ADPT

IBM Blockchain Platform ประกาศรองรับ Multi-Cloud ทำงานบน AWS และ On-Premises ได้แล้ว

นับเป็นก้าวที่น่าประหลาดใจไม่น้อยแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อ IBM ออกมาอธิบายว่า ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ใช้งาน IBM Blockchain Services อยู่กว่า 500 รายนั้นต้องการใช้งาน Blockchain ได้บน Platform อื่นด้วย ทาง IBM จึงเปิดให้ IBM Blockchain Platform ทำงานได้บน Multi-Cloud พร้อมรองรับการทำงานบน AWS ได้ก่อนเป็นอันดับแรกภายใต้ชื่อ IBM Blockchain Platform for AWS และรองรับการทำงานบน On-Premises ได้ด้วย IBM Blockchain Platform for IBM Cloud Private

 

Credit: ShutterStock.com

 

การเปิดให้สามารถติดตั้งใช้งาน IBM Blockchain Platform ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก Hyperledger Fabric ได้บนระบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบน IBM Cloud, Cloud ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ซึ่งเริ่มต้นจาก AWS ไปจนถึงการติดตั้งใช้งานได้บน On-Premises Data Center นี้ ก็จะทำให้การใช้งาน Blockchain เป็นไปได้อย่า่งแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ภาคธุรกิจมากขึ้น ดังเช่น

  • สามารถเลือกเก็บข้อมูลเอาไว้ภายใน Data Center ของตนเอง หรือเอาไว้ภายในประเทศของตนเองเพื่อทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายและ Compliance ได้
  • ลดปัญหาการเกิด Vendor Lock-in สามารถเลือกใช้งานได้บนระบบต่างๆ อย่างอิสระมากขึ้น
  • สามารถสร้าง Network หรือ Consortium ให้เติบโตได้ง่ายขึ้นโดยไม่ติดข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีและการ Deploy ระบบ

IBM Blockchain Platform for AWS นี้ถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งใช้งาน Distributed Peer บน AWS ได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนา Quick Start Template เพื่อให้ติดตั้งใช้งานบน AWS ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ IBM ก็ยังเปิดตัว IBM Blockchain Platform for IBM Cloud Private เพื่อให้สามารถติดตั้งใช้งานภายใน On-Premises Data Center ของธุรกิจองค์กรต่างๆ ได้อีกด้วย

สำหรับในแง่ของการบริหารจัดการ IBM เองก็มีโซลูชัน IBM Multicloud Manager ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่กระจายอยู่บน Cloud หลากหลาย ทั้ง IBM, AWS, Red Hat และ Microsoft

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.ibm.com/blockchain/platform

 

 

ที่มา: https://www.ibm.com/blogs/think/2018/11/the-network-effect-ibm-blockchain-now-runs-in-multiple-environments/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน