Gartner เผยสิบอันดับเทคโนโลยี Internet of Things ประจำปี 2017 และ 2018

Gartner ได้ออกมาสรุปถึงเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ด้วยกัน 10 เทคโนโลยีที่จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแก่อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งทางทีมงาน TechTalkThai ก็ขอสรุปเอาไว้ดังนี้ครับ

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

 

1. ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ IoT (IoT Security)

แง่มุมใหม่ๆ ในการโจมตีอุปกรณ์ IoT นั้นเกิดขึ้นมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีในเชิงข้อมูลหรือตัวอุปกรณ์จริงๆ โดยตรงก็ตาม ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงตัวตนเป็นอุปกรณ์, การทำ DoS เพื่อทำให้แหล่งพลังงานหมดลง รวมถึงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ IoT ที่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยแบบซับซ้อนได้

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสำหรับ IoT จึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดใหม่กันอีกเยอะพอสมควรทีเดียว

2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ IoT (IoT Analytics)

ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนกำลังจะเกิดขึ้นจากการมาของ IoT ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมลูกค้า, การนำเสนอบริการใหม่ๆ, การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมายเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเครื่องมือและอัลกอริธึมใหม่ๆ ในการประมวลผลจึงต้องเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ใหม่ๆ เหล่านี้ และข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้

3. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT

การตรวจสอบการทำงานและการบริหารจัดการอุปกรณ์ IoT ที่รวมถึงการจัดการ Firmware, การอัพเดต Software, การวิเคราะห์ปัญหา และการจัดการด้านความปลอดภัยนั้นจะเป็นปัญหาอีกระดับที่ทุกๆ องค์กรที่ใช้ IoT ต้องเจอ และสิ่งที่จะทำให้ปัญหานี้กลายเป็นเรื่องยากก็คือจำนวนและความหลากหลายของอุปกรณ์ IoT นั่นเอง

4. ระบบเครือข่ายพลังงานต่ำระยะสั้น

ด้วยการติดต่อสื่อสารจำนวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นจาก Sensor และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ นั้น การเชื่อมต่อระยะใกล้ที่ใช้พลังงานต่ำก็เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการใช้งาน IoT ภายในอาคารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ระบบเครือข่าย WAN พลังงานต่ำ

เทคโนโลยีเครือข่าย Cellular นั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ของการเชื่อมต่อ IoT ในระยะไกลได้ดีทั้งในแง่ของพลังงานและค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีใหม่จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นมาเพื่อให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ระยะไกลเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าเหมาะสม

6. อุปกรณ์ประมวลผลสำหรับ IoT (IoT Processor)

อุปกรณ์ประมวลผลสำหรับ IoT นั้นจะต้องรองรับต่อการรักษาความปลอดภัย, การเข้ารหัส, ใช้พลังงานต่ำ และรองรับการทำงานอื่นๆ ของระบบปฏิบัติการและการอัพเดตต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากและต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหากันต่อไป

7. ระบบปฏิบัติการสำหรับ IoT

ระบบปฏิบัติการที่กินพลังงานต่ำ, ทำงานได้อย่างปลอดภัย, ใช้ทรัพยากรการประมวลผลน้อย และใช้หน่วยความจำน้อย จะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออุปกรณ์ IoT ต่อไปอีกยาวนาน และการพัฒนาต่อยอดให้รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน

8. เทคโนโลยีการประมวลผล Event Stream

สำหรับระบบ IoT ที่มีการสร้างและส่งข้อมูลแบบ Real-time นั้น การจัดการข้อมูลทั้งหมดแบบ Real-time นี้ต้องอาศัยหลายปัจจัยในการประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือแนวคิดของการทำ Distributed Stream Computing Platforms (DSCPs) ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Parallel เพื่อประมวลผลข้อมูล Stream จำนวนมากเพื่อทำ Real-time Analytics หรือ Pattern Identification ได้

9. IoT Platforms

Platform ที่รวมเอาสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำ IoT เอาไว้ภายในระบบเดียวนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มย่อย ได้แก่ 1) ระบบควบคุมการติดต่อสื่อสารและการทำงานในระดับ Hardware ของ IoT, 2) ระบบรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลจาก IoT, 3) ระบบพัฒนา Application เพื่อรับข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผล ซึ่งทั้ง 3 Platform นี้ต่างก็จำเป็นเพื่อผลักดันให้การนำ IoT ไปใช้ในระดับองค์กรหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT ใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

10. มาตรฐานสำหรับ IoT และระบบนิเวศน์สำหรับระบบ IoT

มาตรฐานและ API จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ IoT ในการทำให้ระบบ IoT จากหลายๆ ผู้ผลิตทำงานร่วมกันได้ ในขณะที่ระบบนิเวศน์สำหรับ IoT เช่นตลาดต่างๆ นั้นก็จะทำให้วงการ IoT เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

 

ที่มา: http://www.gartner.com/newsroom/id/3221818 


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …