ADPT

[Guest Post] ฟอร์ติเน็ตขยายเวลาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ NSE Cybersecurity Training ด้วยตนเองฟรี!!!

เพื่อช่วยลดช่องว่างทักษะและสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่เป็นที่ต้องการในธุรกิจอย่างมาก ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมอันครบถ้วน ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ด้วยตนเอง จัดสรรเวลาเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Fortinet® (NASDAQ: FTNT) ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศความสำเร็จของหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงอันครบถ้วนที่ผู้เข้าอบรมสามารถจัดเวลาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีที่แล้ว ตั้งเป้าขยายเวลาการอบรมฟรีพร้อมเสริมวิชาใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดปีพ.ศ. 2564 นี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้หลากหลาย

โครงการฝึกอบรมฟรีของฟอร์ติเน็ตจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • เข้าถึงหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกมากกว่า 30 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย: หลักสูตรเหล่านี้รวมถึงการอบรมหัวข้อในต่างๆ ตั้งแต่ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระบบเอสดีแวน (Secure SD-WAN) การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบอุตสาหกรรม (Operational Technology: OT) ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์บนคลาวด์ โดยคาดว่าจะมีหลักสูตรใหม่ๆ เสริมเพิ่มเข้ามาตลอดทั้งปีพ.ศ. 2564 นี้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการลงมือทำจริงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้รับชมได้ตามต้องการแบบออนดีมานด์
  • เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NSE Certification: หลักสูตรฟรีส่วนใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เป็นทางการของ Fortinet NSE Certification Program เช่นกัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟอร์ติเน็ตออกใบเกียรติบัตรรับรองคุณสมบัติ สำหรับการอบรมทั้ง 8 ระดับ และได้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่าห้าแสนใบ
  • ได้รับหน่วยกิตวิชาชีพต่อเนื่อง: ฟอร์ติเน็ตได้ร่วมมือกับ (ISC)2 อันเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นให้การศึกษาด้านปลอดภัยสารสนเทศ จึงเอื้อให้บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการฝึกอบรมฟรีนี้ ซึ่งรวมถึงวิชาการฝึกอบรมที่ NSE สามารถรับหน่วยกิตการศึกษาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Education: CPE) สำหรับการสอบเพื่อรับใบรับรองของ Certified Information System Security Professional (CISSP) และ (ISC)2 ตามข้อกำหนดต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับ 1 หน่วยกิตต่อทุกๆ 1 ชั่วโมงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม NSE Training Institute กับฟอร์ติเน็ต

นับเป็นการดีที่ฟอร์ติเน็ตช่วยเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากรในทุกระดับ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พนักงานจำนวนมากมายทั่วโลกจำเป็นต้องปฏิบัติงานจากที่บ้านมากขึ้น องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญแก่การทำให้ระบบเครือข่ายปลายทางและผู้ใช้งานปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ แต่ในขณะเดียวกันองค์กรยังประสบปัญหาเรื่องทักษะและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากภายนอกองค์กร

ฟอร์ติเน็ตจึงได้เปิดหลักสูตร Network Security Expert (NSE) Training Institute อันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามเวลาที่ตนเองสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านไอทีและความปลอดภัยได้ทบทวนความรู้ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้สูงมากยิ่งขึ้น   ซึ่งนับตั้งแต่ได้เปิดหลักสูตรดังกล่าว พบว่าได้รับความสนใจอย่างมากและมีการลงทะเบียนมากกว่า 800,000 คนตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น ฟอร์ติเน็ตเห็นแนวโน้มยอดการลงทะเบียนในปีพ.ศ. 2564 นี้ที่สูงมากยิ่งขึ้น สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม NSE Certification Program ระดับ 1-3 รวมถึงระดับกลาง 4-6 ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค และระดับ 7-8 สำหรับการอบรมในขั้นสูง

