การประเมินทรัพย์สินในระบบเครือข่ายช่วยป้องกันภัยคุกคามได้อย่างไร

การประเมินทรัพย์สินจำพวกอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำให้องค์กรอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบางองค์กรกลับมองข้ามและหลายแห่งยกหน้าที่นี้ให้เป็นของทีม IT อย่างไรก็ตามขั้นตอนเหล่านี้มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ด้วย วันนี้เราจึงหยิบยกบทความที่กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมการประเมินทรัพย์สินในองค์กรจึงถือเป็นความรับผิดชอบของทีมงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยเช่นกัน เหมือนที่ซุนวูกล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งย่อมชนะร้อยครั้ง

Credit: dotshock/ShutterStock

การไม่รู้ย่อมผิด

  • คุณจะไม่สามารถมองความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมได้หากคุณไม่รู้ว่าคุณว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง แน่นอนว่าเราไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ตามความเป็นจริงหากไม่รู้ว่ามีระบบไอทีหรือระบบข้อมูลใดถูกใช้งานอยู่บ้าง
  • คุณจะไม่สามารถทราบได้เลยหากระบบของคุณถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้องหากไม่เคยทราบว่าระบบปกติทำงานอย่างไร แต่ละขั้นตอนมีส่วนไหนทำงานเกี่ยวข้องกันบ้าง ยกตัวอย่างเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ฝ่ายตั้งรับมักจะไม่ทราบว่าตรงไหนคือส่วนสำคัญของตนที่ต้องปกป้องให้ดีหรือแม้กระทั่งว่าไม่รู้ว่ามีระบบส่วนนั้นอยู่ด้วยจนกระทั่งถูกโจมตี
  • ขาดการตื่นตัวเกี่ยวกับระบบตัวเอง โดยที่ข้อมูลขององค์กรอาจจะไม่เป็นไปตามกฏหมายต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น หนึ่งในกฏหมาย GDPR ระบุให้พลเมืองอียูมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของตนซึ่งประกอบด้วยสิทธิ์ที่จะทราบว่าข้อมูลของตนถูกเก็บ ประมวลผล หรือควบคุมไว้อย่างไรเป็นต้น โดยหากทีมงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ทราบว่าระบบไหนใช้เก็บข้อมูลอะไรแน่นอนว่าคงไม่สามารถตอบคำถามผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ขั้นตอนเพื่อสร้างรายการทรัพย์สินในองค์กร

  1. สื่อสารกับคนในองค์กรให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำรายการทรัพย์สินให้ล่าสุดเสมอ โดยอาจจะกำหนดเป็นนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลสำคัญถูกเก็บไว้ที่ไหนและมีระบบใดในเครือข่ายเพื่อทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าและคู่ค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และไม่มีผลกระทบกับการใช้งาน อีกทั้งกำหนดให้เจ้าของระบบในองค์กรคอยอัปเดตรายการทรัพย์สินของตนให้ทันสมัย นอกจากนี้เจ้าของระบบควรจะทราบในแต่ละส่วนว่ามีความสำคัญอย่างไรและใช้ข้อมูลอะไร
  2. มีการติดตามการใช้ข้อมูลอย่างเข้มงวด เช่น ใช้เครื่องมือพวก DLP เป็นต้น เนื่องจากการติดตามทรัพย์สินในเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ยากเพราะมีทรัพยากรมากมาย เช่น Cloud หรือ Virtualization ถูกรวมเข้ามาด้วย มีคำกล่าวอันโด่งดังจากผู้มีวิสัยทัศน์อย่าง Kevin Kelly กล่าวว่า “ระบบอินเตอร์เน็ตคือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่เพื่อการคัดลอกข้อมูล” อย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่เพียงพอ เราจึงควรเพิ่มกระบวนการทำงานด้วยตนเองประกอบด้วยการเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ หรือทดสอบการตั้งค่าของระบบ
  3. ตรวจสอบการตั้งค่าในระบบที่เป็นกุญแจสำคัญขององค์กรถึงสถานที่เก็บข้อมูลและกระบวนการรับส่งข้อมูล เช่น ระบบอย่าง Domain Controller, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้พิสูจน์ตัวตน, เซิร์ฟเวอร์อีเมล, ระบบสำหรับประมวลผลการเงิน, เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้แชร์ไฟล์ และส่วนอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หรือติดต่อกับ Third-party
  4. การจ้างผู้ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลังจากเราตรวจด้วยตัวเองไปแล้วซึ่งอาจจะพบจุดอ่อนที่เรามองข้ามไปได้

ที่มา : https://f5.com/labs/articles/cisotociso/trends/to-protect-your-network-you-must-first-know-your-network และ https://www.helpnetsecurity.com/2017/12/01/strong-security-starts/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] วีเอ็มแวร์ นำเสนอระบบ Intrinsic Security ความปลอดภัยที่รวมอยู่ภายในสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจ รองรับการปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่น

มุ่งเน้น Intrinsic Security ระบบรักษาความปลอดภัยที่แท้จริง ที่รวมอยู่ภายใน เพื่อให้องค์กรธุรกิจพร้อมรองรับอนาคต รวมถึงการทำงานจากที่บ้านและนอกสถานที่ โซลูชันที่ก้าวล้ำขยายขีดความสามารถในการตรวจสอบองค์กรอย่างทั่วถึง รองรับการตอบสนอง ปรับตัว เร่งการดำเนินธุรกิจในโลกวิถีใหม่

Oracle ออก Critical Patch Update for October 2020 อุดช่องโหว่มากกว่า 400 รายการ!

Oracle ได้ออกมาประกาศ Critical Patch Update for October 2020 ซึ่งในครั้งนี้มีการออก Patch เพื่ออุดช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากถึง 402 รายการในการประกาศเพียงครั้งเดียว และแนะนำให้ผู้ใช้งาน Oracle ทำการวางแผนอัปเดต Patch กันโดยเร็ว