“ไอทีวัน” วางระบบ SAP S/4 HANA ให้ รพ.รามาฯ ยกระดับการให้บริการ เสริมประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมรองรับอนาคต [Guest Post]

ไอทีวัน (IT One) ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการอัปเกรดระบบ SAP เป็นเวอร์ชัน S/4 HANA เพื่อยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรให้ก้าวทันกับความต้องการ มีความอัจฉริยะมากขึ้น และพร้อมรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างเอไอและแมชชีนเลิร์นนิ่ง สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลที่รองรับคนไข้ราว 2 ล้านคน และผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 18,000 คน ในแต่ละปี

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี (ขวา) และ อ. พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ (ซ้าย) จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาที่ไปในการอัปเกรดระบบในครั้งนี้ว่า มาจากปริมาณข้อมูลที่ต้องใช้ในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ การเงินต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ซึ่งระบบเดิมที่ใช้อยู่ไม่ตอบโจทย์กับการทำงานในปัจจุบัน  “ทางรพ.รามาฯ ได้ใช้ระบบ SAP มาตั้งแต่ปี 2552 แต่ในปัจจุบันทางรพ.รามาฯ มีการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมทำให้จำนวนคนไข้มีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณข้อมูลก็เพิ่มสูงขึ้นตามตัวเลขของผู้มาใช้บริการ เช่นเดียวกับจำนวนของบุคลากร และสินทรัพย์ที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วย จากสาเหตุทั้งหมดคิดว่าถึงเวลาที่ทางรพ.ต้องทำให้ระบบสารสนเทศและการใช้งานของข้อมูลเกิดประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้กับการตัดสินใจได้

ปัจจุบันเอไอเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม ทางด้าน Healthcare ก็เช่นเดียวกัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยง Digital Transformation ได้ อีกทั้งการที่รพ.รามาฯ ได้นำระบบใหม่อย่าง Business Intelligence ของ SAP มาใช้ก็ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดขึ้น และมีข้อมูลอินไซต์มากขึ้น เพื่อให้ทางรพ.รามาฯ สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างดี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

สำหรับการอัปเกรดระบบ SAP จาก ECC6 เป็นรุ่น S/4 HANA ของทางรพ.รามาฯ เน้นไปที่ระบบการคลัง การจัดการพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และรองรับกับความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้งาน

อ. พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการปรับระบบ SAP ให้เป็นเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับความต้องการในปัจจุบันว่า เป็นโอกาสในการปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น “รพ.รามาฯ ถือว่าเป็นผู้นำทางด้าน Digital Transformation ในด้าน Healthcare และน่าจะเป็นที่แรกๆ ที่นำระบบ SAP S/4 HANA มาใช้งาน แน่นอนว่า การทำอะไรก่อนคนอื่นย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก้ไข โดยเฉพาะปัญหาจากการปรับตัวของผู้ใช้งานจากการย้ายระบบครั้งใหญ่ แต่ไอทีวันเป็นพาร์ตเนอร์ที่ทางรพ.รามาฯ มั่นใจที่พร้อมช่วยแนะนำและแก้ปัญหาในจุดต่างๆ วิเคราะห์ความต้องการ และเติมเต็มในจุดที่ควรจะเป็น มองไปถึงความเป็นไปได้ในอนาคตด้วย นอกจากนั้น ยังมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการความต้องการใหม่ๆ จากผู้ใช้งานในระหว่างการขึ้นระบบ และสามารถทำโครงการได้สำเร็จตามกำหนด นอกจากนี้ทีมงานของไอทีวันยังได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมไอทีของรพ.รามาฯ ให้สามารถจัดการและดูแลระบบได้เองซึ่งโดยรวมรู้สึกพึงพอใจกับการทำงานร่วมกับไอทีวันเป็นอย่างมาก”  

อ. พญ.ศนิ กล่าวเสริมว่า “ในเวอร์ชันใหม่นี้ ส่วนที่น่าประทับใจคือ SAP Fiori ที่รองรับการทำงานบนมือถือ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานของเราได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การทำงานคล่องตัว และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้ด้วย อีกส่วนที่ประทับใจคือ Data Services ที่เป็นการนำข้อมูลเข้าระบบได้สะดวกมากขึ้น

คุณ นัฎฐาพร นิลศิลา Chief Growth and Strategy Officer บริษัทไอทีวัน

 

นัฎฐาพร นิลศิลา Chief Growth and Strategy Officer จาก ไอทีวัน กล่าวว่า “การอัปเดตระบบ SAP ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากแพลตฟอร์มเดิมที่เป็น SAP ECC 6.0 นับตั้งแต่การวางระบบและการติดตั้ง รวมถึงฝึกอบรมบุคลากร สามารถทำได้ภายใน 7 เดือน ซึ่งไม่เพียงยกระดับระบบของโรงพยาบาลให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังเป็นการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้ด้วย ทางไอทีวันต้องขอขอบคุณทางรพ.รามาฯ ที่วางใจให้เราร่วมทำงานเป็นพันธมิตร และได้ให้โอกาสเราในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เข้ามาช่วยพัฒนาระบบและยกระดับการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ดียิ่งขึ้น”

ความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหวังและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากด้านความสามารถในการบริหารโครงการที่มีการวิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม รวมถึงทางทีมงานไอทีวันได้พูดคุยและสนับสนุนลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคอยช่วยเหลือและดำเนินการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน ทางรพ.รามาฯ ก็ตัดสินใจได้รวดเร็ว ช่วยให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย

ที่ผ่านมา ไอทีวัน มีบทบาทในการวางระบบ SAP on Cloud, พัฒนา Application on Cloud, Mobile Solutions, Analytics ตลอดจนการดูและรักษาระบบความปลอดภัย (Security) ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์​ เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค การแพทย์ การเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอทีวัน และบริการที่เกี่ยวข้อง ติดตามได้จาก www.itone.co.th

 


About Maylada

Check Also

พบ 47 หัวข้อสัมมนาด้าน Cybersecurity และ Data Privacy ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาและฟังบรรยายในงาน Cybersecurity Expo ระดับชาติ “Thailand National Cyber Week 2023” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และอัปเดตเทรนด์ด้าน …

QNAP ออกแพตช์อุดช่องโหว่ความรุนแรงสูงบนอุปกรณ์ NAS

QNAP ออกแพตช์อุดช่องโหว่ความรุนแรงสูงใน QTS และ QuTS บนอุปกรณ์ NAS Devices