NGINX ปล่อยเอกสารศึกษาการใช้งานและคอร์สเทรนนิ่งฟรี

NGINX ได้ปล่อยเอกสารและคอร์สออนไลน์สำหรับการใช้งาน NGINX ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ฟรี นอกจากนี้ยังแจก License NGINX Plus ฟรีเพื่อกลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาลเพื่อสาธารณะประโยชน์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วย การประกาศครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-19

credit : nginx

NGINX ได้อาสาที่จะเสนอตัวเป็นส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถต่อสู้กับสถานการณ์ Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมของ NGINX เป็นบริการ Load Balance, Reverse Proxy และ Web Server สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็ปแอปพลิเคชันอยู่แล้วเสมอมา ซึ่งการ Work from home ทำให้โหลดบริการหน้าเว็บเพิ่มขึ้นอย่างมากจนเซิร์ฟเวอร์อาจรับไม่ไหว ดังนั้น NGINX จึงอยากให้องค์กรได้นำบริการของตนไปใช้งาน โดยบริษัทได้นำเสนอมาตรการใน 3 เรื่องดังนี้

1.) รวบรวมและเปิด Resource สำหรับ NGINX ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงได้ฟรีประกอบด้วย Prebuild NGINX Binary, NGINX Beginner Guide, Installation Instruction for every OS, NGINX Open Source Document, NGINX Plus Admin Guide, NGINX Cookbook, NGINX Core Virtual Training (คอร์สออนไลน์ลงทะเบียนได้ที่นี่)

2.) ให้ทีมงานเปิดช่องทางตอบข้อสงสัยทางเทคนิคอย่างทันทีผ่าน Stack Overflow และ Twitter

  • ใส่ Tag nginx ให้คนใน Community เห็นและมาช่วยกันตอบ
  • ระบุเวอร์ชันของ OS โดยใช้คำสั่ง nginx-V รวมถึงบอกที่มาของ Repo ที่ดาวน์โหลดมาด้วย
  • แนบ Config มาด้วย ตามสมควร
  • เก็บ Log มาได้ที่ ‘/var/log/nginx/access.log’ และ ‘/var/log/nginx/error.log’
  • ช่วยบอกด้วยว่ากำลังใช้ NGINX ทำอะไรและพยายามทำฟังก์ชันอะไร
  • หากรีบมากสามารถไปโพสต์ในหน้า Twitter ของที่งานได้ที่ @nginx พร้อมแปะแท็ก #nginxhelp

3.) มอบ License NGINX Plus (Commercial License สำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง) ฟรี 1 ปีแก่กลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาลเพื่อสาธารณะประโยชน์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยลงทะเบียนได้ที่นี่ อย่างไรก็ตามผู้สนใจเหล่านั้นสามารถใช้ตัว Open Source ไปพลางก่อนได้ระหว่างรออนุมัติ License Plus แล้วค่อยนำมาใส่ทีหลัง (เอกสารเกี่ยวกับ NGINX Plus หาอ่านได้จาก Cookbook ในบทที่ 6-9)

ที่มา :  https://www.nginx.com/blog/free-resources-for-websites-impacted-by-covid-19/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ดาวน์โหลด WHITEPAPER ฟรี: การสร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับ SMART HEALTHCARE

สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งในหน้าสื่อเกี่ยวกับธุรกิจคือการที่โรคระบาดโควิด 19 ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูปทางดิจิทัลสำหรับองค์กรในทุกภาคส่วน คำพูดเหล่านี้จริง ทว่าแม้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพนั้นตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีกว่าองค์กรประเภทอื่นๆ

IBM เข้าซื้อกิจการ Dialexa เสริมศักยภาพให้กับ Digital Innovation

IBM ประกาศการซื้อกิจการ Dialexa ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ดิจิทัลชั้นนำของสหรัฐฯ เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบรรลุวาระการเติบโตทางดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มและให้บริการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า