NGINX ปล่อยเอกสารศึกษาการใช้งานและคอร์สเทรนนิ่งฟรี

NGINX ได้ปล่อยเอกสารและคอร์สออนไลน์สำหรับการใช้งาน NGINX ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ฟรี นอกจากนี้ยังแจก License NGINX Plus ฟรีเพื่อกลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาลเพื่อสาธารณะประโยชน์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้วย การประกาศครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ Covid-19

credit : nginx

NGINX ได้อาสาที่จะเสนอตัวเป็นส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถต่อสู้กับสถานการณ์ Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในมุมของ NGINX เป็นบริการ Load Balance, Reverse Proxy และ Web Server สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็ปแอปพลิเคชันอยู่แล้วเสมอมา ซึ่งการ Work from home ทำให้โหลดบริการหน้าเว็บเพิ่มขึ้นอย่างมากจนเซิร์ฟเวอร์อาจรับไม่ไหว ดังนั้น NGINX จึงอยากให้องค์กรได้นำบริการของตนไปใช้งาน โดยบริษัทได้นำเสนอมาตรการใน 3 เรื่องดังนี้

1.) รวบรวมและเปิด Resource สำหรับ NGINX ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงได้ฟรีประกอบด้วย Prebuild NGINX Binary, NGINX Beginner Guide, Installation Instruction for every OS, NGINX Open Source Document, NGINX Plus Admin Guide, NGINX Cookbook, NGINX Core Virtual Training (คอร์สออนไลน์ลงทะเบียนได้ที่นี่)

2.) ให้ทีมงานเปิดช่องทางตอบข้อสงสัยทางเทคนิคอย่างทันทีผ่าน Stack Overflow และ Twitter

  • ใส่ Tag nginx ให้คนใน Community เห็นและมาช่วยกันตอบ
  • ระบุเวอร์ชันของ OS โดยใช้คำสั่ง nginx-V รวมถึงบอกที่มาของ Repo ที่ดาวน์โหลดมาด้วย
  • แนบ Config มาด้วย ตามสมควร
  • เก็บ Log มาได้ที่ ‘/var/log/nginx/access.log’ และ ‘/var/log/nginx/error.log’
  • ช่วยบอกด้วยว่ากำลังใช้ NGINX ทำอะไรและพยายามทำฟังก์ชันอะไร
  • หากรีบมากสามารถไปโพสต์ในหน้า Twitter ของที่งานได้ที่ @nginx พร้อมแปะแท็ก #nginxhelp

3.) มอบ License NGINX Plus (Commercial License สำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง) ฟรี 1 ปีแก่กลุ่มสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาลเพื่อสาธารณะประโยชน์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยลงทะเบียนได้ที่นี่ อย่างไรก็ตามผู้สนใจเหล่านั้นสามารถใช้ตัว Open Source ไปพลางก่อนได้ระหว่างรออนุมัติ License Plus แล้วค่อยนำมาใส่ทีหลัง (เอกสารเกี่ยวกับ NGINX Plus หาอ่านได้จาก Cookbook ในบทที่ 6-9)

ที่มา :  https://www.nginx.com/blog/free-resources-for-websites-impacted-by-covid-19/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี! The New Digital Age: Reshaping The Future Of Your Digital Workforce [16 มิ.ย.22]

มาร่วมค้นหา New Operating Model ในการนำ Intelligent Automation (IA) เข้ามาช่วยผลักดันให้เป็นผู้นำในธุรกิจแม้สถานการณ์โลกต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแนะนำการลงทุนใน IA ให้คุ้มค่าจากประสบการณ์ของ Blue Prism CTO …

ปกป้องข้อมูลและกู้สถานการณ์จาก Ransomware โดยอัตโนมัติ ด้วย IBM FlashSystem Cyber Vault

ทุกวันนี้ การรับมือกับ Ransomware ได้กลายเป็นหนึ่งในหน้าที่พื้นฐานของเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ภายในองค์กรไปแล้ว และแน่นอนว่าเหล่าผู้พัฒนาโซลูชันระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะ Enterprise Storage เองต่างก็ได้มีการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหล่าผู้ดูแลระบบ IT ในการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว