คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรม Adobe Illustrator CS6 Workshop 12 ชั่วโมง วันที่ 22-24 มิถุนายน 2016

สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นฝึกหัดใช้ Adobe Illustrator CS6 ทางคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิด Workshop อบรมขึ้นในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2016 เวลา 13.00 – 17.00 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

mahidol_illustratorCS6_22-24June59

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ทันทีที่ http://www.ict.mahidol.ac.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT – Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber

TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT - Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber" เพื่อเรียนรู้โซลูชันการประเมินความเสี่ยงให้องค์กรของท่านจาก SecurityScorecard ทั้งมุมมองภายนอกและ Third party ที่เกี่ยวข้อง

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …