About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CISA เพิ่มฐานข้อมูลช่องโหว่ที่ถูกใช้งานจริงที่ควรจับตา 17 รายการ

CISA ได้เพิ่มลิสต์รายการของช่องโหว่ 17 รายการ ที่มีการใช้โจมตีจริงและเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ดีองค์กรก็ควรรับทราบและไม่ละเลยด้วยเช่นกัน

CISA แจกเอกสารแนะนำด้านความมั่งคงปลอดภัยในการใช้งาน IPv6

CISA ได้ออกเอกสารเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับประเด็นด้าน Security ของ IPv6