ระบบ ERP คือสิ่งที่องค์กรมักจะนึกถึงเป็นอย่างแรกๆในการทำ Digital Transformation ระบบ ERP สมัยใหม่นั้นไม่เพียงแต่จะต้องจัดการกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ยังต้องเปิดกว้างต่อการพัฒนานวัตกรรม มีโครงสร้างรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และมั่นคงพอที่ธุรกิจจะต่อยอดใช้ในระยะยาวได้ ProSoft เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีซอฟต์แวร์ ERP ที่มีความสมดุลระหว่างความสามารถในการบริหารการดำเนินงาน …

[Guest Post] SECPlayground Year-end Non-stop Challenge (SYNC) 2020

แม้ว่าโลกเราจะหมุนไปเร็วเพียงใด มีแนวโน้มในการปรับลดจำนวนพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้ลดลงเพียงใด อาชีพหนึ่งที่ยังคงมีการเปิดรับและเป็นที่ต้องการมากขึ้นเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นคืออาชีพในสาย Cybersecurity นั่นเอง