Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

Facebook จับมือ IBM เสริมขีดความสามารถการทำ Targeting Ads ด้วย IBM Commerce

facebook-logo ibm_logo

Facebook ประกาศจับมือกับ IBM เพื่อเสริมขีดความสามารถของระบบโฆษณาใน Facebook ให้สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีจาก IBM Commerce ไปวิเคราะห์เพื่อยิง Targeting Ads ให้ตรงกลุ่มได้มากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการผสานรวมกันระหว่าง Retail Data จากฝั่ง IBM เข้ากับ User Data จากฝั่ง Facebook เพื่อทำระบบ Personalized Ads นั่นเอง

techtalkthai_10_talks

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในลักษณะนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปคือการแสดงโฆษณาสินค้าแต่ละชิ้นที่ผู้ใช้งานแต่ละคนเคยสนใจหรือเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆ เลย จากเดิมที่ Facebook เองจะไม่สามารถแสดงโฆษณาแบบเจาะจงสินค้าสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนเป็นชิ้นๆ ได้ ทำให้เกิดโอกาสการซื้อขายสินค้ามากขึ้น เนื่องจากโฆษณาที่แสดงมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละคนมากขึ้น

ถือเป็นอีกก้าวที่น่าสนใจจาก IBM หลังจากที่ก่อนหน้านี้ IBM Mobile Analytics ก็ได้ไปจับมือกับ Apple และ IBM Watson ไปจับมือกับ Twitter คราวนี้ก็ถึงคราวของ IBM Commerce ไปจับมือกับ Facebook ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการจับมือที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกหรือไม่

ที่มา: http://www.wired.com/2015/05/facebook-ibm-team-supercharge-personalized-ads/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology

TechTalkThai ขอเรียนเชิญทุกท่านในแวดวงการเกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจเกษตรไทยตั้งแต่ผลิตไปจนถึงโต๊ะอาหาร “FROM FARM TO TABLE” ในช่วงวิกฤต Covid-19 โดย Farmbook Platform ด้วย AWS Technology โดย Farmbook" เพื่อรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เสริมศักยภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CHRO, IT Manager, HR Manager, HR, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "Lenovo Webinar: Lenovo Distance Learning and Smart Classroom Solution" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะไกลผ่านระบบระบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์การทำ Social Distancing ด้วยโซลูชันสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้