CDIC 2023

“บรา” ยุคใหม่ ใช้ IoT, Cloud และ AI ช่วยตรวจสอบมะเร็งเต้านม

Rob Royea, CEO จาก Cyrcadia Health Asia ออกมาเปิดเผยถึง “บรา” แบบใหม่สำหรับหญิงสาวในยุคดิจิล ซึ่งผสานรวมความสามารถของระบบ Internet of Things, Cloud และ Articial Intelligence เข้าด้วยกัน สำหรับช่วยตรวจหามะเร็งเต้านม

Royea ระบุว่า ปัจจุบันนี้ ประมาณ 1 ใน 8 ของผู้หญิงสหรัฐฯ ต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งเต้านม การค้นพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นสามารถช่วยเหลือชีวิตหญิงสาวได้เป็นจำนวนมา และช่วยให้แพทย์สามารถรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น Royea จึงพัฒนาอุปกรณ์ IoT ชนิดใหม่ขึ้นมา เรียกว่า “iTBra” ซึ่งใช้ระบบ Cloud และ AI ในการช่วยตรวจจับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกๆ

iTBra เป็นอุปกรณ์ IoT ที่ถูกสวมอยู่ข้างในชุดชั้นในสตรีสำหรับใช้ตรวจจับมะเร็งเต้านม โดยภายในจะติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาผลาญผ่านทางการประเมินการเปลี่ยนแปลงความร้อนของร่างกาย จากนั้นเซ็นเซอร์จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้ส่งไปยังห้องแล็บ ซึ่งทีมงานของ Royea จะใช้ AI หรือ Predictive Analytics บนระบบ Cloud เพื่อทำการวินิจฉัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งกลับไปหญิงสาวคนนั้น แพทย์ที่ดูแล หรือบริษัทประกัน หญิงสาวสามารถดูผลลัพธ์ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ คือ “คุณสุขภาพปกติดี” หรือ “คุณต้องไปพบแพทย์”

Royea ระบุว่า จนถึงตอนนี้ เขาได้กระจายตัวอย่างไปยังคลีนิคต่างๆ เพื่อให้ทดลองใช้แล้ว ก่อนหน้านี้ iTBra ต้องใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการตรวจสอบผลลัพธ์ แต่ตอนนี้ลดลงเหลือเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น ในขณะที่ความแม่นยำก็เพิ่มขึ้นจาก 74% ไปเป็นมากกว่า 80% คาดว่าสิ้นปีนี้ iTBra จะถูกพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมวางขายในท้องตลาดของภูมิภาคเอเชีย ส่วนในสหรัฐฯ iTBra ผ่านการตรวจสอบ FDA Class 2 แล้ว และกำลังยื่นเรื่องเพื่อขอประเมิน FDA Class 1 แล้วเตรียมวางจำหน่ายทั่วภูมิภาค

ที่มา: https://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1847444


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …

จีเอเบิล เปิดยุทธศาสตร์สร้าง Tech Talent เจนใหม่ ตอบโจทย์ความสำเร็จธุรกิจ Tech Enabler ในอนาคตอย่างยั่งยืน [Guest Post]

เมื่อ Digital Transformation กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาสนับสนุนงานในหลายส่วนตั้งแต่งานวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีไปจนถึงงานวางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมาก ส่งผลให้แนวโน้มตลาดงานด้านไอทีมีความต้องการสูงมากขึ้นทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พบว่า            …