Breaking News

Huawei ชี้ ภาครัฐและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมควรมีมาตรฐานกลางด้าน Cybersecurity ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน

Ken Hu ผู้ดำรงตำแหน่ง Chairman แห่ง Huawei ได้ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกร่างมาตรฐานด้าน Cybersecurity ร่วมกัน เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจและไว้วางใจระหว่างหน่วยงานต่างๆ และผู้ผลิตให้มากขึ้น

Credit: ShutterStock.com

เดิมทีนั้นภาครัฐและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในแต่ละประเทศเองนั้นต่างก็มีข้อกำหนดของตนเองทางด้าน Security สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่แตกต่างกันไป ทำให้ในภาพรวมระดับโลกนั้นประเด็นนี้ถือว่ามีความซับซ้อนไม่น้อย Ken Hu จึงได้ออกมาเรียกร้องในประเด็นนี้เพื่อให้มาตรฐานเหล่านี้เป็นตัวกลางที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งข้อกำหนดในเชิงกฎหมาย และข้อกำหนดในเชิงเทคนิค เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความไว้วางใจระหว่างกัน

Ken Hu ได้เคยมีโอกาสพูดคุยกับ European Commission มาบ้างแล้วในแง่ของการวางมาตรฐานด้าน Cybersecurity ของอุปกรณ์โทรคมนาคมที่จะสอดคล้องไปกับ GDPR เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ นั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการและมาตรฐานที่วางไว้ในยุโรปร่วมกันได้

Huawei มีศูนย์เพื่อให้เหล่าภาครัฐ, ธุรกิจโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบ Source Code, Software และ Solution ของ Huawei ได้กระจายอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Brussels, Britain, Bonn, Dubai, Toronto และ Shenzhen เพื่อให้ลูกค้าของ Huawei เกิดความมั่นใจ

การออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ส่วนหนึ่งนั้นอาจมีผลมาจากการที่ Huawei ถูกกล่าวหาว่ามีการขโมยข้อมูลและนำไปสู่การกีดกันทางการค้าเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งหากการร่างมาตรฐานกลางร่วมกันนี้เกิดขึ้นได้จริงนั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อ Huawei ที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ผ่านข้อกำหนดเหล่านี้ได้แล้ว เหล่าผู้ผลิตรายอื่นๆ เองก็จะยังได้ประโยชน์ร่วมไปด้วยเช่นกันจากความซับซ้อนในการทำตลาดระดับโลกที่ลดน้อยลง

ที่มา: https://www.reuters.com/article/us-huawei-europe/huawei-calls-for-common-cybersecurity-standards-amidst-concerns-idUSKCN1QM179About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Net Bright Webinar: Meraki AI Vision l Develop by Net Bright

Net Bright ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ทุกท่านเข้าฟัง Webinar เรื่อง “Meraki AI Vision l Develop by Net Bright” …

Intel เปิดตัว Thunderbolt 4 เร็วขึ้น ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมใช้งานในปี 2020 นี้

Intel ได้ออกมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thunderbolt 4 ที่จะมาพร้อมกับความสามารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจดังนี้