เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

Gartner ออก Magic Quadrant ด้าน Web Application Firewalls ประจำปี 2020 – Imperva, Akamai ครอง Leaders

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ทางด้าน Web Application Firewalls ประจำปี 2020 ผลปรากฏว่า Akamai และ Imperva ยังคงเป็น Vendors 2 รายที่ครองตำแหน่ง Leaders แต่ผู้ที่มี Ability of Execute สูงสุดกลับเป็น Cloudflare ในตำแหน่ง Challengers

Gartner ให้คำนิยาม WAF ไว้ว่า เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการปกป้องเว็บแอปพลิเคชันทั้งที่ใช้งานภายในและภายนอก โดย WAF ในปัจจุบันควรปกป้องเว็บแอปพลิเคชันและ API จากการโจมตีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีแบบ Automated Attacks (Bots), Injection และ DoS ระดับแอปพลิเคชัน ที่สำคัญคือควรมีเทคนิคในการตรวจจับสิ่งผิดปกติอื่นๆ นอกเหนือจาก Signature เพียงอย่างเดียว เช่น Automated Allow Lists และ Anomaly Detection

WAF ถูกวางเพื่อป้องกันเว็บแอปพลิเคชันจากการโจมตี, ติดตามการใช้งาน, ควบคุมการเข้าถึง และเก็บ Log ทั้งเว็บที่ใช้งานภายในและภายนอกเพื่อทำ Compliance/Auditing/Analytics ปัจจุบันนี้ WAF ให้บริการทั้งในรูปของ Physical/Virtual Appliance และ Cloud (WAAPs)

Gartner คาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี 2023 มากกว่า 30% ของเว็บแอปพลิเคชันและ API ที่เชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตจะได้รับการปกป้องโดยบริการ Cloud Web Application and API Protection (WAAP) ซึ่งครอบคลุมทั้ง DDoS Protection, Bot Mitigation, API Protection และ Web Application Firewalls เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีเพียง 15%

สำหรับ Magic Quadrant ของ Gartner ทางด้าน Web Application Firewall ปี 2020 นี้ มีผู้ครองตำแหน่ง Leaders ทั้งหมด 2 ราย คือ Akamai และ Imperva โดย Imperva มี Completeness of Vision สูงที่สุด ถึงแม้ว่า Akamai จะมี Ability of Execute สูงกว่า Imperva แต่ผู้ที่มี Ability of Execute สูงสุดกลับเป็น Cloudflare ที่อยู่ในตำแหน่ง Challengers

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงาน Gartner ฉบับเต็มได้ผ่านทางช่องทางของ Fortinet: https://www.fortinet.com/demand/gated/gartner-magic-quadrant-wafAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Realize the simple to manage your SDDC with VMware vRealize Suite

การบริหารจัดการ Infrastructure ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะองค์กรไม่ได้พึ่งพาแค่ดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ VMware จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโซลูชัน vRealize Suite ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภาพการบริหารจัดการ Infrastructure …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware vSAN 101: Back to the Future

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านทาง VMware ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “VMware vSAN 101: Back to the Future” โดยสำหรับท่านที่พลาดเข้าชมในเวลานั้น ทางทีมงาน TechTalkThai …