คณะ ICT ม.มหิดล เปิดอบรม Adobe Illustrator CS6 Workshop 12 ชั่วโมง วันที่ 22-24 มิถุนายน 2016

สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นฝึกหัดใช้ Adobe Illustrator CS6 ทางคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิด Workshop อบรมขึ้นในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2016 เวลา 13.00 – 17.00 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

mahidol_illustratorCS6_22-24June59

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ทันทีที่ http://www.ict.mahidol.ac.thAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Video Webinar] Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Webinar เรื่อง “Cyber Threat Alliance – Making the Impossible Possible and WAN Edge Transformation” …

[Video Webinar] Detecting Ransomware with Veeam by CSL

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย CSL Webinar เรื่อง “Detecting Ransomware with Veeam” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลจาก Ransomware และการปรับปรุงแผน Business Continuity ให้รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ …