CDIC 2023

[PR] เมสเซ่ แฟรงเฟิร์ต จับมือ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี ผนึกภาครัฐ-เอกชน ชูความสำคัญเทคโนโลยีความปลอดภัยครบวงจรเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในงานซีเคียวเทค-ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

ประกาศจัดซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 สุดยอดเวทีนานาชาติรวบรวมโซลูชั่นเทคโนโลยีระบบรักษา ความปลอดภัย สมาร์ทโฮม และการป้องกันอัคคีภัย พร้อมเปิดโซนความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

กรุงเทพฯ (15 มิถุนายน 2561) – เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิวเอร่า บิสซิเนส มีเดีย ร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี จัดกิจกรรม ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม-กรุงเทพฯ  ดึงภาครัฐและเอกชนร่วมชูความสำคัญของการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมประกาศจัดงาน ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ภายใต้แนวคิด Smart City Safe City ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจะเป็นเวทีนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรทั้งเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติ สมาร์ทโฮม และความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในงานฯ กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร คือ การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครอัจฉริยะหรือสมาร์ท เมโทร และเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย หรือ เซฟ ซิตี้ (Safe City) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา Smart Living หรือความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับภาวะประชากรผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ที่คาดการณ์ว่า กรุงเทพฯ จะมีผู้สูงอายุถึง 11 ล้านคน การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี Smart Health หรือการบริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำไปพร้อมๆ กัน และการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างสำหรับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด อาทิ ชุดวัดสุขภาพพื้นฐาน วงจรปุ่มกดช่วยเหลือไร้สายในบ้าน ผู้ช่วยคนสำคัญของคุณที่คอยดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน สายรัดข้อมืออัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ภาคสาธารณสุขของรัฐสามารถให้บริการประกันสังคมแก่ประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นและเปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้กลายเป็นการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging)”

ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเข้าร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในงานฯ กล่าวว่า “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ และตรวจสอบให้เมืองมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นเมืองต้นแบบการเกษตรอัจฉริยะ การเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ  ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา 77 พื้นที่ใน 77 จังหวัดเป็นSmart City ภายใน 5 ปี โดยแบ่งเมือง Smart City เป็น 2 กลุ่มตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือ  เมืองน่าอยู่ หรือสมาร์ทซิตี้เมืองเดิม และเมืองใหม่อัจฉริยะ โดยใช้กลไกความร่วมมือจากการลงทุนของภาคเอกชน ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และการสนับสนุนของภาครัฐในการให้สิทธิประโยชน์สูงสุดเพื่อผลักดันสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยขึ้นสู่มาตรฐานสากลต่อไป โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ในปี 2565 ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของเมืองอัจฉริยะในภูมิภาค และมีเมืองได้รับรางวัลในระดับสากล”

ด้าน มิส เรจิน่า ไส รองผู้จัดการทั่วไป เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิวเอร่า บิสซิเนส มีเดีย กล่าวว่า “ภูมิภาคอาเซียนมีความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 6 และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก จึงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงต่อการลงทุน เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ขยายเครือข่ายงานแสดงสินค้าภายใต้แบรนด์ ซีเคียวเทค ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากประเทศไทยแล้ว เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ตยังจัดงานซีเคียวเทค ในไต้หวัน อินเดีย เวียดนาม ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความแตกต่างในแต่ละตลาดมาสนับสนุนการจัดงาน ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ ให้ก้าวสู่การเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย และเป็นเวทีรวบรวมองค์ความรู้ที่ครบวงจรเพื่อการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้ ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”

คุณศิระพัฒน์ เกตุธาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด กล่าวว่า “ตลาดโซลูชั่นเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าปีนี้มูลค่าตลาดจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 4 พันล้านบาท งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ นับว่าเป็นเวทีสำคัญที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาด ธีมของการจัดงานในปีนี้ มุ่งเน้นไปที่ สมาร์ทซิตี้ เซฟซิตี้ เนื่องจากเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การจัดกิจกรรมซีเคียวเทค ฟอรั่ม ในวันนี้ เรามุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เข้าฟังมองเห็นแนวโน้มของตลาดและโอกาสทางธุรกิจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากความต้องการของตลาดทุกภาคส่วน”

 “สำหรับงานซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ในปีนี้ สินค้าที่จะนำมาจัดแสดงภายในงานกลุ่มหลักยังคงเป็นเทคโนโลยีด้านระบบรักษาปลอดภัย สมาร์ทโฮม อาคารอัจฉริยะ สมาร์ท รีเทล ระบบการป้องกันภัยพิบัติ อัคคีภัย และเราได้เพิ่มในส่วนของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่อันตรายต่อข้อมูลที่สำคัญของทั้งบุคคล องค์กร และประเทศชาติ” คุณศิระพัฒน์ กล่าว

ตลาดโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดถึง 372.90 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ10.16 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างปี 2560-2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจากเทคโนโลยีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีบทบาทมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ อาคาร ที่พักอาศัย ยานพาหนะ สถานที่ทำงานของภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึงชีวิตและทรัพย์สิน และยังพัฒนาเป็นระบบป้องกันอัคคีภัย ภัยทางธรรมชาติ ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์และโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยมีทิศทางและแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

งานซีเคียวเทค ไทยแลนด์  2018 จัดโดยบริษัท เมสเซ่ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จำกัด และบริษัท   เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.secutechthailand.com หรือติดต่อ 02-6646488

อีเมล์ rungnapha@worldexgroup.commarian@worldexgroup.com

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …