Black Hat Asia 2023

Microsoft เข้าซื้อกิจการ Clear Software เสริมทัพ Microsoft Power Platform

Microsoft เข้าซื้อกิจการ Clear Software เสริมทัพ Microsoft Power Platform ระบบ Automation สำหรับการดำเนินธุรกิจ

Clear Software เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ClearProcess และ ClearWork โดย ClearProcess นั้นช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเข้าด้วยกัน เช่น ระบบ ERP เพื่อรองรับการทำ Automation และ Workflow ส่วน ClearWork นั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันหลายๆตัวได้จากศูนย์กลาง

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ Microsoft มีแผนในการนำโซลูชันของ Clear Software เข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Platform ในส่วนของ Power Apps และ Power Automate โดยคาดว่าจะช่วยให้ Microsoft Power Platform นั้นรองรับการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันของ Oracle และ SAP SE ได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา: https://siliconangle.com/2021/10/22/microsoft-buys-clear-software-enhance-automation-capabilities/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …