Tag Archives: IBM SASE

IBM เปิดตัวบริการ SASE

เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนผ่านยุคของการทำงานสมัยใหม่ IBM จึงได้เปิดตัวบริการ SASE ของตัวเอง โดยอาศัยการผนึกกำลังกับ Zscaler

Read More »