วางรากฐานด้าน Data สำหรับธุรกิจองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค Hybrid/Multi-Cloud ด้วย Micro Focus Vertica

ทุกวันนี้ Data ได้กลายเป็นกลยุทธ์หลักของหลายธุรกิจองค์กรทั่วโลกไปแล้ว และแนวโน้มนี้ก็จะยังคงอยู่กับโลกของเราไปอีกนานท่ามกลางกระแสยุคดิจิทัล อย่างไรก็ดี โจทย์สำคัญของธุรกิจองค์กรที่เริ่มสร้างคุณค่าจากการใช้ข้อมูลได้แล้วนั้น ก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด นำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถตอบโจทย์การนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

Micro Focus Vertica คือโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ด้วย Vertica Analytics Platform ซึ่งเป็นทั้งศูนย์รวมข้อมูลความเร็วสูง และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่รองรับถึงการทำ Machine Learning ได้ในตัว พร้อมทั้งยังเป็นระบบเปิดที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย ทำให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือได้อย่างอิสระในการทำงานกับข้อมูล รองรับได้ทั้งการทำงานในระบบ On-Premises ภายในองค์กร, การใช้บริการ Cloud รวมถึงการใช้ทั้งสองระบบร่วมกันแบบ Hybrid Cloud

จัดเก็บข้อมูลเอาไว้ให้พร้อมเข้าถึงและใช้งานได้ด้วยความเร็วสูง เพิ่มขยายได้อย่างยืดหยุ่น

Credit: Vertica

Vertica Analytics Platform นี้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Columnar Storage ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีการประมวลผลในแบบ Parallel โดย Vertica ระบุว่าแนวทางดังกล่าวนี้ได้ทำให้การ Query ข้อมูลนั้นมีความเร็วสูงขึ้นกว่าเดิม 10-50 เท่า ในขณะที่การจัดเก็บข้อมูลนั้นก็มีเทคโนโลยี Advanced Compression Algorithm ที่หลากหลาย ช่วยลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลงได้ถึง 90% และส่งผลให้ I/O ของระบบดีขึ้นตามไปด้วย ทำให้ Server ที่ติดตั้ง Vertica นั้นสามารถจุข้อมูลได้สูงกว่า Server ทั่วๆ ไป 10-30 เท่าเลยทีเดียว

นอกจากนี้ Vertica Analytics Platform ยังถูกออกแบบให้สามารถทำการเพิ่มขยายได้ในแบบ Scale-Out ซึ่งจะเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กัน สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณข้อมูลและความต้องการในการใช้งานข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างคุณค่าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้ธุรกิจต้องสะดุดติดขัด

ภายใน Vertica นี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SQL-based ในตัวที่สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Graph Analysis, Triangle Counting, Monte Carlo Simulation, Time Series, Geospatial และอื่นๆ อีกมากมายให้พร้อมใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังมี In-Database Machine Learning ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบวงจรในตัวไม่ต้องโหลดเครื่องมือใดๆ มาเพิ่มเติม ช่วยให้การสร้าง Machine Learning Model นั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าโจทย์ของธุรกิจคือการนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบใด Vertica Analytics Platform ก็เตรียมพร้อมให้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแล้ว

รองรับการเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ต้องยึดติดกับเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง

Credit: Vertica

Vertica Analytics Platform ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบเปิด จึงสามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ และเชื่อมต่อกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจองค์กรไม่ต้องยึดกับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และไม่ต้องยึดติดกับการใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้งาน

ความที่เป็นระบบเปิดนี้ทำให้ Vertica Analytics Platform มักถูกใช้เป็นระบบ Enterprise Data Analytics Warehouse ที่รองรับความต้องการในการใช้งานข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งการผสานรวมนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์หรือแสดงผลรวมกัน, การจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ทำการวิเคราะห์ในระยะยาวได้อย่างรวดเร็ว, การแปลงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในระบบอื่นๆ รวมถึงการเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักสำหรับการทำ Machine Learning ของธุรกิจองค์กร ในโครงการ Big Data Analytics ก็เช่นเดียวกัน ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อระบบ Big Data ได้หลากหลายทั้ง Apache Hadoop HDFS, MinIO, Pure Storage FlashBlade หรืออื่นๆ ก็ทำให้ Vertica Analytics Platform มักถูกใช้ในการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญภายในระบบดังกล่าว

Credit: Vertica

เลือกใช้งานได้อย่างอิสระบน On-Premises, Public Cloud และ Hybrid Cloud

อีกจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆ ของ Vertica Analytics Platform นี้ก็คือการเลือกติดตั้งใช้งานบน Platform ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเลือกติดตั้งใช้งานภายในองค์กร ติดตั้งบน Cloud หรือใช้งานร่วมกันเป็น Hybrid Cloud ก็ตาม ทำให้ไม่ว่าธุรกิจองค์กรจะต้องการมุ่งไปยังเทคโนโลยีใด Vertica Analytics Platform ก็ยังสามารถตอบโจทย์ได้อยู่เสมอ

ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ Cloud เป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงสุด Vertica Analytics Platform จึงถูกพัฒนาให้มีความสามารถที่ชื่อว่า Eon Mode ซึ่งจะทำการจองและใช้งานทรัพยากรด้านการประมวลผลเพียงชั่วคราวบน Cloud สำหรับงานที่ต้องการเท่านั้น และเมื่องานเหล่านั้นทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะปิดการใช้ทรัพยากรส่วนนั้นลงไป ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้

สำหรับการใช้งานในองค์กร Vertical Analytics Platform สามารถติดตั้งใช้งานได้บน Server ทั่วๆ ไปโดยไม่ยึดติดกับยี่ห้อหรือรุ่นใดๆ ในขณะที่การใช้งานบน Cloud นั้น Vertical Analytics Platform ก็สามารถใช้งานได้บนทั้ง Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, AWS, VMware Cloud และอื่นๆ อีกมากมาย

มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานได้ในธุรกิจองค์กร

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้งานในธุรกิจองค์กรนั้นก็คือประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย Vertical Analytics Platoform นี้สนับสนุนความสามารถทางด้าน Security มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย, รองรับการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย, ความสามารถในการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระดับที่แตกต่างกัน, การจัดการด้าน Data Security ทั้งในส่วนของ Access Control ที่ระดับ Row/Column ไปจนถึงการทำ Column Masking, การจัดเก็บ Log เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้, การจัดการ TLS Certificate ได้ในตัว และยังรองรับการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บและใช้งานได้แบบ End-to-End ด้วยการทำงาานร่วมกับ Voltage SecureData ตอบโจทย์ประเด็นด้าน Data Privacy ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทำการโหลด Vertica Commuity Edition ไปทดลองใช้สร้าง Analytics Data Warehouse ได้ฟรีๆ โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ https://www.vertica.com/try/ และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของ Vertica แบบออนไลน์ฟรีๆ ได้ที่ https://academy.vertica.com/

สนใจโซลูชันของ Micro Focus ติดต่อ Metro Connect

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันใดๆของ Micro Focus สามารถติดต่อทีมงาน Metro Connect เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม, ทดสอบระบบ หรือขอใบเสนอราคาได้ทันทีที่แผนกการตลาด อีเมล์ anutrwan@metroconnect.co.th หรือโทรติดต่อ 02-089-4508


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

หนึ่งในทางเลือกของระบบ IT โดยเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ On-premises ขององค์กรในปัจจุบัน คือ การบำรุงรักษา เพราะการอัปเกรดระบบอุปกรณ์ใหม่ๆ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่าย หรือเทคโนโลยีต่างๆ เพราะฉะนั้น การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ …

[13 มี.ค. 2024] Blendata Webinar: Data Lakehouse in the AI World | เทคโนโลยี Big Data รูปแบบใหม่ สร้างความพร้อมธุรกิจรับมือโลกแห่ง AI

TechTalkThai ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเจาะลึก Data Lakehouse เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตัวช่วยองค์กรธุรกิจบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ยุค AI Transformation กับ Webinar โดยบริษัท Blendata ในหัวข้อ “Data Lakehouse …