Breaking News

[PR] ฟูจิตสึจับมือออราเคิล ผลักดันคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้บริการผ่านคลาวด์ระดับโลก

กรุงเทพฯ – 12 ตุลาคม 2559 – ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด และ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน เจแปน เปิดเผยถึงความตกลงความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริการคลาวด์ระดับโลกแก่ลูกค้าระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในเครือทั่วโลก

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดึงศักยภาพการประมวลผลบนคลาวด์มาใช้ในเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและผลักดันให้ธุรกิจเติบโต องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการพันธมิตรด้านไอทีที่สามารถตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ตามความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อช่วยให้องค์กรในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ และมีความมั่นใจในการโอนย้ายโหลดภาระงานไปสู่คลาวด์ผ่านบริการ Oracle Cloud Application and Platform อาทิ Oracle Database Cloud Service และ Oracle Human Capital Management ( HCM ) Cloud ซึ่งทำงานบนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเชิงกลุยทธ์ใหม่ ฟูจิตสึจะร่วมผลักดันยอดขายบริการคลาวด์ที่เป็นเลิศให้กับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในเครือทั่วโลกได้

นายชินโกะ คากาวะ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจดิจิตอลและเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด กล่าวว่า ด้วยการนำบริการ Oracle Cloud Application and Platform สู่ FUJITSU Cloud Service K5 ทั้งฟูจิตสึและออราเคิลต่างมอบสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านไอทีและธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟูจิตสึ ได้ติดตั้ง Oracle Cloud services บนดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นและเชื่อมต่อสู่บริการ K5 เพื่อให้บริการคลาวด์ระดับองค์กร โดยเป็นครั้งแรกที่ Oracle Cloud Application จะพร้อมให้บริการลูกค้าฟูจิตสึภายใต้ความร่วมมือเป็น Oracle HCM Cloud ในส่วนหนึ่งของความร่วมมือฟูจิตสึยังได้ติดตั้ง Oracle HCM Cloud เพื่อเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท

“ฟูจิตสึ พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะนำปรับปรุงระบบของลูกค้าให้ดีที่สุดตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจและการแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิตอลอย่าง MetaArc ของฟูจิตสึ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอหัวใจหลักของบริการคลาวด์บน MetaArc อย่าง K5 ซึ่งตอบโจทย์ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของระบบ ( Systems-of-Engagement : SoE ) และระบบบันทึก ( Systems-of-Record : SoR ) ซึ่งออราเคิลเป็นผู้นำตลาดฐานข้อมูลในญี่ปุ่นและมีความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านระบบการบันทึกข้อมูล ทำให้เรามองการเสริมจุดแข็งของ MetaArc และ K5 ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างออราเคิล เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และตอบโจทย์ความต้องการคลาวด์ของลูกค้าของเราด้วย” นายชินโกะ คากาวะ กล่าว

นาย ฮิโรชิกิ สุกิฮารา ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศ ญี่ปุ่น กล่าวว่า ออราเคิลเชื่อมั่นว่าในความร่วมมือด้านคลาวด์ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทในประเทศญี่ปุ่นสามารถก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้อย่างมั่นใจและจะเป็นประตูสำหรับลูกค้าก้าวไปการให้บริการระดับมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก สิ่งนี้จะเริ่มต้นสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนต่อผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่น ๆ โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาคลาวด์ในองค์กรได้อย่างแท้จริง ช่วยให้บริษัทในญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคใหม่แห่งคลาวด์

นาย เอ็ดเวิร์ด สครีแวน เจ้าหน้าที่บริหารสถาปัตยกรรมองค์กร บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อตอบโจทย์การใช้งานคลาวด์ในเชิงธุรกิจได้อย่างจริงจัง องค์กรต้องการโซลูชันคลาวด์ที่มีความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง กว่าสามทศวรรษที่ออราเคิลและฟูจิตสึร่วมมือทำงานด้วยกัน ทั้งงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึก และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพร้อมปรับองค์กรของตนและตอบโจทย์เป้าหมายความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ พันธมิตรเชิงธุรกิจใหม่ของออราเคิลอย่างฟูจิตสึ จึงพร้อมช่วยบริษัทในญี่ปุ่นได้ใช้ประโยชน์จากการอินทิเกรตสู่คลาวด์และตอบโจทย์รองรับความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาสู่คลาวด์ได้อย่างลงตัว

การผสานโซลูชันนวัตกรรมทั้งจาก Oracle Database Cloud Service, Oracle HCM Cloud และ K5 จึงช่วยให้ฟูจิตสึและออราเคิลสามารถพร้อมให้บริการระบบสำคัญภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึ ที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ เสถียรภาพ เทียบเคียงเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมแบบติดตั้งเอง นอกจากนี้ ด้วยบริการคลาวด์จากออราเคิลภายใต้สถาปัตยกรรมที่สุดยอดของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์จากฟูจิตสึ ที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับลูกค้าในญี่ปุ่นสูงขึ้นไม่ว่าจะด้วย K5 หรือบริการโฮสติ้งของฟูจิตสึ ที่พร้อมให้เข้าถึงบริการคลาวด์ที่มีคุณค่า

ประวัติความร่วมมือระหว่างฟูจิตสึกับออราเคิล

นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฐานข้อมูลในปี ค.ศ. 1989 ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกับให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นร่วมกันอย่างเหมาะสม จวบจนปัจจุบัน ในฐานะ Oracle Partner Network ระดับไดมอน ฟูจิตสึพร้อมให้บริการการอินทิเกรตระบบทั่วโลก นอกจากนี้ในส่วนธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ SPARC/Solaris ฟูจิตสึได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1983 และยังเข้าร่วมการพัฒนาชิป SPARC ในปี ค.ศ. 1988 ด้วย และเพิ่มความสัมพันธ์อย่างมั่นคงด้วยสัญญาการผลิต Solaris แบบ OEM ในปี ค.ศ. 1993 ดังนั้นเมื่อออราเคิลควบรวมกิจการของซัน ไมโครซิสเต็มส์ ทั้งสององค์กรก็ยังคงสานต่อความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และร่วมมือกันจนถึงปัจจุบัน

 

เกี่ยวกับ บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด

ฟูจิตสึเป็นบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ที่มีผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการทางเทคโนโลยีครบวงจร ปัจจุบันฟูจิตสึมีบุคลากรให้บริการลูกค้าประมาณ 156,000 คน มากกว่า 100 ประเทศในทั่วโลก ใช้ประสบการณ์และศักยภาพของ ICT เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้กับลูกค้า ฟูจิตสึ ( TSE: 6702 ) มียอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทที่ 4.7 ล้านล้านเยน ( ประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ) ในปีงบประมาณเมื่อสิ้น 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.fujitsu.com.

เกี่ยวกับ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เป็น บริษัท ในเครือ บริษัท ออราเคิลคอร์ปอเรชั่นในประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายของการเป็น ผู้ให้บริการคลาวด์ ครอบคลุมและครบวงจรของการใช้งานระบบคลาวด์และแพลตฟอร์มคลาวด์ชุดของผลิตภัณฑ์ในการสร้างข้อมูลที่มีค่าจากข้อมูลขนาดใหญ่และมีความหลากหลายของการบริการเพื่อรองรับการใช้งานระบบคลาวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.oracle.com/jp


About TechTalkThai_PR

Check Also

IBM เผยสร้าง Quantum Safe Tape Drive สำเร็จแล้ว

IBM ได้ออกมาเผยถึงผลงานจากทีม IBM Research ที่ Switzerland ร่วมกับทีม IBM Tape Developer ที่ได้ใช้เวลา 10 เดือนในการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum Safe Tape Drive ซึ่งเข้ารหัสข้อมูลบน Tape ด้วยวิธีการที่ทนทานต่อพลังประมวลผลของ Quantum Computer ในอนาคตได้สำเร็จ

ซื้อไม่หยุด! VMware เผยแผนเข้าซื้อกิจการ Intrinsic ผู้พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยบน Serverless Computing

VMware ได้ออกมายืนยันถึงแผนการเข้าซื้อกิจการของ Instrinsic บริษัท Startup ด้าน Security สำหรับ Serverless Computing โดยไม่เปิดเผยมูลค่า