มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาป.โทด้าน Data Communication and Networking

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศเปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and Networking) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Credit: KMUTNB

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

 • แผน ก วิทยานิพนธ์ วันจันทร์ – วันศุกร์ รอบเช้า (19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา)
 • แผน ข สารนิพนธ์ วันจันทร์ – วันศุกร์ รอบเช้าและรอบค่ำ (45,000 บาท  ต่อภาคการศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ สามารถสมัครได้หมด

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

 • รอบที่ 1 วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560
 • รอบที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายวิชาที่จะได้เรียนในหลักสูตร

 • Data Communication and Networking
 • Computer Network Security
 • Hacking Computer Systems and Networks
 • Network Auditing
 • Network Analysis and Design
 • Telecommunication Technology
 • Telecommunication Management

การสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/PcyDSZ หรือสอบถามข้อมูลที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/datanetwork.kmutnb ได้ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NSS Labs ออกผลทดสอบ SD-WAN Group Test ประจำปี 2019

NSS Labs บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย ออกรายงานผลการทดสอบ Software–defined WAN (SD-WAN) Group Test ประจำปี 2019 พร้อม Network Value Map …

ISSP ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “Transforming Your Legacy Infrastructure to be CLOUD!” “เปลี่ยนข้อจำกัดโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมในองค์กรของคุณ ด้วยโซลูชั่นของเรา เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เป็น Cloud Datacenter ที่พร้อมรับมือกับงานไอทีขององค์กร

ISSP ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา “Transforming Your Legacy Infrastructure to be CLOUD!” ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ห้อง Ballroom B โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit รายละเอียดงานตาม Agenda ดังนี้