Breaking News

[PR] โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ขานรับนโยบายภาครัฐ จัดงานสัมมนาเรื่อง ‘Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ 20 กระทรวง 200 กรม’

บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาเรื่อง ‘Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ 20 กระทรวง 200 กรม’ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเผยแพร่ความรู้การเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานราชการให้มีความเข้าใจในโยบาย และเป้าหมายในการพัฒนา Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถศึกษากรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ และกรณีศึกษาจากภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนา Big Data ได้อย่างเหมาะสม โดยมีดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการบริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคือ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ซ้ายสุด) ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมีนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) และนายนริศ รัตน์เยี่ยม รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 6 จากซ้าย) บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมสามารถเข้าชมวีดีโอสัมภาษณ์คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้ที่


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

DigitalOcean ออกบริการ Managed-service ของ MySQL และ Redis

DigitalOcean ผู้ให้บริการ Cloud ได้ออกบริการ Managed-service ของ MySQL และ Redis เพื่อรองรับการใช้งานของนักพัฒนาที่มีลูกค้าเรียกร้องกันเข้ามา

Splunk ประกาศเข้าซื้อกิจการ SignalFx ผู้พัฒนาระบบ Monitoring มูลค่า 31,500 ล้านบาท

Splunk ได้ออกมาประกาศถึงแผนการเข้าซื้อกิจการของ SignalFx ผู้พัฒนาโซลูชัน SaaS สำหรับทำ Real-time Monitoring & Metrics สำหรับ Cloud Infrastructure, Microservices และ Application แล้ว โดยมูลค่าการซื้อกิจการครั้งนี้สูงถึง 1,050 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 31,500 ล้านบาทเลยทีเดียว