[Guest Post] การ์ทเนอร์คาดบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะมีรายได้เติบโต 6.3% ในปีนี้

การ์ทเนอร์คาดบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะมีรายได้เติบโต 6.3% ในปีนี้ การเติบโตสูงสุดของความปลอดภัยของระบบ Desktop as a Service ในปี  2563 เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนโดยองค์กรที่ต้องการสนับสนุนการทำงานทางไกลและลดค่าใช้จ่าย

การ์ทเนอร์ อิงค์ คาดการณ์ตลาดบริการระบบคลาวด์สาธารณะทั่วโลกปีนี้จะเติบโต 6.3% หรือคิดเป็นมูลค่าราว 257.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 242.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2562

คาดว่าในปี 2563 Desktop as a Service (DaaS) จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 95.4% หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบริการ DaaS เสนอทางเลือกราคาที่ถูกกว่าสำหรับองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานทำงานผ่านระบบทางไกลและต้องการความปลอดภัยเมื่อเปิดใช้แอปพลิเคชั่นขององค์กรผ่านอุปกรณ์และสถานที่ที่หลากหลาย

นายซิด ณาค รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริการคลาวด์ได้รับผลกระทบเล็กน้อยในระยะแรก แต่สุดท้ายคลาวด์ก็ทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดี”  “คลาวด์ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ต้องการความยืดหยุ่นในแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น”

Software as a Service (SaaS) ยังถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดและคาดการณ์ว่าจะเติบโตแตะระดับ 104.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 (ตามตารางที่ 1) อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบติดตั้งที่เครื่อง (on-premises)      มาเป็นแบบเช่าใช้ (subcribtion based) บวกกับความต้องการซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ในช่วง COVID-19 เพื่อใช้ทำงานร่วมกัน ซึ่งได้ช่วยผลักดันให้ตลาด SaaS เติบโตไปด้วย สำหรับตลาดใหญ่รองลงมาคือ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งคาดว่าจะเติบโตราว 13.4% หรือคิดเป็นมูลค่าราว 50.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกที่กำลังกระตุ้นให้องค์กรเร่งขยับตัวออกจากรูปแบบการดำเนินงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่า

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service หมายเหตุ: ผลรวมอาจไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปัดเศษ ที่มา: การ์ทเนอร์ (กรกฎาคม 2020)

บริการคลาวด์สาธารณะเปรียบเสมือนแสงสว่างหรือโอกาสด้านการใช้จ่ายไอทีปี 2563 การใช้จ่ายคลาวด์ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาค เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินในแบบปกติมากขึ้นในหลากหลายภูมิภาคอาทิ ภูมิภาคอเมริกาตอนเหนือที่คาดว่าจะมีการใช้จ่ายด้านคลาวด์ที่สูงขึ้นในปี 2565

“การใช้บริการคลาวด์สาธารณะช่วงการระบาดของโควิด-19 ช่วยสร้างความได้เปรียบสองประการแก่เหล่าผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือ ซีไอโอ) นั่นคือ สเกลต้นทุนตามการใช้งานจริงและยืดระยะเวลาการใช้จ่ายได้” “ซีไอโอสามารถลงทุนล่วงหน้าโดยใช้เงินสดน้อยลงได้อย่างมีนัยสำคัญ    โดยเพิ่มศักยภาพให้กับเทคโนโลยีคลาวด์แทนการเพิ่มขนาดความจุของดาต้าเซ็นเตอร์แบบ on premises หรือการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในแบบดั้งเดิม” นายซิด ณาค กล่าวเพิ่มเติม

“การถกเถียงกันในเรื่องประโยชน์ของคลาวด์สาธารณะได้จบลงตั้งแต่การระบาดโควิด-19 ช่วงครึ่งปีหลังนี้องค์กรที่ให้พนักงานทำงานผ่านระบบทางไกลจะให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน การจัดการอุปกรณ์มือถือ โซลูชันการศึกษาผ่านระบบทางไกลและระบบความปลอดภัย เช่นเดียวกับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปริมาณการทำงานผ่านคลาวด์ที่จะเพิ่มขึ้น”

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายงาน “Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update.” เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มด้านต้นทุนด้วยผลลัพธ์ทางธุรกิจ Gartner Cost Optimization Framework.

เรียนรู้วิธีการนำพาองค์กรก้าวผ่านสถานการณ์โคโรน่าไวรัสได้ที่ Gartner coronavirus resource center ที่รวบรวมผลวิจัยและเว็บบินาร์ เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมการ จัดการ และเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดจากการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19

 

เกี่ยวกับการ์ทเนอร์

บริษัท การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) (NYSE: IT) คือบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก และมีรายชื่ออยู่ในดัชนี S&P 500บริษัทฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันและสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

การ์ทเนอร์นำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แหล่งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อชี้นำลูกค้าสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องที่สำคัญที่สุด การ์ทเนอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า15,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทุกส่วนงานสำคัญ ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของการ์ทเนอร์ในการช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจได้ที่ gartner.com


About Maylada

Check Also

Red x Blue Pill 2022 โดย 2600 Thailand เปิดให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

2600 Thailand ประกาศจัดงานสัมมนาแบบพบหน้า Red x Blue Pill 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขานว่า “เจาะลึก” ด้าน Computer Security ที่สุดในประเทศไทย โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งด้าน …

[Guest Post] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําของประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน 200,000 คน ในช่วงเวลา 2 ปี ใน 64 ประเทศด้วย AWS