Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Gartner เผย 10 Strategic Predictions ปี 2019 ทำนายด้าน AI, Healthcare, Privacy, Security

Gartner ได้ออกมาเผยถึงการทำนาย 10 ประการในหัวข้อ Strategic Predictions for 2019 and Beyond ซึ่งเป็นการทำนายพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในวงการเทคโนโลยีในปี 2019 และหลังจากนั้นไป มีหลายๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำมาสรุปให้ทุกท่านได้อ่านกัน ดังนี้ครับ

 

Credit: ShutterStock.com

 

1. เกิดการขาดแคลนผู้มีทักษะด้าน AI

ภายในปี 2020 80% ของโครงการด้าน AI จะยังคงเป็นการสร้างขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะทางสูง และไม่สามารถขยายทีมงานให้เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจได้ ซึ่งการที่เทคโนโลยีทางด้าน AI นั้นยังมีความหลากหลายมาก ก็ทำให้ Skill Set ทางด้านนี้มีความกระจัดกระจายสูง และทำให้บุคลากรยิ่งขาดแคลนมากขึ้นไปอีก รวมถึงยังต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา การนำบุคลากรกลุ่มนี้มาทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI-based Automation ก็จะทำให้บรรเทาปัญหานี้ลงไปได้

 

2. AI จะสามารถช่วยติดตามกรณีบุคคลหายได้ดีมากขึ้น

ภายในปี 2023 ปริมาณบุคคลหายจะลดลง 80% ในประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อเทียบกับปี 2018 โดยนำเทคโนโลยี AI Face Recognition เข้ามาช่วย ซึ่งจะสามารถลดปัญหาในกรณีของเด็กหรือคนชราสูญหายไปได้เป็นอย่างมาก ความเป็นไปได้เนี้เกิดจากการที่เทคโนโลยี AI Face Recognition นั้นทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และใช้เวลาเพียง 600 Microsecond ในการตรวจสอบใบหน้าบุคคลเท่านั้น

 

3. Virtual Care จะเข้ามามีบทบาทด้านสาธารณสุขมากขึ้น

ภายในปี 2023 หน่วยงาน U.S. Emergency Department จะลดการออกพื้นที่ลงไปได้ 20 ล้านครั้งจากการนำ AI Virtual Care เข้ามาช่วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นแล้ว การนำ Virtual Care มาใช้ก็ยังช่วยให้ผลลัพธ์ในการรักษานั้นดีขึ้นด้วย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ลดลงไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

4. จะต้องมีการจัดการด้าน Cyberbullying ในธุรกิจองค์กรอย่างจริงจัง

ภายในปี 2023 25% ของเหล่าองค์กรจะต้องให้พนักงานทำการเซ็นต์เอกสารเพื่อป้องกันกรณี Cyberbullying ที่จะเกิดในธุรกิจได้ แต่ 70% ของโครงการเหล่านี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีจนกว่าองค์กรจะเริ่มเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเหล่าธุรกิจต่างๆ ก็ควรเตรียมรับมือกับกรณีนี้แต่เนิ่นๆ ด้วยการทำให้เหล่าพนักงานตระหนักถึงปัญหานี้ และเริ่มมีการรายงานกรณี Cyberbullying ที่เกิดขึ้นได้

 

5. ความหลากหลายในที่ทำงานจะทำให้ตัวเลขทางการเงินของธุรกิจดีขึ้น

ภายในปี 2022 75% ขององค์กรที่มีความหลากหลายของทีมงานที่ประสานงานกับลูกค้าและมีวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั้น จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ โดยความหลากหลายนี้จะต้องหลากหลายในหลายประเด็นด้วย เช่น กระบวนการคิด และวิธีการทำงาน ซึ่งการที่นโยบายเหล่านี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจและแผนก HR

 

6. จะเกิดปัญหาการบันทึกข้อมูลส่วนตัวบน Blockchain และลบออกไม่ได้

ภายในปี 2022 75% ของ Public Blockchain จะพบกับปัญหา Privacy Poisoning โดยมีการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นลงไปบันทึกบน Blockchain และทำให้ละเมิดต่อกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัว ดังนั้นในโครงการใดๆ ที่มีการใช้ Blockchain ในการพัฒนานั้น ก็จะต้องมีการออกแบบระบบให้ดีและคำนึงถึงกรณีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ดีด้วย

 

7. กฎหมาย Privacy จะทำให้การขายโฆษณาชะลอตัวลง

ภายในปี 2023 กฎหมายด้าน e-Privacy จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาบนโลกออนไลน์นั้นสูงขึ้นจากการลดปริมาณการใช้งาน Cookies ลง อย่างเช่น GDPR ที่บังคับให้การใช้ Cookies ใดๆ นั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานทั้งหมดเสียก่อน เป็นต้น

 

8. Cloud จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว

ภายในปี 2022 องค์กรต่างๆ จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ภายในองค์กร ออกไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายรับเพิ่มเติมได้ด้วยการใช้ Cloud กันมากขึ้น ลดงานด้านการสนับสนุนลงและทำงานเชิงรุกกันได้มากขึ้น

 

9. บริษัท IT ยักษ์ใหญ่จะยังโตขึ้นไปอีก

ภายในปี 2022 บริษัทต่างๆ จะใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ IT รายใหญ่กันมากขึ้นและทำให้บริษัทเหล่านี้มี Market Share สูงถึง 40% โดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมของตนเอง โดยภายในปี 2019 บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน IT เองนั้นก็จะเติบโตถึง 2 หลักและจะยิ่งดึงดูดให้บริษัทต่างๆ มีความมั่นใจในการมาใช้บริการมากขึ้นไปด้วย

 

10. ผู้ใช้งานจะยังคงละเลยประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

ภายในปี 2021 แม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยบน Social Media หรือเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหลมากแค่ไหน ผู้ใช้งานทั่วไปก็จะยังคงไม่สนใจต่อกรณีเหล่านี้แหละใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นต่อไป เพราะข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านั้นมีมากจนผู้ใช้งานเลือกที่จะมองข้ามข้อเสียไป โดยจากกรณี Security Breach ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีทั้งในเชิงส่วนตัวและเชิงธุรกิจนั้นลดลง ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือต่อกรณีเหล่านั้นอย่างน้อยนิด

 

ที่มา: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2019-and-beyond/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Aruba ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital 18 มิ.ย. 2020 พร้อมเนื้อหาภาษาไทยทุกหัวข้อ

Aruba ขอเชิญ CIO, CTO, IT Manager, Network Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ATM Digital งานสัมมนาใหญ่ประจำปีที่จะอัปเดตทุกเทคโนโลยีของ Aruba พร้อมแขกรับเชิญจาก WIRED และ SpaceX โดยเนื้อหาทั้งหมดจะมี Subtitle ภาษาไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 9.00น. - 13.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

IBM ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี Industry 4.0 In Action for Smart Factory 16 มิ.ย. 2020

IBM ขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิต เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ฟรี "Industry 4.0 In Action for Smart Factory" เพื่อรับชมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal ของธุรกิจโรงงานและการผลิต พร้อมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการก้าวไปสู่ Industry 4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากลูกค้าของ IBM ในวันที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00น. - 11.00น. โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้