Black Hat Asia 2023

[Guest Post] โนเกีย ชี้ช่องทางประยุกต์ใช้ 5G ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของประเทศไทย

เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเศรษฐกิจในยุค 4.0 นี้มีศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรม โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในการแข่งขันการพลิกโฉมทางด้านดิจิทัล และเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของภูมิภาคที่ให้บริการ 5G ถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้วงของการระบาดของโควิด-19

 

ในวงสัมมนากับสื่อวันนี้ โนเกียได้แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการด้านการสื่อสารของไทยสามารถช่วยสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างไร โดยมุ่งประเด็นไปที่การให้บริการ 5G ที่มีความสามารถในด้านความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ น่าเชื่อถือได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพคงที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว และการเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเชิงดิจิทัลปริมาณสูงขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย  

โนเกียเริ่มต้นด้วยการอธิบายภาพรวมของการเป็นพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ จากภาครัฐ ในการรังสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำระดับโลก ที่ปฎิรูปชีวิตผู้คน ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G โนเกียเป็นเพียงบริษัทเดียวในปัจจุบันที่มีโซลูชัน 5G ครบวงจรประสิทธิภาพสูงที่มีให้บริการทั่วโลก และยังมุ่งเน้นไปที่โอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมยุค 4.0 จนถึงปัจจุบันนี้ โนเกียมี มีดีลการค้า 5G เชิงพาณิชย์ จำนวน 90 ฉบับ และเป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ในเครือข่าย 5G ที่ดำเนินการจริงแล้ว (live) จำนวน 34 เครือข่ายทั่วโลก

นอกจากนี้ โนเกียยังได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของบริษัทฯ ถูกประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ ในวีดิทัศน์ โนเกียอธิบายถึงการใช้โซลูชันการสื่อสารของโนเกียเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาโดยการใช้โซลูชัน Cloud เพื่อสนับสนุนกระบวนการรักษา, สร้างระบบการสื่อสารเชื่อมโยงห้อง ICU เครื่องช่วยหายใจ และเตียงผู้ป่วย ทำให้สามารถเฝ้าระวังการผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ และให้การฝึกอบรมทางไกลแก่บุคลากรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญของโนเกีย ซึ่งโนเกียมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสารของประเทศไทยมากว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่การวางเครือข่าย 2G, 3G และ 4G ทั่วประเทศ โนเกียมุ่งหวังที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อ และจะเน้นตอบสนองการใช้งานอุตสาหกรรมยุค 4.0

โนเกียเล็งเห็นศักยภาพอันมหาศาลในการใช้งาน 5G ในองค์กรและกิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย และมั่นใจว่าโนเกียมีทรัพยากร เทคโนโลยี และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรในประเทศได้

อุตสาหกรรมยุค  4.0 จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่ง 5G จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการทำให้เครื่องมือเครื่องจักรทำงานผสานร่วมกับโลกดิจิทัลได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมต่าง ๆ การจะไปสู่จุดนั้น องค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชันเครือข่ายไร้สายส่วนตัวระดับอุตสาหกรรม ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพคงที่ มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว และมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์

โนเกียยังได้สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในท่าเรืออุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมไฟฟ้าสาธารณูปโภค ซึ่งต้องการการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบ Mission Critical โดยมีไฮไลต์ที่สำคัญคือ

 • ท่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (Container Terminal Use Case)
  • การเชื่อมต่อแบบไร้สายของระบบปฏิบัติการระหว่าง Terminal กับ Terminal ลูกข่าย
  • การทำงานผ่านการสื่อสารความเร็วสูงและมีความหน่วงต่ำ ในการควบคุมเครนยกสินค้าระยะไกลแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • ตัวอย่างเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ เช่นการควบคุมตรวจจับอุณหภูมิตู้สินค้าแช่เย็น อายุของสินค้า การควบคุมกระบวนการผลิตและจัดการขั้นตอนการทำงาน และการตรวจจับวิเคราะห์โดยใช้วีดีโอ
 • ตัวอย่างสาธารณูปโภค (Utility Use Case)
  • การทำให้เครือข่ายเฉพาะกิจแบบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้
  • ทำให้ฟาร์มพลังงานลมเชื่อมต่อกันได้
  • การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ในการอบรมบุคลากรภาคสนามและการสร้างห้องควบคุมเสมือนจริง

เดวิด ออกซฟอร์ด ผู้อำนวยการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไทยได้แสดงความพร้อมไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่โดยการเริ่มใช้งานระบบ 5G ท่ามกลางวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่  โนเกียได้อยู่เคียงข้างประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอด ในการเข้าสู่ยุค 5G เรามุ่งหวังที่จะนำเสนอเครือข่ายที่ช่วยให้เกิดการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล และการใช้งานแอปพลิเคชันของอุตสาหกรรม 4.0  เราพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและลูกค้าองค์กรของเราในการเร่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่โดยการนำเทคโนโลยีสื่อสารที่ก้าวหน้าล้ำสมัยมาการปรับใช้กับกระบวนการทางธุรกิจ”

 

เกี่ยวกับโนเกีย 

เราสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อโลก เราพัฒนาและส่งมอบอุปกรณ์เครือข่ายที่ครอบคลุม และครบวงจร ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงซอฟท์แวร์ บริการและการให้ใบอนุญาต (licensing) ที่ครอบคลุมทั่วโลก ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนโดย โนเกียเบลล์ แล็บส์ (Nokia Bell Labs) เราเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาและนำเครือข่าย 5G ออกสู่การให้บริการ

ลูกค้าผู้ให้บริการด้านการสื่อสารของเรามีเครือข่ายรวมที่พร้อมรองรับผู้ใช้บริการจำนวน 6.4 พันล้านเลขหมาย ลูกค้าองค์กรของเราใช้งานเครือข่ายสื่อสารระดับอุตสาหกรรมกว่า 1,300 เครือข่ายทั่วโลก เราปฎิรูปชีวิตผู้คน ในด้านการทำงานและการสื่อสาร โดยยึดมั่นในมาตรฐาน สูงสุดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.nokia.com และติดตามเราได้ ทางบัญชีทวิตเตอร์ @nokia 


About Maylada

Check Also

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจห้ามพลาดแห่งปี 2023-2025

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเป็นตัวกำหนดความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิต, ความรวดเร็วในการบริการ, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในบทความนี้ ทีมงานขอพาผู้อ่านไปพบกับ 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 – …

บริษัทในเอเชีย-แปซิฟิกเสี่ยงต่อความเสียหายทางธุรกิจในระยะยาวเพราะการพึ่งพา Third-Party Cookies [Guest Post]

แบรนด์ส่วนใหญ่ (76%) ในเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ยังคงพึ่งพา Third-Party Cookies เป็นอย่างมาก ผู้บริหารที่ใช้คุกกี้จำนวนมาก (56%) มองว่าคุกกี้เป็น “evil จำเป็น” (necessary evil) …