Tag Archives: ibm cloud pak for security

IBM เปิดตัวบริการ SASE

เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนผ่านยุคของการทำงานสมัยใหม่ IBM จึงได้เปิดตัวบริการ SASE ของตัวเอง โดยอาศัยการผนึกกำลังกับ Zscaler

Read More »

IBM เพิ่มความสามารถให้ Cloud Pak for Security

IBM ได้ประกาสเพิ่มความสามารถใหม่ให้แก่ Cloud Pak for Security เพื่อตอบโจทย์ด้าน Security Visibility ให้ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น

Read More »

[Guest Post]ไอบีเอ็มเปิดตัวโอเพนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเร็วในก ารรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ไม่ว่าบนแพลตฟอร์มคลาวด์ใด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 4 ธันวาคม 2562: ไอบีเอ็มเปิดตัว Cloud Pak for Security ครั้งแรกของวงการกับนวัตกรรมในการเชื่อมต่อกับทุกเครื่องมือด้านซิเคียวริตี้และคลาวด์ หรือแม้แต่ระบบแบบ on-premise โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูล โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้ และมาพร้อมเทคโนโลยีแบบโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจจับภัยคุกคาม ระบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้รับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และความสามารถในการทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม

Read More »