Forrester คาดการณ์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า ประชากร 1 ใน 3 ของชาวอเมริกันจะมีการใช้งานอุปกรณ์ Wearable Device

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

Forrester คาดการณ์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า ประชากรเกือบ 1 ใน 3 ของชาวอเมริกันจะมีการใช้งานอุปกรณ์ Wearable Device โดยมูลค่าตลาดจะขึ้นไปแตะ 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

จากการสำรวจยอดขายอุปกรณ์ Wearable Device ในปี 2015 ที่สหรัฐ มีมูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ที่ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากการคาดการณ์ ภายในปี 2021 ประชากรในสหรัฐอเมริกากว่า 29% จะหันมาใช้งานอุปกรณ์ Wearable Device ในชีวิตประจำวัน โดย 1 ใน 3 ของอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็น Smart Watch เนื่องจากราคาของอุปกรณ์จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้คนจะนิยมหันมาใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ในการติดตามผลสุขภาพหรือใช้ในการเล่นกีฬาต่างๆมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันเท่ากับสมาร์ทโฟน จึงทำให้ตลาดโดยรวมค่อยๆโตอย่างช้าๆ

หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในตลาดอุปกรณ์ Wearable Device ค่อนข้างมาก เนื่องจากสามารถเก็บรวมรวบข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้มากกว่าอุปกรณ์อื่นๆในตลาด ซึ่งการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นกลยุทธทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ค่อนข้างมาก

forrester-wearable-device-forecast

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/forrester-nearly-1-in-3-americans-will-use-a-wearable-device-by-2021/


About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

[Video Webinar] Power of Decision Driven by Advanced Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “Power of Decision Driven by Advanced Analytics” เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Advanced Analytics มาขับเคลื่อนการตัดสินใจให้ถูกต้องและแม่นยำ …

เชิญร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2022

Bay Computing บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนา BAYCOMS Cybersecurity Day 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “Checkup Your Cybersecurity Vital Sign with …