Breaking News

ผลการศึกษาชี้ ธุรกิจ AI สำหรับ Fintech จะเติบโต 960% ภายในปี 2021 มีมูลค่ารวม 595,000 ล้านบาท

Juniper Research ได้ออกมาเผยถึงผลการศึกษาในประเด็นเรื่องการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ไปใช้ในการทำธุรกิจทางด้านการเงินหรือ Fintech และพบว่าธุรกิจ AI & ML สำหรับ Fintech นี้จะเติบโตมากถึง 960% ภายในช่วงปี 2016-2021 จนมีมูลค่าสูงถึง 17,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 595,000 ล้านบาท

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ทั้งนี้ AI และ ML ต่างก็เป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อวงการการเงินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 แล้ว โดยตัวอย่างของ Fintech Startup ที่พัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน AI และ ML นี้ก็ได้แก่ Kabbage และ ZestFinance ที่สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 500 ล้านเหรียญหรือราวๆ 17,500 ล้านบาท ในขณะที่การวิจัยต่างๆ ทางด้าน AI และ ML นี้ก็มีมูลค่าการลงทุนรวมกันแล้วถึง 83,000 ล้านเหรียญหรือราวๆ 2.9 ล้านล้านบาทในปี 2015 ที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ทำให้ AI และ ML สามารถเข้าถึงตลาดได้นั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนของระบบประมวลผลที่มีราคาถูกลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน CPU และ GPU ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบ Distributed ที่ทำให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ สามารถมีระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงเป็นของตนเองได้ ในขณะเดียวกันการทำ Risk Assessment ในองค์กรเองก็เริ่มมีการนำ AI เข้าไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในวงการการเงินและการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ที่มา: http://www.juniperresearch.com/press/press-releases/fintech-ai-revenue-to-grow-960-by-2021-driven-byAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] แนะนำ 6 เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย TechTalk Webinar เรื่อง “แนะนำ 6 เทคโนโลยีการปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมเจาะลึกความต้องการของ พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าว และทำความรู้จักเทคโนโลยีแต่ละประเภทที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง …

GitLab ประกาศย้ายฟีเจอร์บางส่วนไปยัง Open Source ให้ใช้งานได้ฟรี

GitLab ได้ประกาศย้ายฟีเจอร์บางส่วนกว่า 18 รายการไปยัง Open Source ให้นักพัฒนาได้ใช้งานกันได้ฟรี