ITU ออกมาตรฐานสำหรับ Big Data แล้ว

ITU (International Telecommunication Union) องค์กรสำหรับพัฒนามาตรฐานและออกกฏระเบียบสำหรับการสื่อสารวิทยุและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้ออกมาประกาศมาตรฐานแรกสำหรับ Big Data เป็นที่เรียบร้อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานกลางสำหรับๆหลายๆผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางคนเห็นว่า ออกมาตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ว

ttt_big_data concept-Mikko_Lemola
Credit: Mikko Lemola/ShutterStock

รายละเอียดของมาตรฐาน Big Data ประกอบด้วยความต้องการ ความสามารถ และการใช้ Big Data บนระบบคลาวด์ สำหรับใช้งานร่วมกันทั่วโลก รวมไปถึงมีการระบุว่า การนำระบบคลาวด์มาใช้เพื่อให้บริการ Big Data ประเภทต่างๆสามารถกระทำได้อย่างไร

เนื้อหาส่วนใหญ่ในรายงานจะเป็นคำแนะนำและความต้องการสำหรับทำ Data Collection, Data Visuallization, Data Analysis และ Data Storage รวมทั้งมีการกล่าวถึงความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ควบคู่กันไปด้วย อยากไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจน คือ คุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมสำหรับฟีเจอร์หรือสิ่งที่ Vendor หลายเจ้าได้ตกลงร่วมมือกันทำร่วมกันไปแล้ว

การตกลงร่วมมือกันระหว่าง Vendor เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยการที่มาตรฐานอย่างเป็นทางการจะถูกบัญญัติขึ้น เนื่องจากแรงผลักดันทางการตลาดบังคับให้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ Vendor ไม่ว่าจะเป็น Tableau, Taradata และ Alteryx ต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้

“จุดประสงค์หลักของการสร้างมาตรฐาน คือ การทำสิ่งต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้ แต่สำหรับ Big Data สิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ถึงขั้นในระดับที่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากหลาย Vendor ต่างการผลักดันให้โซลูชันของตนเองสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ดังนั้นแล้ว มาตรฐานของ ITU อาจจะยอดเยี่ยมในเชิงทฤษฎี แต่มันก็ออกมาเมื่อสายไปเสียแล้ว” — Alan Duncan จาก Gartner ให้ความเห็น

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านมาตรฐาน Big Data ของ ITU สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.3600-201511-I

itu_big_data_standard_1

ที่มา: http://www.networkworld.com/article/3017172/big-data-gets-its-first-official-standard-at-the-itu.html


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT – Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber

TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT - Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber" เพื่อเรียนรู้โซลูชันการประเมินความเสี่ยงให้องค์กรของท่านจาก SecurityScorecard ทั้งมุมมองภายนอกและ Third party ที่เกี่ยวข้อง

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …