IBM เปิดตัวบริการ SASE

เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนผ่านยุคของการทำงานสมัยใหม่ IBM จึงได้เปิดตัวบริการ SASE ของตัวเอง โดยอาศัยการผนึกกำลังกับ Zscaler

ก่อนหน้านี้ IBM และ Zscaler เคยผนึกกำลังกันเพื่อออก Software as a Service ในส่วนของ IBM Cloud Pak for Security มาแล้ว แต่สำหรับโซลูชัน SASE ล่าสุดนี้ ชูเรื่องเด่น 3 เรื่องคือ

1.) IBM มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญภายใต้ Managed Security Service Provider (MSSP) ที่มีความเข้มแข็งและประสบการณ์มากมายผ่าน Use case ของธุรกิจมามาก จึงสามารถแนะนำและให้ข้อมูลได้ว่าหากต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ Zero trust จะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างจึงเหมาะสม เริ่มต้นจากตรงไหน สร้าง Policy อย่างไร หลังจากเสร็จแล้วยังมีทีมงานพร้อมติดตาม จัดการ และปรับแต่งโซลูชัน ลูกค้าสามารถได้รับการ Support อย่างต่อเนื่องด้วยศูนย์ SOC 8 แห่งทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้นทีมงานยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษกับโซลูชัน Zscaler รับประกันจาก Certificate มากมาย ทีมงานเหล่านี้จะช่วยเร่งกระบวนการเกิดขึ้นของ Zero Trust ได้รวดเร็วขึ้น

2.) การเปลี่ยนสู่ SASE มีความสำคัญของการ Transformation ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ อย่างน้อยที่สุดจะเห็นได้ว่าการใช้งาน VPN แบบเดิมนั้นมี Latency มากยุ่งยาก ในขณะที่ SASE มองเรื่องของการเชื่อมระดับ End-to-End ตรงสู่แอปพลิเคชัน โดย Zscaler ถือเป็นผู้นำในตลาด SASE อย่างไรก็ดี Zero Trust ไม่ได้จบที่ SASE แต่ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยเช่น การเชื่อมต่อกับ SIEM, Identity Management, EDR และอื่นๆ ทั้งนี้ IBM MSSP มีความพร้อมในหลายหมวดที่พร้อมจะพาลูกค้าไปสู่ความสำเร็จ

3.) ตอบโจทย์ธุรกิจหลายรูปแบบดังนี้

  • Hybrid Workforce – ประเด็นการทำงานลักษณะนี้ไม่ใช่ปัญหาของ SASE ซึ่งจะช่วยแทนที่ VPN แบบเดิมๆได้ แถมยังมีประสิทธิภาพมากกว่าให้ประสบการณ์การใช้งานดีกว่า
  • 3rd-party Access – โซลูชันจาก IBM สามารถกำหนดและควบคุมสิทธิ์ของการเข้าถึงได้หลายระดับ ดังนั้นจะสามารถแบ่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงองค์กรได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูล
  • Merger และ Acquisition – กรณีการควบรวมธุรกิจทาง IBM ก็สามารถออกแบบการเข้าถึงโดยใช้ Identity Provider เดิมที่มีอยู่ร่วมกับของอีกบริษัทที่ควบรวมกันได้
  • Network Transformation – ช่วยกระบวนการเปลี่ยนผ่าน Network แบบเเก่าเป็น Cloud-based เพื่อสอดรับกับการใช้งาน SASE 
  • 5G, Edge & IoT – ในแผนของ SASE หากต้องการมี Edge Computing ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองระหว่าง Edge ไปยังคลาวด์ หรือใช้ Edge เพื่อรับกับอุปกรณ์ IoT ทาง IBM ก็สามารถให้คำปรึกษาและดูแลท่านได้เช่นกัน

ที่มา : https://www.zdnet.com/article/ibm-launches-new-sase-service-to-bolster-zero-trust-security/ และ https://finance.yahoo.com/news/ibm-expands-zero-trust-strategy-130000150.html และ https://securityintelligence.com/posts/three-benefits-adopting-sas-services-partner/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคาม

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคามในปีที่แล้ว พบการโจมตีระบบ Cloud มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 75%

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่ ประสิทธิภาพดีกว่า Llama-2