CDIC 2023

NOW NORMAL: HYBRID WORKPLACE JOURNEY ต้อนรับสู่การเปิดดำเนินธุรกิจครั้งใหม่อย่างปลอดภัยกับ AIS Business

เมื่อรัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายเปิดประเทศ ให้ธุรกิจไทยกลับมาดำเนินการได้อย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่ง AIS Business ก็พร้อมเป็นผู้ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจองค์กรให้กลับมาทำงานท่ามกลางยุค Now Normal ที่ทุกก้าวย่างของการทำงานต้องปลอดภัย ไร้การสัมผัส และทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ด้วยการผสานเทคโนโลยี Touchless, Mobile และ AI เข้าด้วยกัน พร้อม Hybrid Workplace Journey ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจองค์กรไทยให้สามารถกลับมาเปิดทำการกันได้อย่างมั่นใจ ดังนี้

1. เข้าทำงานที่บริษัทอย่างปลอดภัยไร้สัมผัส

ในการเปิดออฟฟิศให้กลับไปทำงานอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสหรือติดเชื้อ COVID-19 ได้ก็คือการนำ Touchless Technology ในรูปแบบต่างๆ มาใช้ลดการสัมผัสระหว่างกันในการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้สวัสดิการของบริษัท ดังเช่น

 • Smart Parking ระบบบริหารลานจอดรถไร้สัมผัส ที่ใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดผสานกับ AI จำแนกรถของพนักงานและบุคคลภายนอกออกจากกัน และแจกบัตรจอดรถอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คน ช่วยให้ยังคงเก็บข้อมูลยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย และจัดการคิดค่าใช้จ่ายในลานจอดรถได้หากจำเป็น
 • Smart Access Control ระบบตรวจสอบการเข้าอาคารแบบไร้สัมผัส ด้วยกล้องและ AI ที่ยืนยันตัวตนพนักงาน หรือระบบตรวจสอบบัตรพนักงาน เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกอาคารและพื้นที่ต่างๆ รวมถึงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองความเสี่ยง
 • Smart Locker ระบบตู้เก็บของไร้สัมผัส เพื่อให้พนักงานสามารถเก็บของส่วนตัวได้อย่างปลอดภัย รวมถึงใช้รับของจากภายนอกได้ พร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อให้กับวัสดุก่อนทำการจัดเก็บ
 • E-Payment ระบบกระเป๋าเงินและรับจ่ายเงินออนไลน์ไร้สัมผัส เปลี่ยนทุกสวัสดิการในองค์กรสู่ประสบการณ์การเงินแบบดิจิทัล ทั้งในโรงอาหาร, ตู้จำหน่ายสินค้า และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ฯลฯ

2. ต้อนรับแขกที่มาประชุมด้วย AI และหุ่นยนต์

แน่นอนว่าในการเปิดกลับมาทำงานครั้งนี้ การต้อนรับแขกทั้งคู่ค้าหรือลูกค้าที่จะมาประชุมพูดคุยงานต่างๆ ที่บริษัทนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างปลอดภัย ดังนั้นการออกแบบระบบสำหรับ Visitor ที่มาเยี่ยมชมนั้นจึงเป็นอีกหนึ่ง Journey ที่สำคัญ

 • Smart Parking & Smart Access Control บริการที่จอดรถและลงทะเบียนเข้าอาคารแบบไร้สัมผัสอย่างง่ายดาย ด้วย Web/Mobile Application ให้แขกสามารถทำการลงทะเบียนมาล่วงหน้า และมาประชุมงานได้โดยผ่านมาตรการการคัดกรองความปลอดภัยไร้สัมผัสทั้งหมดด้วยระบบ Touchless Kiosk ที่ออกแบบได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
 • Advanced Robotics หุ่นยนต์อัจฉริยะนำทางภายในอาคาร พาแขกไปยังห้องประชุมได้โดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงในการพบปะระหว่างผู้คนโดยไม่จำเป็น รวมถึงยังสามารถใช้ในการแนะนำสถานที่ หรือขนส่งพัสดุได้อีกด้วย

3. สื่อสารทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทุกเวลา

การทำงานในยุค Now Normal นี้จะต้องเป็นไปตามแนวคิดของ Hybrid Working ที่เปิดให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทั้งภายในออฟฟิศและในพื้นที่ใดๆ ก็ตามที่สะดวก เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานและลดความเสี่ยงที่พนักงานจำนวนมากจะต้องมาพบเจอกันโดยตรง การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้จึงกลายเป็นทางเลือกหลักที่ธุรกิจทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ

 • Smart Meeting ใช้ Microsoft Teams และ Zoom เพื่อให้สามารถทำการประชุมได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมถึงปรับห้องประชุมภายในบริษัทให้ผสานเทคโนโลยี Video Conference ในตัว ช่วยให้สามารถผสานรวมห้องประชุมในบริษัทเข้ากับห้องประชุมออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ
 • Smart PBX เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายในออฟฟิศเข้ากับ Smartphone ของพนักงานทุกคน ทำให้การเชื่อมต่อสื่อสารด้วยเบอร์โทรศัพท์ภายในยังคงเป็นระบบ ไม่สะดุดติดขัด ด้วยการใช้ Microsoft Teams Phone และ Mobile PBX
 • Cloud Contact Center ติดต่อสื่อสารให้บริการลูกค้าในทุกช่องทางแบบ Omnichannel ได้จากทุกที่ทุกเวลา สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในขณะที่พนักงานทุกคนก็ยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากในออฟฟิศและที่บ้าน เสมือนนั่งอยู่ในศูนย์ Contact Center เดียวกัน

4. ดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหน

สุดท้าย การดูแลพนักงานภายในองค์กรนั้นจะต้องเป็นไปอย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานคนสำคัญทุกคนจะปลอดภัยจากโรคระบาดมากที่สุด และยังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นนี้ โดยที่บริษัทจะยังต้องสามารถติดตามการทำงานของพนักงาน และนำเสนอสวัสดิการให้กับพนักงานได้เสมือนมาทำงานที่บริษัทอย่างในอดีต

 • Office Anywhere สำหรับพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านหรือภายนอก ก็สามารถทำการลงเวลาเข้าออกงาน และทำการรับส่งเอกสารต่างๆ กับฝ่าย HR เช่นการลางาน หรือการร้องขอสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • Workspace Tracking ระบบติดตามความหนาแน่นในการเข้าใช้งานพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารขององค์กร เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการประชุมหรือทำงานในพื้นที่ที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด้วยการติดตามประมวลผลข้อมูลจากระบบ Smart Access Control เพื่อนำมาแสดงผลและแจ้งเตือนในแบบ Real-Time
 • Unified Endpoint Management ระบบสำหรับตรวจสอบและดูแลแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์ PC, Notebook, Smartphone และ Tablet ที่พนักงานใช้ทำงาน เพื่อให้ฝ่าย IT สามารถช่วยดูแลผู้ใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา และปกป้องผู้ใช้งานจากภัยคุกคามและอันตรายต่างๆ บนโลกไซเบอร์ได้อย่างมั่นใจ

นอกจากนี้ AIS Business ก็ยังมีโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอย่าง Vaccination Platform สำหรับเปิดให้ผู้ที่สนใจทำการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนได้แบบออนไลน์ พร้อมระบบบริหารจัดการเบื้องหลังสำหรับการฉีดวัคซีนแบบครบวงจร ช่วยให้แต่ละโรงพยาบาลหรือแต่ละโรงงานไม่ต้องทำการพัฒนาระบบเหล่านี้ด้วยตนเอง ในขณะที่ยังคงสามารถเก็บข้อมูลผู้เข้ารับวัคซีนได้อย่างครบถ้วน

สำหรับผู้ที่สนใจ Hybrid Workplace Solutions จาก AIS สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS Business ที่ดูแลองค์กรของท่าน หรือที่อีเมล์ business@ais.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Supermicro เปิดตัว Server ใหม่รองรับ AMD EPYC 8004 Series

Supermicro เปิดตัว Server ใหม่รองรับหน่วยประมวลผล AMD EPYC 8004 Series รุ่นล่าสุดจาก AMD ตอบโจทย์งาน Edge Computing

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Fundamental for the Future [10 ต.ค. 2566 เวลา 8.00 –16.20น. ณ โรงแรม Marriott Marquis Queen’s Park]

Computer Union ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, Cybersecurity Manager, Systems Engineer, Data Center Engineer, …