[PR] เทคโนโลยี Internet of Things ช่วยผลักดันประเทศไทย 4.0

งานสัมมนานี้จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปวงการดิจิทัลของธุรกิจและองค์กรในประเทศไทยตามแนวทางโครงการประเทศไทย 4.0

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 14 มิถุนายน 2560 – ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมด้าน IT อาวุโสของบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานราชการ บริษัทโทรคมนาคม และผู้ให้บริการเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จะให้เกียรติเข้าร่วมงาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้ งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจะเน้นเกี่ยวกับโครงการประเทศไทย 4.0 และให้ความกระจ่างต่อปัญหาที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานบริการของรัฐบาลไทยต้องเผชิญในการประยุกต์และนำโครงการ IoT ไปใช้งานจริง รวมถึงการพัฒนาล่าสุดของอุตสาหกรรม IoT และ ICT ในประเทศไทย

งานสัมมนาในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่านเข้ารับฟังข่าวคราวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมทั้งจะมีการอภิปรายเผยแพร่ความรู้ และการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ในภูมิภาคนี้ด้วย

ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะขึ้นกล่าวคำปราศรัยและจะเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเพื่อเน้นย้ำถึงโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยได้ริเริ่มเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

“นับตั้งแต่ที่เราจัดงานในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2558 เราก็ได้เห็นการพัฒนาวงการ ICT ของประเทศไทยไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้ในจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ไปจนถึงโครงการ IoT ซึ่งจัดทำโดยธุรกิจภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยเดินหน้าโครงการประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นสังคมอุดมปัญญา และเราจะให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศนี้ต่อไป” อิลซ่า สุพับโต ผู้อำนวยการ Asia IoT Business Platform กล่าว

ด้วยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในประเทศไทย ทำให้เกิดความต้องการใช้เทคโนโลยี IoT เป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยโครงการประเทศไทย 4.0 ให้การสนับสนุนความต้องการดังกล่าว จากการสำรวจโดย Asia IoT Business Platform เมื่อเร็วๆ นี้พบว่า ในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานและองค์กรในประเทศไทยมากกว่า 70% ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจหรือค้นหาเทคโนโลยี IoT ที่สามารถนำมาใช้งานหรือนำมาปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตาม มี 7% ที่รายงานว่าได้รับประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี IoT หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ชี้แจงว่า ปัญหา 3 อันดับต้นๆ ที่พบในการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้งาน ได้แก่ เรื่องราคา ระบบที่มีอยู่เดิม และความยุ่งยาก

เนื่องจากอัตราการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น อิลซ่าจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญในขณะที่พยายามนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานในธุรกิจของตน

“อุปสรรคที่หน่วยงานต่างๆ เผชิญในการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานนั้น จะส่งผลกระทบต่อมุมมองของหน่วยงานดังกล่าวที่มีต่อเทคโนโลยี IoT ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลต่อความต้องการใช้งานเทคโนโลยี IoT ดังนั้น เราจึงเชิญผู้นำด้าน IT จากหน่วยงานต่างๆ ของไทยมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ IoT ของตนเองในงานครั้งนี้ รวมถึงอุปสรรคที่พวกเขาพบเจอในการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งาน เพื่อช่วยให้มีการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้งานต่อไปเรื่อยๆ และไม่หยุดชะงักเพราะปัญหาสลับซับซ้อนต่างๆ” อิลซ่า กล่าวเสริม

“นอกจากนั้น AIBP ยังมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) ซึ่งในปัจจุบันนี้คิดเป็นจำนวน 98.5% ของธุรกิจทั้งหมด และมีอัตราการจ้างงานนับเป็น 70% ของการจ้างงานทั้งประเทศ SME ได้รับการสนับสนุนให้ริเริ่มสร้างธุรกิจนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ และการวิจัยและพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเทศไทย 4.0” อิลซ่า กล่าวเสริม

งาน Asia IoT Business Platform ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมวิทยากรชั้นนำมากมาย โดยประกอบด้วยผู้นำด้าน IT จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย เช่น เบทาโกร เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สายการบินนกแอร์ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น และอื่นๆ อีกมากมาย

งานในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการปราศรัยและการอภิปรายกลุ่ม โดยจะครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมไปถึงแนวโน้มและภาพรวมในวงการ เทคโนโลยี IoT ในอุตสาหกรรม การขนส่งและลอจิสติกส์ การบริการภาคประชาชน สมาร์ทซิตี้ การธนาคาร การเงิน การค้าปลีก และเทคโนโลยีสำหรับคนยุคต่อไป

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Singapore infocomm Technology Federation (SiTF) Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu,  Atilze, Dassault Systemes, Adlink, Robustel, DRVR, Hitachi, Cytech, Aerial Communications และ Parasoft

สำหรับรายละเอียดบัตรเข้างานและการลงทะเบียน สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://bit.ly/2rlQwAP

###

เกี่ยวกับ Asia IoT Business Platform

Asia IoT Business Platform เป็นโครงการธุรกิจระดับพรีเมี่ยมซึ่งจัดทำขึ้นโดยคนในวงการเพื่อคนในวงการ โดยมุ่งเน้นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศในภาคส่วนต่างๆ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ๆ ที่พบเจอในการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคอาเซียน โครงการนี้จะผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่ที่จัดงานนี้ขึ้นเมื่อปี 2556 งานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทโทรคมนาคมภายในประเทศ งาน Asia IoT Business Platform ครั้งที่ 13 นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเรอแนสซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และจะชักชวนให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยี IoT และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันรับมือกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่ๆ ในการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานในธุรกิจ

เกี่ยวกับ Industry Platform Pte Ltd

Industry Platform Pte. Ltd. เป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ โดยดำเนินงานมุ่งเน้นในภาคส่วนโทรคมนาคมระดับสากล เราเป็นผู้จัดงานสัมมนาและมหกรรมการแสดงเทคโนโลยี Machine-to-Machine (M2M) และ Internet of Things (IoT) ชั้นนำในทวีปเอเชีย เราประสานงานร่วมกับธุรกิจเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ ที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่เอเชีย เราจัดหาแพลทฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนี้ได้สร้างเน็ตเวิร์คและผลักดันให้เกิดการพัฒนา


About TechTalkThai PR 2

Check Also

ซิสโก้เปิดตัวนวัตกรรมที่กำหนดมาตรฐานในวงการอุตสาหกรรม (Industry-defining Innovations) สำหรับโลกที่เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยมากขึ้น และครอบคลุมอย่างทั่วถึง ที่งาน Cisco Live US 2023 [Guest Post]

CISCO LIVE, ลาสเวกัส, 7 มิถุนายน 2566 —วันนี้ ซิสโก้ (CSCO) ผู้นำด้านระบบเครือข่ายและความปลอดภัยระดับองค์กรได้เปิดตัวเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และแอปพลิเคชัน พร้อมกันนี้ ซิสโก้ได้เผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำเสนอประสบการณ์แบบครบวงจรที่เรียบง่ายมากขึ้นสำหรับลูกค้าและคู่ค้า …

เจอกันเร็วๆ นี้! Cargomatic Thailand แพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับวงการโลจิสติกส์ของไทยให้เหนือไปอีกขั้น การันตีด้วยการเป็นอันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 31 พฤษภาคม 2566 – Cargomatic Thailand พร้อมปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่ง ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มโลจิสติกส์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้ทั้งผู้ต้องการจัดส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า  โดยมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้อย่างน้อย …