Breaking News

Network Infrastructure คุณพร้อมหรือยังกับ Industry 4.0

Industry 4.0 หรืออีกชื่อคือ Smart Factory ในยุคนี้เป็นยุคที่นำอุปกรณ์จำพวก Internet of Things (IoT) นำมาใช้หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่ในด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชีวิตประจำวันของเราด้วย ตั้งแต่รถยนต์ ตู้เย็น แก้วน้ำ การวัดการเต้นของหัวใจ จนกระทั่งรวมไปถึงในเขื่อนด้วยเช่นกัน และสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยคือ IoT ทุกชิ้นต้องการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย และจะส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลาง และนำข้อมูลที่ได้รับนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเร็วในระดับ Real-time ด้วยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ทันที

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้สามารถตอบรับความต้องการของ IoT เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่อ Branch to Branch, Branch to Head Office, Branch to Data Center, Branch to Cloud ก็ต้องสามารถใช้งานได้ดีด้วยเช่นกัน

Flexible is future network architecture

Smart Factory ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะมีจำนวน IoT จำนวนมากเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายและต้องการช่องทางการสื่อสาร (Bandwidth) ที่มากกว่าเดิม ด้วยเหตุผลนี้ระบบจึงต้องยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามโจทย์ทางธุรกิจให้ได้ตลอดเวลา ดังนั้น Cloud Computing จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรในยุค 4.0 มองหาและนำปรับมาใช้ และยิ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Local System มาเป็นลักษณะที่เรียกว่า Hybrid System แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นอุปสรรคกับการใช้งานระบบนี้คือ “ระบบเครือข่าย” ที่ได้ถูกออกแบบให้รองรับเพียงแค่ Local System เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรในสหรัฐอเมริกา และในยุโรปจึงได้มองหาการออกแบบระบบเครือข่ายระบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยให้สามารถใช้งาน Hybrid System ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็คือ Software-defined Wide Area Network หรือ SD-WAN ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ระบบเครือข่ายขององค์กรมีความยืดหยุ่นรองรับ Hybrid System, มีความเร็วและประสิทธิภาพในการใช้งาน Application มากกว่าเดิม, ประหยัดเวลาของวิศวกรในการดูแลระบบ, ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งหมด, ลดความซับซ้อนของระบบ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจในยุค 4.0 ที่พึ่งพาอาศัย IoT ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วันนี้ระบบเครือข่ายของคุณพร้อมกับยุค 4.0 แล้วหรือยัง…..

บทความเรื่อง “Network Infrastructure คุณพร้อมหรือยังกับ Industry 4.0” นี้ ต้นฉบับถูกเผยแพร่ที่ Branch Connect

ยินดีให้คำปรึกษา การนำ SD-WAN ไปใช้ในองค์กรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Email: dr.wan@proen.co.th
Tel: 02-690-3888
http://www.proen.co.th/
http://www.branchconnect.in.th/

ดาวน์โหลด eBook เรื่อง Software-defined WAN for DUMMIES [PDF]About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Juniper Networks ออก Wi-Fi 6 AP ใหม่ 4 รุ่น ตอบโจทย์การใช้งานอย่างครอบคลุม

Juniper ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเรื่องของ Access Point รุ่นใหม่ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6 โดยมีให้เลือกกันเพิ่มได้ถึง 4 รุ่น

Alcatel-Lucent Enterprise แจกฟรีเอกสาร Cybersecurity in Governments and Smart Cities สรุปสถิติและวิสัยทัศน์จากยุโรป

ประเด็นด้าน Cybersecurity นั้นนับวันจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานภาครัฐและโครงการ Smart City ที่มักมีความซับซ้อนสูงและมีข้อมูลสำคัญถูกบันทึกจัดเก็บอยู่ภายใน ซึ่งก็ทำให้ตกเป็นเป้าของการโจมตีรูปแบบต่างๆ ดังนั้นทาง Alcatel-Lucent Enterprise จึงได้จัดทำแบบสำรวจร่วมกับ IDC ในการศึกษาถึงแนวโน้มด้าน Cybersecurity ของหน่วยงานภาครัฐและโครงการ Smart City ในยุโรปขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาได้ทันที