CDIC 2023

[Guest Post] HPE SMART OFFICE กับการทำงานในของสถาบันการเงิน ในสถานการณ์พิเศษ ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน

ต้องยอมรับว่าตอนนี้การทำงานของสถาบันการเงิน ในสถานการณ์พิเศษ ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้เกิดผลกระทบให้กับทุกภาคส่วนรวมถึงธุรกิจและการดำเนินชิวิตของประชาชนไปตามๆ กัน สถาบันการเงิน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที มาตรการต่างๆที่ออกมา ภายใต้พรกฉุกเฉิน ทำให้การทำงานเพื่อรองรับระบบเงินตราภายในประเทศไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน ถึงแม้จะมีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในเรื่อง การทำธุรกรรมบางอย่างไปบ้างแล้ว

ต้องยอมรับว่าตอนนี้การทำงานของสถาบันการเงิน ในสถานการณ์พิเศษ ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้เกิดผลกระทบให้กับทุกภาคส่วนรวมถึงธุรกิจและการดำเนินชิวิตของประชาชนไปตามๆ กัน สถาบันการเงิน ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที มาตรการต่างๆที่ออกมา ภายใต้พรกฉุกเฉิน ทำให้การทำงานเพื่อรองรับระบบเงินตราภายในประเทศไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน ถึงแม้จะมีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในเรื่อง การทำธุรกรรมบางอย่างไปบ้างแล้ว

การทำงานภายใต้ Work from Home เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้การทำงานจากที่บ้านนั้นต้องถูกนำมาใช้กับสถาณการน์ปัจจุบัน ซึ่งการที่จะเลือกการใช้งานนั้นในเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีหลายๆแบบในเลือกการใช้งานเพื่ออกมาตอบรับการ Work from Home ในปัจจุบัน อาทิเช่น

  • Collaboration Software: ซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบขึ้นมาช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกันประสานงานหรือปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็วลุล่วงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆ ชนิด เช่น Microsoft Team , Google Hangout meet หรือ Zoom เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวถึงก็จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การประชุมหรือการประสานงานนั้นทำได้สะดวกขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการพบเจอกัน
  • Virtual Private Network (VPN) : ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการจำลองเครือข่ายเสมือนเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างสถานที่ (Home) ก็จะสามารถทำงานและเข้าระบบของออฟฟิตได้ ทำให้ระบบนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับการทำงานแบบ Work from Home แต่ปัญหาของระบบนี้ก็จะมีในเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของการใช้งานแบบนี้เช่น จำนวน License ของ VPN และ ข้อจำกัดของ In-House application ของทางธนาคารเองที่ทำให้การใช้งาน VPN นั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด เพราะ การใช้งานของบริการธนาคารระบบยังผูกพันกับ PC และอุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษนั้นเอง
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) : เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างมาขึ้นเพื่อการบริหารการจัดการ PC แบบรวมศูนย์กลางไว้ยังส่วนกลาง (Data Center) ทำให้ระบบแบบนี้ทำให้การทำงานนั้นสามารถลดขั้นตอนในการบริหารการจัดการได้เป็นอย่างดี รวมถึง รองรับเรื่องของการทำงานในลักษณะ Work from Home ได้บนอุปกรณ์ของทางพนักงานเอง (Bring your own device) และทำให้การบริหารการจัดการเรื่องของ Security นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง รองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะออกมาบังคับใช้ในปีนี้อีกเช่นกัน

สำหรับบริษัท Hewlett Packard enterprise ได้มีโซลูชั่น HPE SMRT OFFICE (HPE VDI) ที่ออกมารองรับการทำงาน แบบ Smart Office เพื่อรองรับการทำงานที่รวดเร็วในยุคดิจิตอล และภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ ก็จะยิ่งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของ Solution นี้มากขึ้น โดยการทำงานของทาง HPE VDI นั้นเป็นการทำงานที่ออกแบบมารองรับการทำงานที่อยู่ในแบบ SMART OFFICE ที่ทำให้การทำงานของออฟฟิตนั้น ทำงานได้แบบ Flexible มากขึ้น รวมถึงทำการเพิ่มการทำงานในส่วนของ SSL VPN ทำให้การใช้งานของระบบ VDI นั้นทำได้อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากลของระบบการป้องกันความปลอดภัยและรองรับการทำงานของสถาบันการเงินการธนาคารได้คลอมคลุมในทุก ๆ การงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขาต่างๆ ทำให้การทำงานของสถาบันการเงินปรับตัวได้สอดคล้องกับสถาณการน์ปัจจุบันดอย่างทันท่วงที และ รองรับมาตรฐานการของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีเช่นกัน โดยทาง HPE ได้มีบุคลากรสำหรับให้คำปรึกษาในการปรับปรุงออฟฟิตให้เป็นในรูปแบบ HPE SMART OFFICE ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

ซึ่งในตอนนี้ทาง HPE ได้มี Promotion package สำหรับการตอบโจทย์เรื่องของการทำ HPE Smart Office ที่สามารถตอบรับการทำงานในสภาวะวิกฤต ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน และ มีให้เลือกรูปแบบทำการใช้งานบน Local Cloud or Private Cloud ที่สามารถทำงานได้เลยทันที

ผู้สนใจ HPE Smart Office Solution สามารถติดต่อได้ที่

นาย ธนวิทย์ ชาญสุไชย

Tanawit.cha@hpe.com

+66 909615246

หรือตัวแทนจัดจำหน่ายจากทางบริษัท Hewlett Package Enterprise


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11