[Guest Post] AVEVA เปิดตัวซอฟต์แวร์ Teamwork ที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้การเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม เพื่อปันความรู้ ทำงานร่วมกันและเพิ่มพูนทักษะ

AVEVA และ Poka รังสรรค์แอพปลิเคชั่นที่ใช้ระบบคลาวด์เพื่อเปลี่ยนโฉมแรงงานในอุตสาหกรรม

คุณ Rashes Mody รองประธานอาวุโส ฝ่าย Monitoring And Control Business Unit แห่ง AVEVA

 

วันนี้ AVEVA ผู้นำโลกด้านซอฟต์แวร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมได้แถลงเปิดตัวซอฟต์แวร์ AVEVA Teamwork  โดยเป็นแอพปลิเคชั่นซึ่งใช้ระบบคลาวด์ที่ผสานรวมเต็มรูปแบบและสร้างมาพิเศษเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องและการพัฒนา ซอฟต์แวร์ได้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับแรงงานในโรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลเป็นแกนกลาง อีกทั้งปลดล็อควิสัยทัศน์ในงานปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมวีดิโอการฝึกอบรม การบันทึกการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล หรือการตอบคำถามทางโทรศัพท์เพื่อให้ความช่วยเหลือ  ซอฟต์แวร์ AVEVA Teamwork จะช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมและวิธีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์และอาจจะหลายเดือนในการเร่งให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีทักษะสำคัญตามที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้สามารถควบคุมระบบปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมอันซับซ้อนในยุคปัจจุบันได้

AVEVA ได้จับคู่ธุรกิจกับ Poka ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้การเชื่อมต่ออย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำแอพปลิเคชั่น AVEVA Teamwork เข้าสู่ตลาด อีกทั้งยังเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้การเชื่อมต่อได้รับประสบการณ์ที่มีการบูรณาการมากขึ้นด้วยระบบ AVEVA Connect ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ใหญ่ขึ้น “ทาง Poka รู้สึกตื่นเต้นที่ได้จับคู่ทางธุรกิจกับ AVEVA ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนโฉมทางดิจิทัลด้วยโครงข่ายการรองรับทั่วโลก รวมถึงคู่ค้าด้านการให้บริการ การร่วมงานกันครั้งนี้จะช่วยเร่งการเปลี่ยนโฉมด้านแรงงานในอุตสาหกรรมทั่วโลกซึ่งกลายเป็นงานอันเร่งด่วนยิ่ง เพราะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดจากการแพร่ระบาดทั่วโลก”  คุณ Alexandre Leclerc ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Poka ได้ให้ความเห็นไว้

AVEVA Teamwork ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติการในองค์กรทางอุตสาหกรรมเพื่อเรียนรู้ แก้ปัญหา และแบ่งปันความรู้จากกิจวัตรประจำวัน โดยรวมข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการทักษะ และคุณลักษณะด้านการสื่อสารเข้าไว้ในแอพปลิเคชั่นหนึ่งเดียวที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะในพื้นที่ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพื้นความรู้ที่ปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงานที่ดีและข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งจะถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้ปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้นในทุก ๆ ช่วงเวลาการทำงานและการปฏิบัติงานทั่วโลก

 

 

ด้วยการใช้แอพปลิเคชั่น AVEVA Teamwork  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานจะสามารถใช้อุปกรณ์แท็ปเล็ตเพื่อสแกน QR โค้ดที่ติดไว้ทั่วโรงงานซึ่งมีการวางแผนมาอย่างดี โดยสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงคำแนะนำการทำงานมาตรฐานได้ทันที อีกทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ค่าดัชนี KPI ของอุปกรณ์ และอื่น ๆ และยังสามารถโพสต์ข้อความล่าสุดที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการสำคัญได้ รวมถึงส่งไปขอความช่วยเหลือด้วยข้อความ ภาพถ่าย หรือวีดิโอเพื่อติดต่อกับอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบเรียลไทม์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมอธิบายความคืบหน้าได้โดยตรงจากกิจวัตรการปฏิบัติงานประจำวันได้อีกด้วย

“AVEVA Teamwork ยังนำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ระบบคลาวด์อื่นมาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นานาชนิดของเรา ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลความรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และสร้างสรรค์ข้อมูลการเรียนรู้โดยใช้วีดิโอได้แบบยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จะทำให้ลดเวลาการฝึกอบรม รวมถึงต้นทุนของผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ได้สูงถึง 50%” คุณ Rashes Mody รองประธานอาวุโส ฝ่าย Monitoring And Control Business Unit แห่ง AVEVA ได้ให้ความเห็นไว้  “ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง พร้อมทั้งสามารถแบ่งปันความรู้ที่สั่งสมมาและแนวปฏิบัติที่ดี และเช่นเดียวกับองค์กรอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้มีความรู้และเครื่องมือซึ่งพวกเขาต้องเร่งพัฒนาด้านผลิตภาพ ความสิ้นเปลือง คุณภาพ และความปลอดภัย”

 

เกี่ยวกับ Poka

Poka คือแพลตฟอร์มของผู้ปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมต่อแบบเต็มรูป โดยสร้างมาพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้ผลิต วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อของความรู้ด้านงานปฏิบัติการในโรงงาน โดยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์โดยตรงจากพื้นที่การผลิต  Poka ได้รับรางวัล Open Bosch Award ด้านนวัตกรรมอันโดดเด่น รวมทั้งเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นผู้ขายหนึ่งใน 10 รายของระบบของผู้ปฏิบัติที่ใช้การเชื่อมต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม Hype Cycle ของ Gartner ในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม (Manufacturing Operations Strategy)   Poka ได้รับความเชื่อมั่นจาก Danone  Kraft  ABB  Johnson & Johnson และบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.poka.io

 

เกี่ยวกับ AVEVA

AVEVA เป็นผู้นำโลกด้านซอฟต์แวร์วิศวกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนโฉมทางดิจิทัลทั่วทั้งสินทรัพย์ทั้งหมดและวงจรชีวิตของการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต พร้อมด้วยงานวิศวกรรม การวางแผนและการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ และโซลูชั่นการติดตามและการควบคุม ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงผลลัพธ์จากลูกค้ากว่า 16,000 รายทั่วโลก  ระบบนิเวศทางซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเราได้ดูแลลูกค้า รวมถึงผู้ร่วมธุรกิจกว่า 4,200 รายและผู้พัฒนาที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 5,700 ราย   AVEVA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และมีพนักงานมากกว่า 4,400 คน สำนักงาน 80 แห่งในกว่า 40 ประเทศ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.aveva.com

 

 

 

 


About Maylada

Check Also

ยิบอินซอย เปิดบ้านต้อนรับปีมังกร เผยทิศทางธุรกิจ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ปี 2567 [Guest Post]

ยิบอินซอย ประเดิมจัดงานสัมมนาใหญ่  YIP Open House 2024 : Digital Revolutionization from Business Modernization  เปิดบ้านต้อนรับปีมังกรพร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 โชว์วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ก้าวล้ำในระดับแนวหน้าของประเทศ   …

NVIDIA, Hugging Face และ ServiceNow ร่วมกันเปิดตัว StarCoder2 โมเดล AI ช่วยเขียนโค้ด

NVIDIA, Hugging Face และ ServiceNow ร่วมกันเปิดตัว StarCoder2 LLM โมเดล AI ช่วยเขียนโค้ดรุ่นใหม่ เทรนจากภาษาโปรแกรมกว่า 619 ภาษา