Breaking News


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] 7 เคล็ดลับความปลอดภัยในโลกออนไลน์ สำหรับยุคโควิด-19

การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงาน ทั้งยังทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางไกล เข้าคลาสเรียนออนไลน์ หรือพูดคุยกับเพื่อนๆ ผ่านโซเชียลมีเดียแทนการเจอหน้ากัน

Forcepoint Webinar: เชื่อม “สิ่งที่เชื่อมต่อไม่ได้” และปกป้องข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นในระดับ “ไบต์”

Forcepoint ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ด้าน Security เข้าร่วมฟังบรรยาย Forcepoint Webinar เรื่อง เชื่อม “สิ่งที่เชื่อมต่อไม่ได้” และปกป้องข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นในระดับ “ไบต์” พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและโซลูชันสำหรับช่วยให้องค์กรสามารถโยกย้ายและปกป้องข้อมูลข้ามไปมาระหว่างเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 เวลา 10:30 - 12:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี