Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

IBM X-Force Red เปิดบริการ Blockchain Testing Service เสริมความปลอดภัยให้ Blockchain สำหรับองค์กร

IBM X-Force Red ได้ออกมาประกาศเปิดตัวบริการใหม่สำหรับช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับการใช้งาน Blockchain ในระดับองค์กร

Credit: IBM

IBM นั้นเชื่อว่าการลงทุนใน Blockchain สำหรับองค์กรนั้นจะมีมูลค่าสูงถึง 9,700 ล้านเหรียญหรือราวๆ 310,400 ล้านบาทภายในปี 2021 ดังนั้นการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับ Blockchain นี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมีความสำคัญสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการใช้งาน Blockchain ในระดับองค์กรมีความแพร่หลายมากขึ้น

บริการที่ IBM ได้ทำการเปิดตัวออกมาในครั้งนี้คือบริการ IBM X-Force Red Blockchain Testing Service ที่จะทำการตรวจสอบระบบ Blockchain ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยเฉพาะ

  • Identity and Access ตรวจสอบประเด็นเรื่องของการเข้าถึงและกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระบบทั้งหมด ครอบคลุมไปถึงการกำหนด Password Policy, การรับมือกับ Brute Force Attack และการใช้ 2-Factor Authentication
  • Public Key Infrastructure (PKI) ตรวจสอบการสร้าง, การบริหารจัการ, และการส่ง Digital Certificate และ Key ที่เกิดขึ้นภายในระบบทั้งหมด
  • Smart Contract Flaws ตรวจสอบ Smart Contracts หรือ Chain Code ที่ใช้งานให้มั่นใจว่าจะทำงานได้โดยไม่มีความผิดพลาดและไม่สามารถถูกโจมตีได้
  • Software Supply Chain Attacks ตรวจสอบ Library และ Dependecy ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ให้มั่นใจว่าไม่มีช่องโหว่ซึ่งเป้นที่รู้จัก

จะเห็นได้ว่าในบริการดังกล่าวนั้น นอกเหนือไปจากการตรวจสอบในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับ Blockchain โดยตรงแล้ว การตรวจสอบระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้วยเช่นกัน ซึ่ง IBM นั้นเห็นว่า 70% ของโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain นั้นยังคงใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน, การประมวลผลข้อมูล, และการให้บริการ API ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วยจึงเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้นั่นเอง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ได้ที่ https://www.ibm.com/security/services/blockchain-testing

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/dantedisparte/2019/03/05/ibm-x-force-red-launches-blockchain-cybersecurity-service/#4d8d0ea31602About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”