Black Hat Asia 2023

FMS Customer Day 2019 – FMS เผย Roadmap นำเทคโนโลยีช่วยธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดงาน FMS Customer Day 2019: Super Charging Enterprise with Big Data ซึ่งภายในงานได้มีเซสชั่นพูดคุยให้ความรู้และเล่าถึงวิสัยทัศน์ของ FMS ในปี 2020 ที่มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการของธุรกิจ ภายในงานมีประเด็นใดที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้ในบทความนี้ 

เกี่ยวกับ FMS

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) ก่อตั้งเมื่อปี 1993 โดยเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และธุรกิจ ซึ่งปีนี้ FMS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ด้วยประสบการณ์ทำงานที่ครอบคลุม งานด้านการเงิน การบัญชี Manufacturing และ CRM ตลอดเวลา 27 ปีที่ผ่านมา FMS ได้มีโอกาสทำงานวางระบบ ERP ที่ครอบคลุมทุก Segment ของธุรกิจ ได้แก่ Manufacturing, Trading, Construction & Real Estate และ Services Industry 

FMS ดูแลลูกค้ามากกว่า 80 บริษัท และมีประสบการณ์ในการ Implementation ระบบ ERP มากกว่า 300 บริษัททั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.fmsconsult.com)

ด้วยความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ FMS อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปีนี้ FMS ได้รับรางวัล “Top Excellence Partner” ในงาน Sage Partner Summit Asia ประจำปี 2019

FMS Customer Day 2019: Super Charging Enterprise with Big Data

ภายในงานสัมมนานี้ มีหัวข้อแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

  1. ERP Trend for 2020 & FMS Roadmap 
  2. Unlocking Value from Big Data: Theory and Practice โดย ดร. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
  3. Sage Business Intelligence 
  4. Warehouse Management System & Barcode System 

FMS Roadmap & ERP Trend 2020 

FMS Roadmap & ERP Trend 2020 ด้วยพันธกิจ “Building Better Solution” ที่ทาง FMSมอบให้กับลูกค้าตลอด 27 ปี FMS Roadmap จึงถูกตั้งเพื่อสอดรับกับ ERP Trend สำหรับปี 2020 นี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้า FMS เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยมีสามหัวข้อหลักดังนี้

1. Industry 4.0 Manufacturing & Distribution Solution

Industry 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ โดยการทําให้เครื่องจักร หรือระบบอัตโนมัติเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถแชร์ข้อมูล และใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันได้ โดยโรงงานในยุค Industry 4.0 จะประสานการผลิตกับเทคโนโลยีในรูปแบบ Internet of Things (IoT) เพื่อให้สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Real-Time มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cloud Computing และลดความผิดพลาดในการทํางาน

FMS มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบ ERP และ Business Solution เพื่อเสริมการทำงานของลูกค้าทั้งที่อยู่ในกลุ่ม Manufacturing, Distribution และ Service ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Warehouse System, Barcode System, Purchasing Work Flow และ Document Distribution

2. Digital Transformation & Big Data

Digital Transformation คือกระบวนการที่นำเอาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจโดย Digital Transformation ประกอบด้วย “Strategy” กลยุทธ์ของธุรกิจ ที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีมีความคล่องตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคยิ่งขึ้น และการนำ “Big Data” ข้อมูลในระบบ ERP นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

Big Data

Big Data กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล หาเทรนด์ทางการตลาด หาความต้องการของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำไปทำแผนการทำงาน ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ หรือนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ตัวอย่างของ Big Data นั้นได้แก่ระบบ Recommendation ที่ช่วยทำนายความต้องการของลูกค้า และระบบ Predictive Maintenance ที่จะคอยตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรแล้วทำนายว่าจะต้องซ่อมบำรุงเครื่องจักรในช่วงเวลาใดที่จะทำให้การทำงานไม่หยุดชะงัก และสูญเสียรายได้เปล่า 

Sage Business Intelligence

Sage Intelligence เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร จากข้อมูลทางธุรกิจ สามารถดูข้อมูลได้จาก Cloud Technology ที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP ของ Sage แบบ Real Time เพื่อนำมาประมวลผลในรูปแบบของ Ready to Use Dashboard และ Report

3. FMS “C.A.R.E” Support

ในการให้บริการของ FMS เรามีหลักการ C.A.R.E ในการดูแลลูกค้าของ FMS ดังนี้

  • Customer First ทีมงาน FMS ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสิ่งแรกเสมอ
  • Attentive ความใส่ใจในความต้องการของลูกค้า
  • Readiness ทีมงาน FMS มีความพร้อม รองรับการเติบโตของลูกค้า
  • Educated อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ FMS คือการแบ่งปันความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

ติดต่อ FMS

สำหรับบริษัทใดที่กำลังมองหาระบบ ERP อาทิเช่น SAP Business One หรือ Sage หรือพัฒนาระบบองค์กร สามารถติดต่อที่ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) , www.fmsconsult.com หรือโทร 02 274 4070 ติดต่อคุณวุฒิพร (เล็ก)

 


Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์