ผสาน Industrial IoT เข้ากับ Augmented Reality สู่โรงงานอัจฉริยะยุค Industry 4.0 กับ ISID

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบันนี้ การเร่งปรับตัวของธุรกิจโรงงานและการผลิตเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการขนส่งในยุคใหม่เป็นภาพที่เราเห็นกันทั่วทั้งอุตสาหกรรม และในปี 2021 ที่กำลังจะถึงนี้ การปรับธุรกิจโรงงานและการผลิตให้ก้าวสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะหรือ Smart Factory เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีคุณภาพ และปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นนี้ก็คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา

Smart Factory ผสานเทคโนโลยี IIoT Platform เชื่อมต่อเครื่องจักรอัจฉริยะ เข้ากับ Augmented Reality การแสดงผลที่เหมาะสมกับสายการผลิต

ISID ในฐานะของผู้นำด้าน Manufacturing Solutions ได้นำเสนอแนวคิดของโรงงานอัจฉริยะหรือ Smart Factory เอาไว้ในอนาคตว่า นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีด้านระบบ ERP หรือการทำเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและความชาญฉลาดเข้ามาใช้แล้ว การนำเทคโนโลยี Industrial IoT (IIoT) Platform เข้ามาใช้รวมกับ Augmented Reality (AR) นั้นถือเป็นภาพที่จะขาดไปไม่ได้

IIoT Platform นั้นจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในฐานะของตัวกลางที่จะทำให้เครื่องจักรอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ต่างๆ ในสายการผลิตสามารถเชื่อมผสานเข้ากับระบบบริหารจัดการและ ERP เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์, ทำนาย หรือตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ สำหรับทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้สายการผลิตนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยพลังของข้อมูล และการตัดสินใจในระดับของการบริหารจัดการสายการผลิตไปจนถึงผู้จัดการโรงงานและบอร์ดบริหารนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในระยะยาว

ข้อมูลจาก IIoT Platrform นี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วแบบ Real-Time สำหรับใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจอีกด้วย ซึ่งในเชิงการผลิตนั้น ตัวเลขหรือข้อมูลเหล่านี้ในแบบ Real-Time ก็จะทำให้ผู้จัดการสายการผลิตเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที่ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองที่จะช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจโรงงานและการผลิตได้อย่างคุ้มค่า

ในขณะเดียวกัน AR นั้นก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีสำหรับการแสดงผลในสายการผลิตอย่างชาญฉลาดที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด โดยในสายการผลิตนั้น วิศวกรและเจ้าหน้าที่สามารถใช้ Smartphone หรือ Tablet เป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผลข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลใดๆ รวมถึงยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเหล่านั้นได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์, สถานะการทำงาน, การเปิดไฟล์ CAD ของเครื่องจักร, สัญญาการดูแลรักษา, ข้อมูลติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการหลังการขาย, การกรอกแบบฟอร์มเพื่อร้องขอการบริการหลังการขาย ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับระบบ MES หรือ ERP ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนั้นๆ

นอกเหนือไปจากการใช้ AR ในสายการผลิตแล้ว อีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนั้นก็คือการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านแว่นตา AR ที่จะทำให้พนักงานแต่ละคนได้สัมผัสกับเครื่องจักรเสมือนในโลก AR และเปิดดูชิ้นส่วนหรือการประกอบภายใน เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้การทำงานของเครื่องจักรในเชิงลึกได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้การฝึกอบรมวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องจักรนั้นเป็นไปได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

เมื่อนำเทคโนโลยี IIoT Platform มาผสานการทำงานรวมกับ AR แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็การรวมกันระหว่างข้อมูลของสายการผลิตในแบบ Real-Time และการแสดงผลในสายการผลิตด้วยอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ทำให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตนั้นก้าวสู่การเป็น Smart Factory อย่างเต็มตัวโดยที่มีแนวทางการทำงานในแบบ Data-Driven ตั้งแต่ระดับของผู้บริหารมาจนถึงระดับปฏิบัติการหน้าสายการผลิตอย่างแท้จริง ในขณะที่เทคโนโลยีทั้งสองเองต่างก็มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพ, คุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายได้ในตัวเอง ทำให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นท่ามกลางยุคของการผลิตแบบโลกาภิวัตน์นี้

สร้างสายการผลิตอัจฉริยะด้วย IIoT Platform จาก Siemens และ Thingworx

ISID ได้คัดสรรโซลูชัน IIoT Platform ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจโรงงานและการผลิตซึ่งมีการใช้เครื่องจักรชั้นนำเอาไว้ด้วยกัน 2 แนวทาง ได้แก่

  • Siemens MindSphere ระบบปฏิบัติการ IIoT ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ปรับแต่งและเสริมความสามารถได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP, MES ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในโรงงานที่มีการใช้อุปกรณ์ PLC หรือเครื่องจักรของ Siemens ภายในโรงงาน
  • Thingworx ระบบ IIoT Platform ที่มีจุดเด่นด้านความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้มากกว่า 150 ชนิด และมี Application ให้พร้อมใช้งานได้ทันที รองรับการทำ AR Application ได้ในตัว เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการใช้เครื่องจักรจากผู้ผลิตที่หลากหลาย

ในแง่ของการลงทุน ทั้งสองโซลูชันนี้ต่างคิดค่าใช้จ่ายในแบบ Subscription รายปีทั้งคู่ ทำให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตไม่ต้องทำการลงทุนจัดซื้อระบบขนาดใหญ่ล่วงหน้ามาก่อนเหมือนการจัดซื้อ Software ในอดีต และยังได้รับการอัปเดตจากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

พัฒนา Augmented Reality Mobile Application สำหรับใช้งานในธุรกิจได้ง่ายๆ ไม่ต้องเขียนโค้ดเองด้วย Vuforia

นอกเหนือจากเทคโนโลยี AR ที่มีให้ใช้งานได้ใน Thingworx แล้ว ISID ก็ยังได้นำโซลูชัน Vuforia Studio Drag and Drop AR ซึ่งเป็นระบบ Low-Code Development Platform ที่จะทำให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตสามารถสร้าง AR Application ที่เชื่อมต่อดึงข้อมูลที่ตนเองต้องการให้สัมพันธ์กับเครื่องจักรหรือวัตถุภายในสายการผลิตได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องลงมือเขียนโค้ด แต่ทำการสร้าง AR Application แบบง่ายๆ ด้วยการลากวาง และกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลหรือโต้ตอบได้

Vuforia Studio Drag and Drop AR นี้จะช่วยให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตของตนเองขึ้นมาได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งให้ Application นี้เหมาะสมกับรูปแบบการผลิต, เครื่องจักร, ระบบ ERP/MES ที่ใช้งาน และบทบาทของพนักงานแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปได้ ช่วยให้การทำ Digital Transformation นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกับผู้บริหารและผู้จัดการสายการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พนักงานระดับปฏิบัติการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ดี

สนใจติดต่อ ISID Thailand ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันข้างต้น สามารถติดต่อทีมงาน ISID Thailand ได้ทันทีที่ sales_th@isidsea.com หรือติดต่อมาที่ ISID South East Asia Thailand ที่เบอร์ 02-632-9112-3 ได้ตลอดเวลาทำการ 9:00-18:00 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ISID Thailand ได้ที่ http://www.isidsea.com/ และ Facebook Fan Page ได้ที่ https://www.facebook.com/isidthailand ทันที


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Microsoft เปิดตัว Azure Linux แบบ Generally Available

ในงาน Build developer event ที่กำลังจัดขึ้น Microsoft ได้ประกาศให้ Azure Linux สามารถใช้งานได้แบบ Generally Available แล้ว

งานสัมมนา : สร้างระบบธุรกิจให้กับองค์กร ด้วย Sage 300 ERP on Huawei Cloud

เรียนเชิญท่านลูกค้าที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา : Digital Transformation for your Business with Sage 300 ERP on Cloud   ERP – Manufacturing – Barcode …