ADPT

บริการคอนเทนต์อย่างลื่นไหลด้วย HUAWEI CLOUD CDN

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา เราดูวีดีโอ เล่นเกมส์ อ่านข่าว และซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทบทุกวัน ในช่วงหลายปีนี้การศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การทำงานทางไกล และการให้บริการสุขภาพแบบออนไลน์ (eHealth) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังบริการออนไลน์เหล่านี้ก็คือ Content Delivery Network หรือ CDN ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยส่งคอนเทนต์ประเภทต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าเราอาจไม่สนใจหรือไม่รู้ว่ามี CDN ทำงานอยู่เบื้องหลังก็ตาม

หน้าที่หลักของ CDN คือ การเร่งความเร็วของการส่งคอนเทนต์ถึงผู้ใช้บริการ ถ้าไม่มี CDN ผู้ใช้จะต้องดึงคอนเทนต์จากไฟล์ต้นฉบับบนเซิร์ฟเวอร์ที่คอนเทนต์นั้นเก็บอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งคอนเทนต์อย่างมากและทำให้ผู้ใช้ต้องรอเป็นเวลานาน CDN จะนำคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือแอปพลิเคชั่น มาเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์สำรองตามจุดต่างๆ และคอนเทนต์ที่ต้องการจะถูกดึงจากจุดที่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุด ทำให้เราดึงคอนเทนต์มาใช้ได้เร็วขึ้น เว็บเพจจึงแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว และไลฟ์วีดีโอมาที่หน้าจอของเราอย่างลื่นไหลไม่ติดขัด

สามคำให้กับข้อดีของ HUAWEI COULD CDN เร็ว ถูกต้อง และ น่าเชื่อถือ

บริการ HUAWEI CLOUD CDN ทำให้ผู้ใช้บริการได้ผลลัพธ์จากการส่งข้อมูลที่รวดเร็ว

ทำไม HUAWEI CLOUD CDN จึงพิเศษ ก็เพราะว่า HUAWEI CLOUD CDN มี node(โหนด)สำหรับเก็บข้อมูลมากกว่า 2,500 จุด กระจายอยู่ในกว่า 70 ประเทศ ทุกภูมิภาคใน 6 ทวีป หัวเว่ยมี CDN node หลายจุดในประเทศไทย โดยผ่านระบบเน็ตเวิร์กที่ดีที่สุดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในไทย ด้วยเครือข่ายที่มี Latency ต่ำและแบนด์วิชท์ที่ไม่จำกัด ทั้งนี้ HUAWEI CLOUD CDN ยังมีทรัพยากรสำหรับเชื่อมต่อข้ามทวีปโดยตรง และยังมี Central CDN node ของแต่ละทวีปอีกด้วย HUAWEI CLOUD CDN ยังได้รับการยอมรับในงานประชุม APAC CDN SUMMIT ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ CDN ที่ดีที่สุด เพราะหัวเว่ยมีแบนด์วิชท์สำหรับให้บริการ CDN สูงมาก

HUAWEI CLOUD CDN ใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลแบบชาญฉลาด เพื่อนำคอนเทนต์ ของผู้ใช้บริการมาเก็บตาม node ต่างๆที่มีอยู่จำนวนมาก ผู้ใช้สามารถดึงคอนเทนต์ได้จาก node ที่อยู่ใกล้ที่สุด ทำให้ผู้ใช้พึงพอใจในการให้บริการคอนเทนต์ที่รวดเร็ว

บริการ HUAWEI CLOUD CDN ทำให้ผู้ใช้บริการได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจเข้าถึงคอนเทนต์จากที่ใดก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่ผู้ให้บริการจะส่งคอนเทนต์ให้ผู้ใช้บริการจาก node ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุด จะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการมีระบบส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
HUAWEI CLOUD CDN ใช้ระบบ Global Server Load Balance หรือ GSLB ช่วยในการกระจายคอนเทนต์ ซึ่ง GSLB สามารถเลือกใช้ CDN Node ได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึง 99 เปอร์เซ็นต์ เพราะหัวเว่ยมีระบบ Big data platform และมีระบบจัดการ IP Address ทั่วโลก ระบบนี้จะรับข้อมูลเกี่ยวกับการโหลดข้อมูลของแต่ละ node ตลอดเวลา เพื่อรับรู้ถึงปริมาณการโอนถ่ายข้อมูล จำนวนการเชื่อมต่อ ระยะห่างระหว่างผู้ใช้กับ node หรือระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล และอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะอัพเดตตลอดเวลาทำให้ GSLB สามารถส่งคำขอคอนเทนต์ของผู้ใช้ไปที่ node ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ที่สุด ช่วยให้คอนเทนต์ส่งถึงผู้ใช้เร็วขึ้น และลดโอกาสในการส่งข้อมูลล่าช้าที่มีสาเหตุมาจากระบบเครือข่าย สิ่งนี้ทำให้เว็บไซต์หรือคอนเทนต์ต่างๆ ส่งถึงผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันใด

ให้บริการคอนเทนต์ด้วย HUAWEI CLOUD CDN ผลลัพธ์คือ ความน่าเชื่อถือ

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตบางอย่าง เช่น บางครั้งมีการเรียกใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเร่งด่วน ระบบให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจติดขัดล่าช้า และอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

CDN เป็นตัวช่วยลดโอกาสในเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นนี้ HUAWEI CLOUD CDN สามารถจัดสรรแบนด์วิชท์ได้มากพอที่จะรับมือกับการใช้งานจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันอย่างฉับพลันของการเข้าถึงข้อมูล HUAWEI CLOUD CDN Node จะออนไลน์อยู่ตลอดเวลาถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ node บางจุดใช้งานไม่ได้ node อื่นๆ จะทำหน้าที่แทนโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล

ข้อดีอย่างหนึ่งที่มีเฉพาะใน HUAWEI CLOUD CDN คือระบบตรวจสอบที่ชาญฉลาดหรือ Intelligent Monitoring System ระบบนี้จะคอยตรวจสอบความสามารถของเน็ตเวิร์กตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล อัตราการสูญเสีย package ในระหว่างการส่งข้อมูล แบนด์วิชท์ที่ใช้ได้ และความเร็วในการรับส่งข้อมูล ระบบตรวจสอบนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเน็ตเวิร์กจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งในยามวิกฤตเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมหาศาลเข้าถึงข้อมูลในเวลาเดียวกัน

HUAWEI CLOUD CDN ทำให้เข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้ สิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ เมื่อเลือกใช้ CDN ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย HUAWEI CLOUD CDN เป็น CDN platform สำหรับให้บริการคอนเทนต์อย่างรวดเร็ว ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล HTTPS ระบบป้องกันการขโมยข้อมูลและแบนด์วิชท์ ซึ่งระบบความปลอดภัยนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้บริการ HUAWEI CLOUD CDN มาจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้ให้บริการ Video on Demand, Online Games, อีคอมเมิรซ์, การเงิน, บริการสุขภาพ, และส่วนราชการ หัวเว่ยตั้งเป้าที่จะลงทุนในด้าน CDN ทั่วโลก เพื่อที่จะพัฒนาระบบCDN ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทย เราจะช่วยให้ลูกค้าต่างชาติเข้าสู่ตลาดของประเทศไทยได้มากขึ้น และส่งเสริมธุรกิจไทยให้ขยายไปยังต่างประเทศ ทั้งยังสามารถส่งคอนเทนต์ไปยังผู้ใช้ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดิโอแนะนำบริการ CDN ใน Webinar – Cloud Diary Facebook page : @HuaweiCloudTH

เพื่อรับทราบบริการและกิจกรรมของ HUAWEI CLOUD

HUAWEI CLOUD กำลังจัดงาน Go Cloud Festival ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน 2563 ในงานยังมีบริการ CDN กับส่วนลดสูงสุดถึง 55 เปอร์เซ็นต์ กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ CDN


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] สธ.-หัวเว่ย ลงนามพัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการแพทย์และหัวเว่ย พัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล รถพยาบาล 5G งานบริการคลาวด์ ประยุกต์ใช้ AI จาก Big Data ด้านสุขภาพ …

[Video Webinar] สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ IT ด้วย Sophos Managed Threat Response

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายSophos Webinar เรื่อง “สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบ IT ด้วย Sophos Managed Threat Response” พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามล่าสุดและการวางกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