นอกจากนี้ การให้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานแก่บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรจำนวนมาก ฟอร์ติเน็ตจึงจัดบริการการอบรมให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Awareness and Training service) ฟรี ซึ่งบริการนี้อิงการฝึกอบรม NSE ระดับ 1 และได้รวมความรู้ด้านเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลระบบไว้เรียบร้อย จึงทำให้บริการนี้ช่วยให้องค์กรเริ่มต้นจัดหาโปรแกรมที่สร้างความตระหนักถึงและสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งองค์กรให้กับพนักงานทุกคนได้อย่างง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สร้างผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์แห่งอนาคตที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น

NSE Training Institute เป็นพันธมิตรกับผู้นำระดับโลก รวมถึง World Economic Forum สถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งในการจัดการฝึกอบรมทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มนักศึกษา ผู้สูงวัย สตรี ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนด้อยโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือที่เกื้อกูลและแข็งแกร่งกับภาครัฐ เอกชนและพันธมิตรในโครงการ NSE Training Institute ช่วยให้ฟอร์ติเน็ตสามารถลดช่องว่างทักษะได้โดยการเพิ่มการเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรม NSE ที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ได้

คุณร็อบ ราช้อต รองประธาน ฝ่าย Global Training & Technical Field Enablement ของฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า “ด้วยยอดการลงทะเบียนมากกว่า 800,000 ท่านเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฟรีของเราในปีพ.ศ. 2563  แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการฝึกอบรม NSE ของฟอร์ติเน็ตสามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในทุกระดับได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ฟอร์ติเน็ตจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายด้วยตนเองทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าเราจะเห็นช่องว่างทักษะที่ลดน้อยลง ด้วยระบบนิเวศของผู้ให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์ตลอดจนความร่วมมือของรัฐบาลและองค์กรเอ็นจีโอ เราจะยังคงช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย รอบรู้ให้แก่อุตสาหกรรมต่อไป”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

เกี่ยวกับฟอร์ติเน็ต

ฟอร์ติเน็ต (NASDAQ: FTNT) ปกป้ององค์กร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานรัฐบาล ขนาดใหญ่ทั่วโลกให้พ้นจากภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันที่ชาญฉลาดให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาต่อเครือข่ายไร้พรมแดนในวันนี้และในอนาคต  ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบลิคอันเป็นสถาปัตยกรรมใหม่จากฟอร์ติเน็ตเท่านั้นที่สามารถมอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยจะไม่ยอมแพ้แก่ภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่าย แอปพลิเคชั่น มัลติ-คลาวด์ หรือ อุปกรณ์ปลายทาง เช่น โมบาย หรือไอโอที ฟอร์ติเน็ตดำรงตำแหน่งเป็น #1 ในการจัดส่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสู่ตลาดโลกมากที่สุด  และมีลูกค้ามากกว่า 465,000 รายทั่วโลกไว้วางใจฟอร์ติเน็ตให้ปกป้องธุรกิจของตน ทั้งนี้ ศูนย์อบรม Fortinet Network Security Expert (NSE) Training Institute เป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึงในอุตสาหกรรม   รู้จักฟอร์ติเน็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.fortinet.com   และ The Fortinet Blog  หรือ FortiGuard Labs  

 


About Maylada

Check Also

Gartner ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ปี 2021 Fortinet และ VMware นำโด่ง

Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชื่อดังจากสหรัฐฯ ออกรายงาน Magic Quadrant ด้าน WAN Edge Infrastructure ฉบับล่าสุดปี 2021 ผลปรากฏว่ามี Vendor ครองตำแหน่ง Leader …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware : เปลือยโซลูชัน Anywhere Workspace ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานได้จริง

ในการทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่นั้น ได้เปลี่ยนภาพวิธีการทำงานของผู้คน ทั้งพนักงานเอง ข้อปฏิบัติขององค์กร หรือวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี VMware ได้เล็งเห็นแล้วการทำงานจากที่ใดก็ได้ องค์กรจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นมากกว่าแค่การบริหารจัดการอุปกรณ์ แต่ต้องตอบโจทย์ได้ทั้ง การบริหารจัดการ รวมถึงต้องสามารถกำกับดูแลวิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานไปพร้อมๆกัน ไปจนถึงให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด …