CDIC 2023

แจกฟรี Whitepaper: Personalization at Scale ภาษาไทย สรุปสถิติและปัจจัยสำคัญสู่การเป็น Experience Leader สำหรับธุรกิจองค์กร

การก้าวสู่การเป็น Experience Leader ในกลุ่มธุรกิจองค์กรนั้นจะช่วยให้ธุรกิจมีลูกค้ารายใหม่ ๆ มากขึ้น และสร้างความประทับใจในประสบการณ์ของแบรนด์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าตลอดชีพสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างยั่งยืน ทำให้ธุรกิจองค์กรหลายแห่งต่างเร่งวางกลยุทธ์เพื่อปรับให้ธุรกิจของตนกลายเป็น Experience Leader ในอุตสาหกรรมกันในช่วงนี้

อย่างไรก็ดี การเป็น Experience Leader นั้นไม่เพียงแต่ที่ธุรกิจจะต้องสามารถส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลหรือ Personalized ได้เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Personalization at Scale ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจในหลากหลายช่องทางและหลายบริบทให้ได้

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถปรับนำแนวคิด Personalization at Scale ไปใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น Adobe จึงได้ร่วมมือกับ Forrester จัดทำ Whitepaper ในหัวข้อ “Personalization at Scale: นำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าและธุรกิจได้รับจากประสบการณ์ที่เป็นเลิศ” ความยาว 24 หน้า โดยมีการสำรวจลูกค้าและผู้นำธุรกิจในกลุ่ม B2C และ B2B จำนวนหลายพันราย และมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • Experience Leader จะดำเนินการเพื่อสร้างประสบการณ์ Personalization at Scale
  • บริษัทต่าง ๆ ต้องเชี่ยวชาญและมีความสามารถใหม่ ๆ ในด้านข้อมูล เนื้อหา และรู้จักประสานวิธีการที่หลากหลายตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจ
  • รูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของหลายรายและมีการประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี จะช่วยเสริมพลังให้การสร้างประสบการณ์ Personalization at Scale เป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ผู้ที่สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลด Whitepaper ฉบับภาษาไทยได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://go.techtalkthai.com/2023/02/personalisation-at-scale/


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Incident Response’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

Incident Response เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของแผนการที่ทุกองค์กรควรมือ คำถามคือทุกวันนี้องค์กรหรือบริษัทที่ท่านมีส่วนรวมมีแผนรับมือเหล่านี้ได้ดีเพียงใด ครอบคลุมความเสี่ยงและเคยผ่านสถานการณ์จริงมาได้ดีแค่ไหน ซึ่งหากปฏิบัติตามแผนได้ดีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบของความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเพิ่มพูนความรู้ในคอร์สสุดพิเศษจาก Sosecure โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง Framework, Incident Response และ Incident Handling …