Black Hat Asia 2023

Java 11 ออกแล้ว เป็นรุ่น Long Term Support แรกของ Java SE Platform

หลังจากที่มีข่าวว่าจะออกมานาน ในที่สุด Oracle ก็ปล่อย Java 11 ออกมาแล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีความสามารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

 

Credit: Oracle

 

  • เพิ่มระบบ Nestmates หรือ Nest-based Access Control ลดการใส่ Bridge Method ในระหว่าง Compile
  • เพิ่มระบบ Condy หรือ Dynamic Class-file Constant ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • เพิ่ม ZGC ระบบ Garbage Collector ตัวใหม่ที่ลดเวลาในการทำงานลง (ยังอยู่ในช่วงทดลอง)
  • เพิ่ม Flight Recorder ระบบ Data Collection Framework สำหรับแก้ไขปัญหา
  • เปิด Open Source ให้ HotSpot JVM
  • มีโมดูล java.net.http ใหม่ จัดการ API ได้ดีขึ้น รองรับ Flow-based HTTP/1.1 และ HTTP/2 ได้
  • รองรับ TLS 1.3
  • เพิ่ม Local-Variable Syntax for Lambda Parameter ใช้ Var Type-Inferencing ที่เปิดตัวไปใน Java 10 ได้
  • เอา Java EE, CORBA, Web Start, Applets, JavaFX ออก (ใช้ OpenJFX แทน JavaFX ได้)

ผู้ที่สนใจสามารถโหลด JDK ของ Java SE 11 รวมถึง Oracle OpenJDK และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html ครับ

 

ที่มา: https://www.infoq.com/news/2018/09/java11-released


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …