Tag Archives: fujitsu cloud service k5

[PR] ฟูจิตสึขับเคลื่อนนวัตกรรม IoT รับรองระบบตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในโรงงานของอินเทลที่ปีนัง

กรุงเทพฯ – 7 มิถุนายน  2560 – ฟูจิตสึประกาศเริ่มต้นการรับรองระบบตรวจสอบที่ใช้เทคโนโลยี IoT ในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของอินเทล คอร์ปอเรชั่น (Intel Corporation) ในเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของอินเทลภายนอกสหรัฐฯ  ระบบดังกล่าวจะบันทึกสถานะการทำงานของสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานและน้ำ  ระบบดังกล่าวเชื่อมต่อ FUJITSU Business Application Intelligent Dashboard ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และแสดงผลที่รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทุกส่วนภายในโรงงาน ด้วยเกตเวย์ IoT ที่ใช้ชิปของอินเทล และ FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ข้อมูล IoT บนระบบคลาวด์

Read More »

[PR] ฟูจิตสึจับมือออราเคิล ผลักดันคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้บริการผ่านคลาวด์ระดับโลก

กรุงเทพฯ – 12 ตุลาคม 2559 – ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด และ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน เจแปน เปิดเผยถึงความตกลงความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริการคลาวด์ระดับโลกแก่ลูกค้าระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในเครือทั่วโลก

Read More »