[Guest Post] สรุปงาน FMS 28th Celebration & Customer Day 2020

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) ร่วมกับ Huawei Cloud, Sage Asia, AutoSimply (จาก HongKong), Peresoft (จาก South Africa), PacificTech (จาก Australia) และกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาประจำปี “Webinar – FMS 28th Anniversary Celebration & Customer Day”ในปีนี้ทางทีมงาน FMS ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดงานสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าของ FMS อย่างมากมาย ส่งผลให้เห็นว่า ทั้งทางด้านผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานกันอย่างแพร่หลาย

โดยทางทีมงาน FMS ได้มีกิจกรรม Smiling Pizza Selfie นำส่งพิซซ่าให้ลูกค้าของ FMS ทั่วประเทศไทย และลูกค้าของ FMS ได้นำส่งภาพถ่ายคู่กับพิซซ่า เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของ FMS ตลอด 28 ปี และร่วมรับรางวัล Huawei Watch 

 สำหรับ Agenda ของงาน “Webinar – FMS 28th Anniversary Celebration & Customer Day” มีการบรรยายตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Welcome to  “Webinar – FMS 28th Anniversary Celebration & Customer Day” โดย คุณอโณทัย คุณาพรไพโรจน์  (Managing Director, FMS) 

ภายในปี 2021 นี้ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (FMS) มุ่งเน้นในการพัฒนาของ Business Process ให้กับบริษัทลูกค้า

 • โดยมีการจับมือคู่กับ Huawei Cloud และ Sage Global เพื่อพัฒนา Sage 300 Cloud Solution, ระบบ On Web ERP
 • การนำเรื่องระบบ Procurement และ workflow Approval
 • การสร้างระบบ Intregration – API , EDI ให้ทั้งระบบในองค์กรเชื่อมต่อ Seamless และ เป็น Single Database
 • การพัฒนาด้าน Mobile Application สำหรับ การขาย
 • การพัฒนา ด้านระบบ การผลิต Manufacturing และ Barcode system

2. Keynote Session : New Value with Cloud and AI Technology Innovation  โดย คุณโกวิช ตรีวรกุลชัย (Senior Solution Architect, Huawei Cloud) 

โดยภายใน Webinar “FMS 28th Celebration & Customer Day” คุณโกวิชได้นำเสนอเกี่ยวกับ Cloud Platform เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจาก Huawei Cloud พร้อมกับเล่าถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบของ Cloud Platform (Private Cloud, Public Cloud และ Hybrid Cloud) การใช้บริการ Cloud Technology และข้อดีที่ผู้ใช้งานควรหันมาใช้ Cloud Solution

3. Keynote Session : E-Connect with The Revenue Department “e-WHT, and e-Tax invoice, and e-Receipt” โดย คุณสุภิดา บรรเทาทุกข์ (นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ), คุณอัครพล ทาแก้ว (นิติกรชำนาญการพิเศษ), คุณธีรวุฒิ ไชยหนู (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ) และ  คุณหทัยภัทร ชำนาญเมือง (นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ) 

การแนะนำระบบ e-Withholding Tax (ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์) ระบบ e-Tax Invoice (ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์) และ e- Receipt (ระบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์) โดยบรรยายถึงความหมาย ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ภาพรวมของการทำงานของระบบ รวมถึงการสาธิตการทำงานของ ระบบ e-Withholding Tax ซึ่งเป็นประโยชน์ และทำให้ผู้ใช้งานที่มีความสนใจในระบบมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ FMS Youtube Channel : https://youtu.be/FPkpNOoQ-NQ

4. Solution from AutoSimply : Sales Anywhere, Barcode System และ Manufacturing โดย คุณภัทราวดี จูมผา (Senior Application Consultant, FMS)

AutoSimply Third Party Solution ที่รองรับการเชื่อมต่อการทำงานกับระบบ Sage 300 (Accpac) ซึ่ง AutoSimply Solution ที่ทาง FMS นำเสนอในครั้งนี้คือ

 1. Sales Anywhere Solution – Sales Mobile Application ที่ช่วยให้พนักงานขายในองค์กรของท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูล และทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือ อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคา ตรวจสอบสต็อกสินค้าได้อย่าง Real-Time
 2. Barcode Solution – ระบบ Barcode System ที่มุ่งเน้นมาช่วยงานทางด้าน Warehouse และทางด้าน Production โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Handheld สแกนบาร์โค้ดลิ้งค์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Sage 300 (Accpac) เพื่อจัดเก็บข้อมูลภายในสินค้าคงคลัง (Inventory)
 3. Manufacturing Solution – ระบบที่เข้ามาช่วยงานในด้านของ Production โดยจะเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่การสร้าง BOMs (Bill of materials) ไปจนถึง การวางแผนการผลิต (Production Planning)

ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ FMS Youtube Channel : https://youtu.be/TZjf0vtuKJg

5. Solution from PacificTech : Purchasing Workflow โดย คุณดลยา คุณาพรไพโรจน์ (General Manager & Senior Consultant, FMS)

PacificTech Solution ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Sage 300 และช่วยให้การทำงานของผู้ใช้งานได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

 1. Purchasing Workflow การอนุมัติงานฝ่ายจัดซื้อ และระบบ Workflow ผ่านระบบ Sage 300
 2. Audit Logger การควบคุมภายในระบบ Sage 300 (Accpac) สำหรับองค์กรต้องการเก็บ Log การใช้งานของผู้ใช้งาน
 3. Key Communication เชื่อมต่อ Log Email กับ Customer Contract สามารถ View ข้อมูลภายใน Email

ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ FMS Youtube Channel : https://youtu.be/6dbSPvYiwOI

6. Solution from PereSoft : Cashbook Web UIs, Rec Express และ Eft Express โดย คุณขวัญฉัตร ทักษิณวราจาร (Senior Application Consultant & Certified Public Accountant , FMS)

อีกหนึ่ง Third Party Solution ที่ทาง FMS นำมาเสนอในครั้งนี้คือ

 1. Cashbook Web UIs – การบันทึกเงินสดย่อยแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Web UIs โดยในการบรรยายนี้ทาง FMS ได้นำเสนอเกี่ยวกับตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานผ่าน Web UIs และ Window
 2. REC Express และ EFT Express โปรแกรมเชื่อมต่อการธุรกรรมกับธนาคาร หรือ Bank Reconciliation โดยการ Import Bank Statement ที่ได้จากธนาคาร จากนั้น ระบบ Sage 300(Accpac) จะทำ Auto-Reconcile รายการที่ Match กันให้

ทั้งนี้ท่านลูกค้าสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ FMS Youtube Channel : https://youtu.be/O5hX5cwYdXA

7. Sage 300 Year End Training and Sage 300 Tips & Tricks โดย คุณภัทราวดี จูมผา (Senior Application Consultant, FMS) และ คุณนพปฎล (System Engineer, FMS)

การทบทวนความรู้เรื่องวิธีการปิดงบประจำปีของ Sage 300 (Accpac) เพื่อให้ใช้งานมีความถูกต้อง รวดเร็ว  และสะดวกในการทำงานและ เรียนรู้ Tips & Tricks ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ Sage 300 (Accpac)

สนใจติดต่อทีมงาน FMS ได้ทันที

สำหรับท่านลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับ Cloud Solution, Sales Anywhere, Barcode System, Manufacturing, Purchasing Workflow, Cashbook Web UIs และ Rec Express สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 274 4070 (คุณวุฒิพร) หรือส่ง Email มาที่ marketing@fmsconsult.com

ท่านลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FMS Solution ได้ที่: 

http://www.fmsconsult.com/en/solutions.html

และสามารถอ่านสรุปเกี่ยวกับงานสัมมนาที่ผ่านมาได้ที่ : 

http://www.fmsconsult.com/en/news-event/seminar.html

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับระบบ ERP ได้ที่ : 

http://www.fmsconsult.com/en/news-event/knowledge.html

ช่องทางการรับชมบันทึกงานสัมมนาย้อนหลัง

FMS Youtube Channel : https://www.youtube.com/user/ElearningFMS

FMS Facebook Page : https://www.facebook.com/fmsconsult

FMS Website : http://www.fmsconsult.com/en/


Check Also

รวบรวมมาให้แล้ว ! รู้จักเบื้องต้น ‘Google Cloud Platform’ ที่ตอบโจทย์ธุจกิจของคุณ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions !

คลังความรู้สุดคุณภาพเกี่ยวกับ Cloud Technology ผ่าน ‘Cloud the Series by Tangerine’ ที่พาคุณไปทำความรู้จักแบบเจาะลึก ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐาน ไปจนถึงตัวอย่างการนำมาปรับใช้จริง และช่วยให้คุณตัดสินใจหาแนวทางเลือกใช้ Google Cloud …

เปิดตัว “สมาร์ทสวิฟท์” (SMARTSWIFT) เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการโอนเงินข้ามประเทศทันที [Guest Post]

ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้ทุกคนในไทยใช้งานแล้ววันนี้