Gartner เผย 10 Strategic Predictions ปี 2019 ทำนายด้าน AI, Healthcare, Privacy, Security

Gartner ได้ออกมาเผยถึงการทำนาย 10 ประการในหัวข้อ Strategic Predictions for 2019 and Beyond ซึ่งเป็นการทำนายพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในวงการเทคโนโลยีในปี 2019 และหลังจากนั้นไป มีหลายๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำมาสรุปให้ทุกท่านได้อ่านกัน ดังนี้ครับ

 

Credit: ShutterStock.com

 

1. เกิดการขาดแคลนผู้มีทักษะด้าน AI

ภายในปี 2020 80% ของโครงการด้าน AI จะยังคงเป็นการสร้างขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะทางสูง และไม่สามารถขยายทีมงานให้เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจได้ ซึ่งการที่เทคโนโลยีทางด้าน AI นั้นยังมีความหลากหลายมาก ก็ทำให้ Skill Set ทางด้านนี้มีความกระจัดกระจายสูง และทำให้บุคลากรยิ่งขาดแคลนมากขึ้นไปอีก รวมถึงยังต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา การนำบุคลากรกลุ่มนี้มาทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI-based Automation ก็จะทำให้บรรเทาปัญหานี้ลงไปได้

 

2. AI จะสามารถช่วยติดตามกรณีบุคคลหายได้ดีมากขึ้น

ภายในปี 2023 ปริมาณบุคคลหายจะลดลง 80% ในประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อเทียบกับปี 2018 โดยนำเทคโนโลยี AI Face Recognition เข้ามาช่วย ซึ่งจะสามารถลดปัญหาในกรณีของเด็กหรือคนชราสูญหายไปได้เป็นอย่างมาก ความเป็นไปได้เนี้เกิดจากการที่เทคโนโลยี AI Face Recognition นั้นทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และใช้เวลาเพียง 600 Microsecond ในการตรวจสอบใบหน้าบุคคลเท่านั้น

 

3. Virtual Care จะเข้ามามีบทบาทด้านสาธารณสุขมากขึ้น

ภายในปี 2023 หน่วยงาน U.S. Emergency Department จะลดการออกพื้นที่ลงไปได้ 20 ล้านครั้งจากการนำ AI Virtual Care เข้ามาช่วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นแล้ว การนำ Virtual Care มาใช้ก็ยังช่วยให้ผลลัพธ์ในการรักษานั้นดีขึ้นด้วย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ลดลงไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

4. จะต้องมีการจัดการด้าน Cyberbullying ในธุรกิจองค์กรอย่างจริงจัง

ภายในปี 2023 25% ของเหล่าองค์กรจะต้องให้พนักงานทำการเซ็นต์เอกสารเพื่อป้องกันกรณี Cyberbullying ที่จะเกิดในธุรกิจได้ แต่ 70% ของโครงการเหล่านี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีจนกว่าองค์กรจะเริ่มเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเหล่าธุรกิจต่างๆ ก็ควรเตรียมรับมือกับกรณีนี้แต่เนิ่นๆ ด้วยการทำให้เหล่าพนักงานตระหนักถึงปัญหานี้ และเริ่มมีการรายงานกรณี Cyberbullying ที่เกิดขึ้นได้

 

5. ความหลากหลายในที่ทำงานจะทำให้ตัวเลขทางการเงินของธุรกิจดีขึ้น

ภายในปี 2022 75% ขององค์กรที่มีความหลากหลายของทีมงานที่ประสานงานกับลูกค้าและมีวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั้น จะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ โดยความหลากหลายนี้จะต้องหลากหลายในหลายประเด็นด้วย เช่น กระบวนการคิด และวิธีการทำงาน ซึ่งการที่นโยบายเหล่านี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นก็จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจและแผนก HR

 

6. จะเกิดปัญหาการบันทึกข้อมูลส่วนตัวบน Blockchain และลบออกไม่ได้

ภายในปี 2022 75% ของ Public Blockchain จะพบกับปัญหา Privacy Poisoning โดยมีการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นลงไปบันทึกบน Blockchain และทำให้ละเมิดต่อกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัว ดังนั้นในโครงการใดๆ ที่มีการใช้ Blockchain ในการพัฒนานั้น ก็จะต้องมีการออกแบบระบบให้ดีและคำนึงถึงกรณีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวให้ดีด้วย

 

7. กฎหมาย Privacy จะทำให้การขายโฆษณาชะลอตัวลง

ภายในปี 2023 กฎหมายด้าน e-Privacy จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาบนโลกออนไลน์นั้นสูงขึ้นจากการลดปริมาณการใช้งาน Cookies ลง อย่างเช่น GDPR ที่บังคับให้การใช้ Cookies ใดๆ นั้นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานทั้งหมดเสียก่อน เป็นต้น

 

8. Cloud จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว

ภายในปี 2022 องค์กรต่างๆ จะสามารถนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ภายในองค์กร ออกไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายรับเพิ่มเติมได้ด้วยการใช้ Cloud กันมากขึ้น ลดงานด้านการสนับสนุนลงและทำงานเชิงรุกกันได้มากขึ้น

 

9. บริษัท IT ยักษ์ใหญ่จะยังโตขึ้นไปอีก

ภายในปี 2022 บริษัทต่างๆ จะใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการ IT รายใหญ่กันมากขึ้นและทำให้บริษัทเหล่านี้มี Market Share สูงถึง 40% โดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมของตนเอง โดยภายในปี 2019 บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน IT เองนั้นก็จะเติบโตถึง 2 หลักและจะยิ่งดึงดูดให้บริษัทต่างๆ มีความมั่นใจในการมาใช้บริการมากขึ้นไปด้วย

 

10. ผู้ใช้งานจะยังคงละเลยประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัย

ภายในปี 2021 แม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยบน Social Media หรือเกิดกรณีข้อมูลรั่วไหลมากแค่ไหน ผู้ใช้งานทั่วไปก็จะยังคงไม่สนใจต่อกรณีเหล่านี้แหละใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นต่อไป เพราะข้อดีของเทคโนโลยีเหล่านั้นมีมากจนผู้ใช้งานเลือกที่จะมองข้ามข้อเสียไป โดยจากกรณี Security Breach ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ทำให้ปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีทั้งในเชิงส่วนตัวและเชิงธุรกิจนั้นลดลง ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือต่อกรณีเหล่านั้นอย่างน้อยนิด

 

ที่มา: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2019-and-beyond/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …