คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรป.โท-เอกด้าน Forensics, Cloud Security, Big Data, Data Science ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังแนะนำหลักสูตรโท-เอก โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อที่น่าสนใจ Forensics, Cloud security, Big data, Data science ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT วิทยาเขตพญาไท 

สำรองที่นั่งได้ที่โทร.  02-354-4333 (คุณจุฑา) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/index.html

Poster PROnJune_w700

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ – ภาคพิเศษ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MU-UCL)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
  • สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มีความชำนาญในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอย่างดี บัณฑิตจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบเครือข่ายสื่อสาร การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อหลายแบบ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงประยุกต์
2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันกับผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศได้
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

รายละเอียดหลักสูตร http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/academicprograms/academicprograms.html

หลักสูตรปริญญาโท

ในปีการศึกษา 2537 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายสื่อสาร สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทำวิจัยหรือประเมินผลการวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างดี

 

หลักสูตรปริญญาโท (UCL)

ในปีการศึกษา 2557 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษามีโอกาสเลือกที่จะไปศึกษาที่ Faculty of Engineering Science, University College London (UCL) เพื่อจะได้รับสองปริญญา ตามที่ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Faculty of Engineering Science, University College London (UCL) ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 17 ตามการจัดอันดับ โดย Times Higher Education World University Rankings 2012-2013

 

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนในปีการศึกษา 2545 รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการ และนักวิจัย ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูง ที่มีองค์ความรู้ความสามารถ ได้มาตรฐานสากล มีผลงานวิจัยที่มี คุณภาพระดับนานาชาติ สามารถที่จะทำงานวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และสามารถก้าวไปสู่ ความมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้

 

กำหนดการรับสมัคร http://www.ict.mahidol.ac.th/admission/grad_admission/msc-admission.html

schedule_2016-06

 

ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทาง TechTalkThai ฟรีๆ

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องการประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางด้าน IT และการบริหารจัดการ ติดต่อทีมงาน TechTalkThai ฟรีๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยนะครับ https://www.techtalkthai.com/free-press-release-for-it-courses-from-thai-universities/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

4 ตัวอย่างการใช้งาน VMware NSX อย่างได้ผลในธุรกิจองค์กรไทย จากประสบการณ์ของ SiS

SiS ในฐานะของตัวแทนจำหน่าย VMware รายใหญ่ในประเทศไทย ก็ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามี Scenario ใดบ้างที่ธุรกิจองค์กรไทยพิจารณาใช้งาน VMware NSX และได้ผลลัพธ์อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจองค์กรต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมด้วยกันถึง 4 ตัวอย่างเลยทีเดียว

[Guest Post] VMware HCI – ทางเลือกที่ง่ายสำหรับยุค Infrastructure Modernization

VMware Hyperconverged Infrastructure เป็นอีกตัวเลือกที่ง่ายสำหรับการปรับระบบ Infra ของลูกค้าให้ทันสมัยได้ตามต้องการ สามารถพัฒนาจาก Virtualization เดิมที่ใช้อยู่ในองค์กร ให้เป็น Core HCI และ Full Stack …